Siirry sisältöön
Haku

Aineistopankki

Hae hakusanalla

Aineistotyypit

Aiheet

Pyöräliikenteen seudullisten pääväylien tavoiteverkko (2023)

Liikenne

Suunnitelmassa on esitetty pitkän aikavälin tavoiteverkko ja sen tavoitteellinen laatutaso Turun MAL-kaupunkiseudun 13 kunnan alueen pyöräliikenteen seudullisten pääväylien osalta. Tavoiteverkko on laadittu palvelemaan ja ohjaamaan maankäytön suunnittelua, väylien suunnitteluhankkeita sekä yleisesti pyöräliikenteen yhteyksien kehittämistä. Tavoiteverkko on tehty osana kaupunkiseudun jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä vuonna 2023. Työssä on ollut mukana Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä kaupunkiseudun kunnat.

Pyöräliikenteen seudullisten pääväylien tavoiteverkko (2023) Pyöräliikenteen seudullisten pääväylien tavoiteverkko (2023)

Toiminta-asiakirja

Arviointikertomus 2022

Talous ja säännöt

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain, ovatko maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunta arvioi toiminnan järjestämisen tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden.

Arviointikertomus 2022 Arviointikertomus 2022

Selvitys

Turun kaupunkiseudun digitaalisten tietovarantojen nykytila ja tulevaisuuden käyttötapaukset (2023)

Liikenne

Turun kaupunkiseudulla selvitettiin liikenteen digitalisaation, automatisaation ja palveluistumista tukevien tietovarantojen tilaa sekä tarpeita niiden kehittämiselle. Selvityksessä on esitetty myös toimenpide-ehdotuksia jatkoa varten. Selvitys on luettavissa myös esitysmuotoisena tiivistelmänä.

Turun kaupunkiseudun digitaalisten tietovarantojen nykytila ja tulevaisuuden käyttötapaukset (2023) Turun kaupunkiseudun digitaalisten tietovarantojen nykytila ja tulevaisuuden käyttötapaukset (2023)