Siirry sisältöön
Haku

Varsinaista kulttuuria -hanke toi kulttuurikeikkoja kuntiin

Kaksi värikkäästi pukeutunutta klovnia pitää välissään paperia, johon on piirretty jotakin. Taustalla koulun jumppasalin kiipeilyseinä.

Varsinaista kulttuuria -hankkeessa on toteutettu loppuvuonna 2023 Kulttuurikeikkoja kuntiin -ohjelmaa. Ohjelman lähtölaukaus oli lokakuussa järjestetty käänteinen kilpailutus, jossa taiteilijoilla ja luovan alan ammattilaisilla oli mahdollisuus tarjota kulttuuri- ja taidesisältöjä ostettavaksi seutukunnittain 3450 euron hinnalla. Valittujen toimijoiden tuli toteuttaa sisältöä seutukunnan kaikissa kunnissa ja laskuttaa kehittämistehtävää sisältöjen toteutuksesta. Summa sisälsi kaikki toteutuksen kulut – kuten matkakulut, tarvittavan kaluston ja toteuttajat – pois lukien tilakustannukset. Toiminnan tuli olla maksutonta osallistujille.

Tavoitteena oli saada kokemusta käänteisen kilpailutuksen toteutuksesta kuntien kulttuuripalveluiden hankinnoissa. Tarjouskilpailu myös edisti hankkeen tavoitetta tarjota työllistymismahdollisuuksia taiteilijoille ja luovan alan ammattilaisille maakunnan alueella.

Kilpailutuksella haettiin erityisesti taide- ja kulttuurisisältöjä, jotka innostivat eri-ikäisiä asukkaita tekemään, näkemään ja kuulemaan sekä kohtaamaan toisiaan. Kulttuurikeikkoja kuntiin -ohjelman aikataulu oli varsin tiukka, mutta se herätti silti valtavasti kiinnostusta. Yksittäisiä tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä 78 kappaletta. Valinnan toteutettavista sisällöistä tekivät kuntien edustajat seutukunnittain. Valittujen sisältöjen katsottiin monipuolistavan ja kehittävän kuntien kulttuuripalveluita. Sisältöjen toteuttamisaikaa marraskuun alusta 15.12.2023 asti.

Kaksi toisiaan vastapäätä olevaa violettia sohvaa vaaleassa huoneessa. Sohvien välissä on pyöreä pöytä, jolla kahdet kuulokkeet ääni-installaation kuuntelua varten.
Pöytä kahdelle Vehmaan kirjastossa.

Kulttuurikeikkoja kuntiin -ohjelmaa voidaan pitää hyvin onnistuneena kokeiluna. Monissa kunnissa todettiin käänteisen kilpailuttamisen tarjoavan uudenlaisia mahdollisuuksia, ja arveltiin, että tapaa tullaan käyttämään jatkossakin. Tarjouksia jättäneet taiteilijat ja luovan alanammattilaiset puolestaan kiittelivät mahdollisuutta tarjota osaamistaan vapaasti omista lähtökohdistaan ja omalta taiteelliselta maaperältään käsin.

Varsinaista kulttuuria -hankkeen tavoitteena on tukea kuntien kulttuuripalvelujen tuottamista koko Varsinais-Suomen alueella. Kohderyhmänä ovat maakunnan kuntien kulttuurin viranhaltijat ja työntekijät sekä alueen kulttuurialan verkostot, taiteen ammattilaiset ja kuntiin kulttuuripalveluita tuottavat toimijat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kehittämistehtävän toteuttajat ovat Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuus. 

Iina Wahlström

Iina työskentele kehittämiskoordinaattorina Varsinaista kulttuuria -hankeessa. Hankkeessa etsitään yhdessä alueen kuntien ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa keinoja, joilla edistetään kulttuurin ja taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta koko maakunnassa.