Siirry sisältöön
Haku
We make transition! -hankkeen ja rahoitusohjelman logo: We make transition! Resilient economies and communities. Interreg Baltic Sea Region. Co-funded by the European Union.

We make transition! – Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation -hanke tuo yhdistykset, kuntalaiset ja kunnan yhteen pohtimaan ratkaisuja ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden haasteisiin. Luomme tilaa eri äänien kuulumiselle, ihmisten yhteen tulemiselle ja yhteistyölle sekä paikkakuntien ja niiden kansalaistoimijoiden itsensä näköiselle kestävyystyölle. Samalla lisäämme ymmärrystä kansalaisyhteiskunnan arvosta ja roolista kestävän hyvinvoinnin rakentamisessa. 

Hanketta toteutetaan Varsinais-Suomessa erityisesti pilottipaikkakunnilla Kemiönsaaressa ja Uudessakaupungissa. Molempien kuntien asukkaat pääsevät mukaan murrosareena-tilaisuuksiin ja samalla kehittämään murrosareenamenetelmästä varsinaissuomalaisten kuntien näköistä kestävien innovaatioiden edistämisen työkalua. Paikkakunnilla toteutetaan murrosareenoissa yhdessä suunnitellut kestävyyskokeilut. Molemmilta paikkakunnilta myös osallistutaan hankkeen kansainväliseen yhteistyöhön, yhteiseen murrosareenaan mukana olevien muiden Itämeren alueen paikkakuntien kanssa. 

Hanketta osarahoittaa Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelma. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,3 miljoonaa euroa, josta EU:n osarahoituksen osuus on 2,5 miljoonaa euroa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023–31.12.2025.

Kestävyysmurros tehdään yhdessä!  

Kemiönsaaressa hanke tukee kestävyystyötä erityisesti nuorten osallisuuden ja kunnan ympäristö- ja ilmasto-ohjelman edistämisen osalta. Luomme tilaa keskustelulle siitä, minkälaisia ideoita, aloitteita ja toiveita paikallisilla yhdistyksillä, pk-yrityksillä ja aktiivisilla kuntalaisilla on kestävyyden edistämiseksi.  

Hanke on käsitellyt erityisesti nuorten osallisuutta, kestävää elämää ja kestävää yrittäjyyttä saaristossa. Jatkotyöskentelyn aiheeksi on näistä muotoutunut se, miten kansalaistoimijat ja kunta voivat yhdessä rakentaa tulevaisuuden kestävää Kemiönsaarta nuorille ja nuorten kanssa.

Yhteiseen työhön ovat tervetulleita mukaan Kemiönsaaressa toimivat yhdistykset, järjestöt, pienet ja keskisuuret yritykset, kuntalaiset sekä kunnan edustajat. 

Tulevat tapahtumat: Tulevaisuuden kestävä Kemiönsaari -työpajasarjan 4. osa 3.6. klo 13-16 Villa Landessa. Tämän jälkeen avoimia tilaisuuksia asukas- ja yhdistyslähtöisen kestävyystyön edistämiseksi, ajankohdat tarkentuvat.

Menneet tapahtumat: 3.5.2023 ryhmäkeskustelu Villa Landessa: nuoret ja kestävä elämä, 11.5.2023 ryhmäkeskustelu Kasnäsissä: kestävä yrittäjyys ja työ saaristossa, 16.9.2023 esittelypiste yhdistysten Syysstartissa Villa Landessa, kestävyyskeskustelu nuorisoparlamentissa 27.9.2023, 29.9.2023 keskusteluilta kylien roolista kestävyydessä yhteistyössä Varsinais-Suomen Kylien ja Degerdalin kyläyhdistyksen kanssa, marraskuussa 2023 paikallisten edustajien osallistuminen kansainvälisiin kestävyysvisiotyöpajoihin, paikallisten edustajien osallistuminen kansainvälisen kestävyysvisiotyön kasvokkaiseen tapaamiseen Gdyniassa 14.-15.2.2024; Tulevaisuuden kestävä Kemiönsaari -murrosareenatyöpajat 6.3., 20.3. ja 3.4. kello 16-21

Lisätietoja: Hankkeen projektikoordinaattori Henna Salminen vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kemiönsaaren kunnassa hankkeen yhteyshenkilönä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja Bo-Eric Ahlgren (etunimi.sukunimi@kimitoon.fi).  

Uudessakaupungissa hankkeen toiminta tukee kaupungin ilmasto-ohjelman laatimista, kansalaisyhteiskunnan roolin hahmottumista kestävyystyössä sekä yhdistysohjelman toimeenpanoa. Luomme tilaa keskustelulle siitä, minkälaisia ideoita, aloitteita ja toiveita paikallisilla yhdistyksillä, pk-yrityksillä ja aktiivisilla kuntalaisilla on kestävyyden edistämiseksi.  

Lähtökohtina kehittämiselle olivat luonnon monimuotoisuus sekä vastuullinen kuluttaminen. Yhteisen kestävyysvisiotyön kohteeksi on näistä rajattu erityisesti se, miten asukkaat, yhdistykset ja kunta voivat yhdessä edistää pihojen ja lähiluonnon monimuotoisuutta. Kestävän kulutuksen teemaa edistetään muita reittejä.

Yhteiseen työhön ovat tervetulleita mukaan kaikki Uudessakaupungissa toimivat yhdistykset, järjestöt, pienet ja keskisuuret yritykset, kuntalaiset sekä kunnan edustajat. 

Tulevat tapahtumat: : , Uudenkaupungin oma murrosareena keväällä 2024: 23.4., 7.5. ja 21.5. Tämän jälkeen avoimia tilaisuuksia asukas- ja yhdistyslähtöisen luonnon monimuotoisuuden edistämisen jatkamiseksi, ajankohdat tarkentuvat.

Menneet tapahtumat: 15.5.2023 ryhmäkeskustelu Kulttuurikeskus Crusellissa: luonnon monimuotoisuus, 8.6.2023 ryhmäkeskustelu Demotilassa: vastuullinen kuluttaminen, 31.10.2023 avoin kestävyyskeskusteluilta yhdistystoimijoille, marraskuussa 2023 paikallisten edustajien osallistuminen kansainvälisiin kestävyysvisiotyöpajoihin, paikallisten edustajien osallistuminen kansainvälisen kestävyysvisiotyön kasvokkaiseen tapaamiseen Gdyniassa 14.-15.2.2024 

Lisätietoja: Hankkeen projektikoordinaattori Henna Salminen vastaa kaikkiin kysymyksiin. Uudenkaupungin kaupungilta hankkeen yhteyshenkilönä toimii Sonja Stenman (etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi).

Kansalaistoimijoiden kestävyystyön tukena

Dia: Keskiössä kansalaisyhteiskunnan toimijat. Keskellä kansalaisyhteiskunta-ympyrä. Ympärillä ympyröinä eri toimijoita: järjestöt, yhdistykset ja säätiöt, ammattiliitot ja etujärjestöt, uskonnolliset yhteisöt, poliittiset puolueet, yliopistot ja tutkimuslaitokset, hyväntekeväisyysjärjestöt, pienet osuuskunnat ja yhteiskunnalliset yritykset, neljäs sektori eli järjestäytymätön kansalaistoiminta (esim. naapurustotempaus), ei-kaupallinen media, yhteiskunnallliset liikkeet sekä keksijät, taiteilijat ja aktivistit.
Hanke keskittyy erilaisten kansalaistoimijoiden osallisuuteen kestävyysmurroksessa.

Julkisella sektorilla, esimerkiksi kunnilla ja alueellisilla viranomaisilla, on ratkaiseva rooli resilienssin eli muutosjoustavuuden rakentamisessa. Monimutkaisten ekologisten ja sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseksi mukaan työhön tarvitaan kuitenkin kaikki yhteiskunnan tasot ja tahot.  

Kansalaisyhteiskunnan toimijoilla – esimerkiksi järjestöillä, yhdistyksillä, yhteiskunnallisilla yrityksillä, osuuskunnilla, yhteisöillä ja yksittäisillä ihmisillä – on paljon annettavaa. Ne voivat tukea julkista sektoria kestävän ja muutoksista ja häiriöistä selviävän yhteiskunnan rakentamisessa. Tarvitaan systemaattisia keinoja eri tahojen yhteen tuomiselle sekä tapoja ottaa kansalaistoimijat mukaan innovaatiotoimintaan. Lisäksi kestävyyden edistämiseksi on nostettava ekososiaalisen kestävyyden näkökulmat taloudellisen kehityksen näkökulmien rinnalle.  

We make transition! -hankkeessa tuodaan lukuisia alue- ja paikallishallinnon edustajia, kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja muita innovaatiotoimijoita eri Itämeren alueen maista yhteen oppimaan kestävyysmurroksen edistämisestä ja murrosareena-menetelmästä sen työkaluna. Murrosareenaa hyödynnetään yhteisen kestävyysvision ja murrospolkujen rakentamisen välineenä niin pilottipaikkakunnissa kuin koko hankkeen yhteisessä työssä. Murrosareenatyöskentelyn kautta pureudutaan edistämään konkreettisesti yhtä tai useampaa yhteiskehittämällä rajautunutta kestävyysteemaa.

Hankkeen partnerit: Suomen Itämeri-insituutti (Lead partner), Pirkanmaan liitto (Suomi), Uudenmaan liitto (Suomi), Varsinais-Suomen liitto (Suomi), DD StratLab (Viro), Social Innovation Centre (Latvia), Vidzeme Planning Region (Latvia), Gdynian kaupunki (Puola), Baltic Institute of European and Regional Affairs – BISER (Puola), Trondelagin alue (Norja) ja Bremenin yliopisto (Saksa)

Hankkeen liitännäisjäsenet: Tampereen kaupunki (Suomi), Hämeenkyrön kunta (Suomi), Helsingin kaupunki (Suomi), Kemiönsaaren kunta (Suomi), Uudenkaupungin kaupunki (Suomi), Ukipolis Oy (Suomi), Varsinais-Suomen Kylät ry (Suomi), Tartumaan maakunta (Viro), Lääne-Harjun kunta (Viro), Cēsisin kunta (Latvia), Trondheimin kunta (Norja) ja Bremenin osavaltio (Saksa) 

Materiaalit-osiosta löydät hankkeen edetessä syntyvää materiaalia ja linkkejä.

Tietoa hankkeesta

– Hankkeen nettisivu Itämeren alueen Interreg-ohjelman sivuilla: Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation – Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)

– Derk Loorbachin haastattelu hankkeen kick off -seminaarissa maaliskuussa 2023: We make transition: Derk Loorbach – Creating an eco-socially sustainable world – YouTube.

Webinaaritallenteet

Hanke järjesti keväällä 2023 kolme webinaaria, joiden tallenteet ovat katsottavissa englanniksi Youtubessa.

– 1. webinaari 25. huhtikuuta 2023: Kansalaisyhteiskunnan rooli kestävyysmurroksessa

– 2. webinaari 9. toukokuuta 2023: Murrosareena osallistavan hallinnon ja kestävyysmurroksen työkaluna

– 3. webinaari 25. toukokuuta 2023: Vaihtoehtoisten talousmallien käyttäminen hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamisessa

Lisätietoja

Henna Salminen

projektikoordinaattori

+358 40 569 3554