Siirry sisältöön
Haku

Varsinaista kulttuuria tuo positiivista kierrettä Varsinais-Suomen kulttuurikenttään

Kaksi punahiuksista silmälasipäistä naista katsoo kameraan ja hymyilee.

Kevätauringon myötä liitossa on pyörähtänyt käyntiin uusi Varsinaista kulttuuria -hanke. Sen päämääränä on vahvistaa kuntien kulttuuritoimintaa ja tuoda kulttuuripalveluita entistä paremmin kuntalaisten saataville koko Varsinais-Suomen alueella. Varsinais-Suomen liitossa hanketta luotsaavat kehittämiskoordinaattori Iina Wahlström ja erikoissuunnittelija Katri Koivisto. Hankekumppanina toimii Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuus.

Varsinaista kulttuuria -hanketta on valmisteltu yhdessä mm. alueen kuntien kulttuurivastaavista koostuvan Kulttuuria kunnissa -verkoston kanssa. Toiminta kohdistuukin juuri niihin seikkoihin, joihin kunnat ovat toivoneet tukea kulttuuripalveluiden tuottamisessa. Hankkeessa vahvistetaan kulttuuritoimijoiden yhteistyötä, jaetaan osaamista ja hyviä toimintatapoja sekä löydetään yhteisiä, uusia toiminta- ja tuotantotapoja. Samalla tuetaan paikallisten taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä.

Kuntien kulttuuripalveluiden kehittäminen Varsinais-Suomessa on tarpeen, sillä tällä hetkellä kulttuuripalveluita ei pystytä tarjoamaan tasapuolisesti ympäri maakuntaa. Hanke tukee kuntien työtä niin, että kulttuuripalveluita on enemmän tarjolla kuntalaisille ja niihin on entistä helpompi osallistua.

Varsinaista kulttuuria -hankkeen kehittämiskoordinaattoriksi valittu Iina Wahlström aloitti työssään maaliskuun puolivälissä. Iina on iloinen päästessään tekemään kulttuurityötä yhdessä maakunnan kuntien kanssa. ”On innostavaa, miten nyt aloitetun työn myötä saadaan mahdollisuuksia kokeilla kulttuuripalvelujen tuottamista uusilla tavoin kuntien yhteistyönä”, hän sanoo.

Punahiuksinen silmälasipäinen nainen katsoo kameraan ja hymyilee.
Varsinaista kulttuuria -hankkeen koordinaattori Iina Wahlström odottaa innolla tulevaa yhteistyötä maakunnan toimijoiden kanssa.

Hankkeen iso kick-off -seminaari järjestetään huhtikuussa, mutta jo sitä ennen Iina aloittaa tapaamiset kaikkien kuntien edustajien kanssa. Tapaamisessa kuntien edustajat voivat esitellä kuntansa tämänhetkistä kulttuurityötä sekä kertoa tarpeistaan, toiveistaan ja haasteista, joihin toivoisivat hankkeen tuovan apua.

Kevään aikana pyöräytetään käyntiin myös eri teemoihin syventyvät sidosryhmätyöpajat. Kuntien edustajille ja kaikille kunnissa kulttuuripalveluita tuottaville toimijoille suunnatuissa työpajoissa keskitytään aina yhteen kuntien kulttuurityötä vahvistavaan teemaan kerrallaan. Tulossa on mm. yhteishankintoihin, viestintään ja rahoitukseen liittyvät työpajat.

Hankkeessa tullaan toteuttamaan myös seututaiteilijakokeiluja, jotka ovat maakunnan asukkaille ehkä näkyvintä hankkeen toimintaa. Taiteilijat tulevat työskentelemään kunnissa, osin yhdessä asukkaiden kanssa. Ensimmäinen seututaiteilijahaku avataan jo ennen kesää. Seututaiteilijat ovat hyvä esimerkki uudenlaisten toimintatapojen kokeilemisesta, jota hankkeessa voidaan toteuttaa.

”On tärkeää löytää uusia tapoja saada kulttuuripalvelut entistä monipuolisemmin saavutettavaksi alueen asukkaille”, Iina toteaa. Kunnissa olevan osaamisen tukeminen ja luontevien väylien löytäminen tiedon lisäämiseksi ovat myös merkittäviä toimia. ”Varsinaista kulttuuria -hankkeella pystytään toivottavasti käynnistämään koko maakuntaan positiivinen kulttuurin kierre, joka kantaa kauas tulevaisuuteen”, komppaa kulttuuriasioista Varsinais-Suomen liitossa vastaava erikoissuunnittelija Katri Koivisto.

Varsinaista kulttuuria –hanke on alueellinen kulttuurin kehittämistehtävä, jota toteuttavat Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuus. Se toteutetaan 1.2.2022-31.12.2023 välisenä aikana. Toiminnan pääkohderyhmänä ovat maakunnan kuntien kulttuurin viranhaltijat ja työntekijät sekä alueen kulttuurialan verkostot, taiteen ammattilaiset ja kuntiin kulttuuripalveluita tuottavat toimijat. Kehittämistehtävää rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kysyttävää? Ota yhteyttä:

Kaksi punahiuksista silmälasipäistä naista katsoo kameraan ja hymyilee.

Varsinaista kulttuuria tuo positiivista kierrettä Varsinais-Suomen kulttuurikenttään