Siirry sisältöön
Haku

Verkostot vauhdissa – elinkeinojaostossa mikään aihe ei jätä kylmäksi

Elinkeinojaosto on tärkeä osa Varsinais-Suomen kumppanuustyötä ja osallistuu maakuntaohjelmatyöhön. Esittelemme Verkostot vauhdissa -sarjassamme Kumppanuuden juhlavuoden kunniaksi maakunnan aktiivisia kumppanuusverkostoja. MYR-elinkeinojaoston työ toteuttaa useita Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2022-2025 tavoitteita. Ohjelmassa tavoitellaan esimerkiksi talouden ja elinkeinojen kasvua ja toimijoiden menestystä globaaleilla markkinoilla, sekä korkean tuottavuuden työn ja yrittäjyyden lisääntymistä.

Maakunnan yhteistyöryhmän elinkeinojaosto

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän alaisuudessa toimii useita jaostoja. Elinkeinojaoston tehtävänä on edistää ja sovittaa yhteen alueellista elinkeinojen kehittämiseen liittyvää toimintaa eri toimijoiden kesken. Verkosto kokoaa yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita yhteisen keskustelun äärelle. Elinkeinojaostoon kuuluu 25 jäsentä varajäsenineen, ja edustettuja tahoja ovat mm. useat ammatti- ja etujärjestöt, kaupunkien ja kuntien kehittämisyhtiöt ja oppilaitokset sekä varsinaissuomalaiset yritykset.

Okku Kalliokoski, Varsinais-Suomen ELY-Keskus

Olen toiminut Elinkeinojaoston puheenjohtajana pian kaksi vuotta. Verkosto on osoittautunut innostuneeksi ja aktiiviseksi keskustelijaksi, jota mikään aihe ei jätä kylmäksi. Kokouksissamme olemme monesti kuulleet ensin alustuksen ajankohtaisesta ja elinkeinoelämälle yhteisestä aiheesta, ja sen jälkeen teemasta on virinnyt vilkas ajatustenvaihto. Itselleni mieleen ovat jääneet erityisesti keskustelut energiasta ja sen saatavuudesta sekä Varsinais-Suomen alueen yritysten resilienssistä merilogistiikan häiriötilanteissa. Kumppanuustyöskentelyssä on ilahduttanut suuresti myös kiireisten yrittäjä-jäsentemme aktiivinen osallistuminen kokouksiin.

Parhaimmillaan verkostosta voisi kehittyä jäseniensä muodostama tiivis yhteisö, joka on mukana Varsinais-Suomen talouden kehittämisessä ja elinkeinoelämän tukemisessa.

Tulevaisuudessa voisimme vielä enemmän hyödyntää Elinkeinojaoston jäsenten kokemusta ja osaamista elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvissä laajakantoisissa asioissa. Myös yhteistyö maakunnan yhteistyöryhmän muiden jaostojen kanssa houkuttelee – moni asia yhdistää jaostojen jäsenten edustamia tahoja toisiinsa. Esimerkiksi ruokaketjun teemoista löytyy kaikille jaostoille ajankohtaisia aiheita. Parhaimmillaan verkostosta voisi kehittyä jäseniensä muodostama tiivis yhteisö, joka on mukana Varsinais-Suomen talouden kehittämisessä ja elinkeinoelämän tukemisessa.

Lisätietoja:

Pj. Okku Kalliokoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus, okku.kalliokoski@ely-keskus.fi

Varapj. Petteri Partanen, Varsinais-Suomen liitto, petteri.partanen@varsinais-suomi.fi