Siirry sisältöön
Haku
Viisi ihmistä istuu nurmikolla auringonpaisteessa keskustelemassa

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaosto on kehittänyt järjestöille itsearviointityökalun, joka johdattelee tarkastelemaan järjestön oman toiminnan laatua ja muutosjoustavuutta. Työkalussa keskitytään järjestötyön kolmeen olennaiseen osa-alueeseen, jotka ovat:

  1. järjestön laatu,
  2. sitoutuminen toimintaan ja
  3. sopeutuminen ja reagointi toimintaympäristön muutoksiin.

Tee ensin nopea itsearviointikysely!

Ensimmäisiä askelia kohti arviointia voit ottaa kyselymme avulla. Kyselyn tehtyäsi saat hahmotettua, mitkä osa-alueet järjestössänne ovat kunnossa ja mitkä ovat niitä osa-alueita, joiden kehittämiseen olisi tulevaisuudessa tärkeä keskittyä. Kyselyn tukeman kevyen kartoituksen jälkeen voitte oman tarpeenne mukaan ja omaan tahtiinne keskittyä esiin nousseisiin osa-alueisiin varsinaisen itsearviointityökalun tarkempien kysymysten avulla.

Jatka työskentelyä kehittämisteemojen parissa

Itsearviointikysely kertoo sinulle, mitkä asiat ovat sinun järjestössäsi tai yhdistyksessä asioita, jotka kaipaavat kehittämistyötä. Järjestöjaoston taustamateriaali auttaa sinua seuraavaksi syventymään aiheisiin kysymyspatteriston avulla. Sisältöjä voi tarkastella erilaisista näkökulmista riippuen siitä, minkälainen järjestön rakenne tai kehittämistarve on.

Itsearviointimateriaalista voi soveltaen poimia omalle toiminnalle kulloisessakin tilanteessa olennaiset arvioinnin kohdat ja kysymykset tai sitä voi toteuttaa sellaisenaan. Materiaalin tavoitteena on auttaa oman toiminnan arvioinnin kautta tunnistamaan ja kirjaamaan auki järjestön toiminnan uhkia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja vahvuuksia. Toiminnassa tunnistettujen huomioiden avulla toimintaa voidaan kehittää ja vahvistaa haluttuun suuntaan.

Järjestöjaosto toivoo, että toiminnan itsearvioinnin työkalu (kysely ja taustamateriaali) osoittautuu hyödylliseksi ja osaltaan auttaa meitä rakentamaan vahvaa varsinaissuomalaista järjestökenttää ja järjestöyhteistyötä!