Siirry sisältöön
Haku

Seututaiteilijat luontosuhteen äärellä

Seututaiteilijat Amanda Vuori ja Elina Laitinen puiston penkillä

Kuvataiteilija Elina Laitinen ja tanssitaiteilija Amanda Vuori aloittivat syyskuun alussa kolmikuukautisen seututaiteilijapestinsä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Varsinaista kulttuuria -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tukea kuntien kulttuuripalvelujen tuottamista koko maakunnan alueella: mukana ovat kaikki 27 Varsinais-Suomen kuntaa, jotka hankkeessa jakautuvat kuudeksi seutukunnaksi. Laitisen työskentelyaluetta ovat Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio ja Rusko. Vuori puolestaan liikkuu Kustavin, Laitilan, Pyhärannan, Taivassalon, Uudenkaupungin ja Vehmaan alueella.

Seututaiteilijan työssä kumpaakin motivoi taiteen saavutettavuuden edistäminen. ”Seututaiteilijan työnkuvassa on mielestäni pitkälti kyse juuri tästä. Hakeudun mukaan yhteisötaiteellisiin projekteihin, koska erilaisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa työskentely auttaa minua ymmärtämään maailmaa paremmin. Puolin ja toisin pohjimmiltaan kyse on empatiasta ja sen tärkeydestä”, kertoo Laitinen.

Taiteellisten ideoiden soveltaminen kulttuuritoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa tuntuu tärkeältä kokeilulta sekä kuntien kulttuuritoimien yhteistyön vahvistamiseksi, taiteen saavutettavuuden edistämiseksi, taiteilijoiden työn arvon nostattamiseksi kuin oman työn kehittämiseksikin”, Vuori toteaa.

Molemmat tulevat työskentelyssään nostamaan esiin yhdenvertaisuuden teemoja ja pureutuvat luontosuhteeseen. Projektin aluksi Elina Laitinen haluaa kuulla seutukuntansa kuntien asukkaiden kokemuksia heille tärkeistä puista. Huomionarvoisista puista kerätty kuva- ja tekstiaineisto tarjoaa lähtökohdan kunnissa tapahtuvalle taiteelliselle prosessille.

Vuori puolestaan lähestyy seututaiteilijana ihmisen luontosuhdetta ja yhdenvertaisuuden teemoja tanssin ja liikkeen työkaluin. ”Koen, että liikkeen kautta voimme kommunikoida ja kokea asioita erityislaatuisella ja herkällä tavalla”, Vuori kuvailee.

”Taide tekee elämästä mielenkiintoisempaa.

Se mahdollistaa kokemuksia, joita ei voi saavuttaa muilla keinoilla”, Laitinen täydentää.

Varsinaista kulttuuria -hankkeen toteuttajat ovat Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuus. Hankkeen seututaiteilijakokeilut ovat työllistäneet yhteensä kuusi taiteilijaa, joista kunkin toiminta-alue on koostunut 2–6 kunnasta. Keväällä 2022 alkanut Varsinaista kulttuuria -hanke tiivistää kuntien kulttuurin viranhaltijoiden ja työtekijöiden maakunnallista verkostoa. Samalla hankkeessa on etsitty uusia yhteistyön muotoja. Maakunnan asukkaille näkyvintä toimintaa ovat juuri seututaiteilijakokeilut, sillä taiteilijat työskentelevät osin yhdessä kuntien asukkaiden kanssa.

”Taiteella on mahdollisuus koskettaa, ravistella, hassutella, laittaa ajatuksia liikkeelle ja tuoda sitä kautta erilaisia ihmisiä lähemmäs toisiaan. Ajatusten ja tunteiden purkaminen luovaan tekemiseen voi avata uusia reittejä itsetutkiskeluun ja itseilmaisuun”, Vuori huomioi.

Lisätietoja

Seututaiteilijat Amanda Vuori ja Elina Laitinen puiston penkillä

Seututaiteilijat luontosuhteen äärellä

Seututaiteilijat Amanda Vuori ja Elina Laitinen puiston penkillä

Seututaiteilijat luontosuhteen äärellä

Seututaiteilijat Amanda Vuori ja Elina Laitinen puiston penkillä

Seututaiteilijat luontosuhteen äärellä