Siirry sisältöön
Haku

Kulttuuriala voi nousta Varsinais-Suomen lippulaivaksi, kun siihen panostetaan

Taiteilijan työhuone Taiteen talossa.

Varsinaissuomalainen kulttuurikenttä on moninainen ja monialainen. Kulttuurialan yhteistyö niin eri toimijoiden kuin kuntien välillä on aktiivista ja toimintakenttää kehittävää. Erityisesti maakunnan keskuskaupungissa Turussa on paljon vahvaa luovan talouden ja kulttuurin toimintaa. Turun alue on pääkaupunkiseudun jälkeen Suomen toiseksi suurin taiteilijakeskittymä.

Turun kaupunki panostaa vahvasti taiteeseen ja kulttuuriin. Kulttuurin kärkihanke kehittää taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä, toimintaympäristön rakenteita sekä tukee kaupunkilaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa. Lisäksi kaupunki on tehnyt ja tulee tulevina vuosina tekemään merkittäviä strategisia investointeja kulttuuriin, joilla on myös positiivisia vaikutuksia kulttuurialan työllisyyteen alueella.

Kulttuuriala työllistää ja tuottaa Varsinais-Suomessa

Työvoimavaltainen kulttuuriala työllistää Suomessa suoraan 77 000 ammattilaista ja välillisesti yhteensä 123 000 henkilöä. Kulttuurialojen tuotos on kasvanut Suomessa viime vuosikymmenenä, mutta työllisyys on vähentynyt. Koronapandemia vähensi kulttuurialojen työllisyyttä peräti 3 000 henkilötyövuodella vuoteen 2019 verrattuna. (Taloustutkimus 2022.)

Pandemia näkyy kulttuurialan työllisyydessä ja tuotoksessa myös Varsinais-Suomessa. Vuonna 2020 kulttuurialojen tuotos oli 494 miljoonaa euroa, kun vuonna 2015 se oli 530 miljoonaa euroa. Sama kehitys näkyy myös työllisyydessä: vuonna 2020 kulttuurialat työllistivät 3 639 henkilötyövuotta, kun taas vuonna 2015 luku oli 3 946. Kulttuurialoista kirjastot, lehdet ja kirjallisuus työllistävät maakunnassa 1001 henkilötyövuodella kulttuurialoista eniten. (Taloustutkimus 2022.)

Koska ihmisten kulutuskäyttäytymisen arvioidaan suuntautuvan tulevaisuudessa entistä enemmän aineettomiin hyödykkeisiin ja palveluihin, kulttuurialan ja luovan osaamisen rooli tullee korostumaan. Tämä tuo uusia ja innovatiivisia mahdollisuuksia kulttuuri- ja luovien alojen ammattilaisille, mutta myös Varsinais-Suomelle. Luovien alojen talous- ja hyvinvointivaikutukset tulisikin ymmärtää tulevaisuudessa entistä vahvemmin maakunnan elinkeinopolitiikassa ja päätöksenteossa.

Turun vahva panostus taiteeseen ja kulttuuriin luo työtä

Turun ja Varsinais-Suomen erityispiirteinä ovat muun muassa vahva kulttuurihyvinvoinnin osaamiskeskittymä sekä taiteen ammattilaisia alueelle kouluttava Turun AMK:n Taideakatemia. Lisäksi Kulttuurikampus Turku edistää alan koulutusta, tutkimusta, yritystoimintaa ja yhteistyötä Turussa. Myös alueella toimivat aktiiviset kulttuurialan verkostot vahvistavat alan asemaa.

Kulttuurin potentiaali on tunnistettu Turussa, ja kulttuurin kärkihanke on yksi Turun kaupungin strategisista kärkihankkeista. Tavoitteena on edistää taiteilijoiden toimintaedellytyksiä käynnistämällä uusia työllistymisen kokeiluja ja pilotteja. Tästä esimerkkinä on yhteisötaiteilijan palkkaaminen osaksi Perhekeskuksen moniammatillista tiimiä. Kokeilu rakentaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa sekä tuo taiteen ja kulttuurin hyvinvointia vahvistavine menetelmineen osaksi Perhekeskuksen toimintaa.

Myös tilat ovat keskeinen edellytys taiteilijoiden ja muiden kulttuuritoimijoiden toiminnalle. Taiteen talo avattiin keväällä 2022 Rettigin vanhaan tupakkatehtaaseen keskelle Turun Vanhaakaupunkia, ja parhaillaan Turun kaupunki pilotoi parhaillaan toimintamallia, jossa kaupungin tyhjillään olevia tiloja annetaan määräajaksi maksutta kulttuuri- ja taidetoimijoiden käyttöön avoimen haun kautta. Kulttuurin välitilat -pilotti lisää väliaikaisesti tyhjillään olevien tilojen käyttöä, luo uutta ja yllättävää kaupunkikulttuuria sekä tukee taide- ja kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksia. Lisäksi toimijakentän näkyvyyttä ja toimintaedellytyksiä lisätään taide- ja ideakilpailuiden sekä ohjelmahakujen kautta.

Varsinais-Suomesta on mahdollista luoda valtakunnan houkuttelevien ja kiinnostavin kulttuurimaakunta, jossa kulttuurialan tekijöillä ja toimijoilla on tarvittavat toimintaedellytykset. Tämä vaatii pitkäjänteistä vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä määrätietoista toimintaa. Turku on tässä maakunnan etulinjassa, ja kaupungin esimerkki tullee vaikuttamaan positiivisesti kulttuurin asemaan ja lisäämään työllistymismahdollisuuksia kulttuurialalle koko maakunnassa. 

Kirjoittajat

Riina Kotilainen
kulttuuriasioiden erikoissuunnittelija
Varsinais-Suomen liitto

Heidi Pulkkinen
Projektipäällikkö
Kulttuurin kärkihanke, Turun kaupunki

Kuva: Jussi Virkkumaa