Siirry sisältöön
Haku

Aineistopankki

Hae hakusanalla

Aineistotyypit

Aiheet

Turku–Toijala-taajamajunaliikenteen liikennöintikustannusten määrittäminen (2023)

Liikenne

Selvityksessä arvioitiin alustavasti uusien junavuorojen liikennöinnin mahdollisia tuotantokustannuksia ja lipputuloja välille Turku–Toijala–Tampere. Arvioiden pohjana on käytetty saatavilla olevia tietoja, kuten Väyläviraston ja HSL:n käyttämiä kustannustietoja, sekä esimerkkejä mahdollisesta liikennöinnistä. Selvitys on jatkumoa aikaisemmalle Turku–Toijala-välin asemapaikkojen kehittämissuunnitelmalle, jonka yhteydessä VR suunnitteli uusille taajamajunille kaksi alustavaa aikataululuonnosta.
Selvitys on luettavissa myös esitysmuotoisena tiivistelmänä.

Turku–Toijala-taajamajunaliikenteen liikennöintikustannusten määrittäminen (2023) Turku–Toijala-taajamajunaliikenteen liikennöintikustannusten määrittäminen (2023)

Turku–Toijala-taajamajunaliikenteen liikennöintikustannusten määrittäminen (2023): esittelyaineisto

Liikenne

Selvityksessä arvioitiin alustavasti uusien junavuorojen liikennöinnin mahdollisia tuotantokustannuksia ja lipputuloja välille Turku–Toijala–Tampere. Arvioiden pohjana on käytetty saatavilla olevia tietoja, kuten Väyläviraston ja HSL:n käyttämiä kustannustietoja, sekä esimerkkejä mahdollisesta liikennöinnistä. Selvitys on jatkumoa aikaisemmalle Turku–Toijala-välin asemapaikkojen kehittämissuunnitelmalle, jonka yhteydessä VR suunnitteli uusille taajamajunille kaksi alustavaa aikataululuonnosta.

Turku–Toijala-taajamajunaliikenteen liikennöintikustannusten määrittäminen (2023): esittelyaineisto Turku–Toijala-taajamajunaliikenteen liikennöintikustannusten määrittäminen (2023): esittelyaineisto

Julkaisu, Selvitys

Viherrakenneselvitys – nykytilakartoitus

Luonto ja ympäristö

Varsinais-Suomen luonnon monimuotoisuus – nykytiedot, uhanalaisten luontotyyppien suojelu ja ennallistaminen on osa Varsinais-Suomen viherrakenneselvitystä. Monimuotoisuusosion tarkoituksena on antaa nykyisin saatavilla olevien tietojen perusteella mahdollisimman kattava kuva Varsinais-Suomen uhanalaisten luontotyyppien esiintymistä sekä suosituksia niiden suojelun ja ennallistamisen lisäämiseksi.

Viherrakenneselvitys – nykytilakartoitus Viherrakenneselvitys – nykytilakartoitus

Julkaisu, Selvitys

Varsinais-Suomen alueen kuntien viherrakenteen hoidon, kehittämisen ja ylläpidon nykytila analyysi

Luonto ja ympäristö

Hankkeen tehtävänä oli laatia Varsinais-Suomen alueen kuntien viherrakenteen hoidon, kehittämisen ja ylläpidon nykytila-analyysi sekä järjestää tavoitetyöpaja viherrakenteen käytön tavoitteista.
Viherrakenteella tarkoitetaan tässä yhteydessä viheralueita, jotka eivät ole rakennettu (mm. puistot, vihersuoja-alueet, pellot, niityt, kaislikot, metsät, jne.). Toisaalta esimerkiksi puistot ovat osa rakennettua ympäristöä.
Viherrakenteen tarkastelutaso on koko Varsinais-Suomen maakunta, mutta on perusteltua erotella viherrakenteen määrittely tiiviimmillä kaupunkiseuduilla (taajama-alueet) ja koko maakunnassa (maa- ja metsätalousvaltaiset alueet).
Tulosten perusteella FCG on laatinut yleispiirteisen listauksen merkittävimmistä tuloksista (kuntien toimintamallit, hyvät käytänteet, haasteet ja eroavaisuudet alueen toiminnoissa).

Varsinais-Suomen alueen kuntien viherrakenteen hoidon, kehittämisen ja ylläpidon nykytila analyysi Varsinais-Suomen alueen kuntien viherrakenteen hoidon, kehittämisen ja ylläpidon nykytila analyysi