Siirry sisältöön
Haku

Tiiviimpää kulttuuriyhteistyötä hankkeen voimin

Muutama ihminen keskustelee pöydän ääressä ja katsoo samalla tv-ruudulta diaesistystä

Keväällä 2022 alkanut Varsinaista kulttuuria –hanke tiivistää kuntien kulttuurin viranhaltijoiden ja työtekijöiden maakunnallista verkostoa. Samalla etsitään uusia muotoja sekä monitahoiselle yhteistyölle että osaamisen ja kokemusten vaihdolle.  

Hanke valmisteltiin yhdessä muun muassa alueen kuntien kulttuurivastaavista koostuvan Kulttuuria kunnissa -verkoston kanssa. Hankkeen toteutuksessa huomioidaankin juuri niitä seikkoja, joihin kunnat ovat toivoneet tukea kulttuuripalveluiden tuottamisessa. Tällaisia ovat muun muassa rahoituslähteiden tuntemus ja kuntarajat ylittävä vertaistoiminta.  

Hankkeessa toteutetaan kuntien kulttuuritoimen työntekijöille suunnattuja työpajoja. Niissä keskitytään aina yhteen kulttuurityötä vahvistavaan aihepiiriin kerrallaan. Tähän mennessä on kokoonnuttu muun muassa yhteistyön ja osallistamisen teemojen äärelle. Työpajoissa on kuultu innostavia tapausesimerkkejä sekä oman maakunnan alueelta että muualta, haastettu vanhoja toimintamalleja ja käyty vilkasta, avointa keskustelua.   

Hankkeen aikana kehitetään toimintamalleja edistämään kuntien välistä kulttuuriyhteistyötä. Tästä konkreettisin esimerkki ovat seututaiteilijakokeilut. Samalla pyritään lähentämään taide- ja kuntakenttää toisiinsa. Maakunnan asukkaille seututaiteilijakokeilut ovat näkyvintä hankkeen toimintaa, sillä niissä taiteilijat tulevat työskentelemään osin yhdessä kuntien asukkaiden kanssa.  

Kunnissa olevan osaamisen tukeminen lisää yhteistä hyvää. Luontevien yhteistyötapojen löytäminen niin kuntien kesken kuin kuntien ja kolmannen sektorin välillä ovat toimia, jotka lopulta hyödyttävät kaikkia.  

Varsinaista kulttuuria -hankkeen tavoitteena on tukea kuntien kulttuuripalvelujen tuottamista koko Varsinais-Suomen alueella. Kohderyhmänä ovat maakunnan kuntien kulttuurin viranhaltijat ja työntekijät sekä alueen kulttuurialan verkostot, taiteen ammattilaiset ja kuntiin kulttuuripalveluita tuottavat toimijat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kehittämistehtävän toteuttajat ovat Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuus. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun.  

Lisätietoja:

Muutama ihminen keskustelee pöydän ääressä ja katsoo samalla tv-ruudulta diaesistystä

Tiiviimpää kulttuuriyhteistyötä hankkeen voimin