Siirry sisältöön
Haku

Elinkeinojaosto on yhteistyö- ja kumppanuuselin, jonka tehtävänä on edistää ja sovittaa yhteen alueellista elinkeinojen kehittämiseen liittyvää toimintaa eri toimijoiden kesken.

Elinkeinojaoston tehtävänä on:

  1. osallistua kumppanuusstrategian toteuttamiseen erityisesti elinkeinojen kehittämistä koskevien sekä kansallisten että EU-osarahoitteisten kehittämistoimien osalta (mm. hankeideoiden koordinointi ja yhteensovittaminen ennen rahoitushakuja)
  2. yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyölinjausten valmistelu
  3. maakunnan elinkeinopolitiikkaan liittyvien strategisten kysymysten valmistelu
  4. edunvalvonta elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvissä laajakantoisissa asioissa
  5. hoitaa muut asiat jaoston harkinnan ja yhteistyöryhmän toimeksiantojen mukaisesti

Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, varapuheenjohtajana Petteri Partanen Varsinais-Suomen liitosta ja ja sihteerinä Timo Mäkelä ELY-keskuksesta. Sihteeriltä voit kysellä tarkemmin jaoston toiminnasta (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi).