Siirry sisältöön
Haku

Kestävyyden ja osallisuuden innovaatiot esillä We make transition! -hankkeen aloitusseminaarissa 

We make transition! -hankkeen käynnistystapahtumassa 9.-10.3. tutustuttiin kansainvälisiin projektikumppaneihin, kuultiin kestävyyssiirtymää konkreettisesti edistäneitä puhujia ja vierailtiin kahdessa pääkaupunkiseudun esimerkkikohteessa. Vuosina 2023–2025 toteutettava hanke tuo Varsinais-Suomeen osaamista julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan innovaatioyhteistyön edistämisestä sekä kestävyyssiirtymän fasilitoinnista.  

Kansalaisyhteiskunnassa muutospotentiaalia 

Aikamme ekologisiin ja sosiaalisiin haasteisiin vastaaminen edellyttää uudenlaisia ratkaisuja ja toimintatapoja. We make transition! -hankkeessa niiden syntymistä edistetään rakentamalla innovaatioyhteistyötä, jossa kansalaisyhteiskunnassa jo olemassa olevat ideat ja ratkaisut saavat tukea ja täydentävät julkisen sektorin kestävyystyötä. Innovaatioyhteistyön menetelmänä pilotoidaan eri toimijoita yhteen tuovaa murrosareenamenetelmää. 

Hankkeen aloitusseminaarin pääpuhujana kuultiin kestävyysinstituutti Dutch Research Institute of Transition DRIFT:in johtaja Derk Loorbachin puheenvuoro kestävyyssiirtymätutkimuksen päähavainnoista. Siirtymä edellyttää nykyisten toimintatapojen, järjestelmien ja polkuriippuvuuksien tasapainotilan horjumista. Vanhaa tasapainoa horjuttavat, aluksi marginaalisina pidetyt ideat voivat kasvaa ja luoda tilalle uudenlaisia ratkaisuja. Esimerkiksi vegaaninen ruoka oli vielä 90-luvulla kummasteltua, mutta nykyään vegaanivaihtoehdot ovat tavallinen osa ravintoloiden ruokalistoja. Nykyiset polkuriippuvuudet pitävät yllä kestämätöntä elämäntapaa, mutta aloitteellisten toimijoiden yhteen tuleminen luo mahdollisuuksia uudistavien polkujen syntymiseen.   

Pääpuhujan lisäksi tapahtumassa kuultiin Anni Sallalta Helsingin kaupungin osallisuustyöstä ja hiilineutraalisuussuunnitelmasta, Anna Evilältä Kestävän elämän yhteisö Jalotuksen syntytarinasta ja toiminnasta sekä Panu Sirkiältä ja Tapio Säkkiseltä kulttuurisektorin kestävyys- ja kiertotalousinnovaatioista. Iltapäivällä osallistujat pääsivät vierailemaan Jalotuksessa ja Malminkartanon Urban Lab -tilassa, joissa ekososiaalisesti kestävistä ratkaisuista opittiin useiden konkreettisten esimerkkien kautta. 

Paikallisuutta ja alueidenvälisyyttä 

Hankkeessa murrosareenamenetelmää testataan monenlaisilla Itämeren alueen paikkakunnilla.  Esimerkiksi mukana olevien Gdynian, Trondheimin, Bremenin, Tampereen ja Helsingin asukasmäärät lasketaan sadoissa tuhansissa. Samalla virolaisessa Lääne-Harjussa, latvialaisessa Cësisissa, norjalaisessa Nærøysundissa sekä suomalaisissa Hämeenkyrössä, Kemiönsaaressa ja Uudessakaupungissa asukasmäärä vaihtelee 6 500:n ja 40 000:n välillä, ja niitä voi kuvailla maaseutumaisiksi tai maaseutumaisen ja kaupunkimaisen paikkakunnan yhdistelmiksi.  

– Monet aloitusseminaarin mielenkiintoisista esimerkeistä olivat urbaaneista ympäristöistä. Hankkeen edetessä on kiinnostavaa nähdä, minkälaisia maaseudulle sopivia työkaluja hanke tarjoaa, hankkeen liitännäisjäsen Varsinais-Suomen kylät ry:n Tauno Linkoranta kommentoi.  

– We make transitionin lisäarvo on paikallisen näkökulman ja reilun kestävyyssiirtymän edistämisessä. Tukemalla paikallisten yhdistysten, pienyritysten ja asukkaiden ideoita voidaan luoda juuri kyseisen paikkakunnan arjessa toimivia innovaatioita. Kestävyyssiirtymä tarvitsee paikallisia realiteetteja ymmärtävää uudistavaa ajattelua, hankkeen projektikoordinaattori Henna Salminen jatkaa.  

Paikallisten toteutusten lisäksi eri toteutusalueet jakavat hyviä käytäntöjä ja kestävyysesimerkkejä sekä kokoavat eri alueiden toimijoita yhteen Itämeren alueen yhteisen kestävyysvision luomiseksi.

Projektipartnerit ja liitännäisjäsenet yhteiskuvassa. Kuva: Anni Levonen

Hankkeen toteutus Varsinais-Suomessa

Hankkeen toteutus Varsinais-Suomessa alkaa yhteisten kestävyysteemojen hahmottamisella ja taustakartoituksella. Vuoden 2023 toimenpiteet keskittyvät keskeisimpien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen. Vuonna 2024 järjestetään eri toimijoita yhteen kokoavia murrosareena-keskustelutilaisuuksia Uudessakaupungissa ja Kemiönsaaressa ja tuetaan niissä syntyvien kestävyysinnovaatioiden kokeiluja. Hanke jatkokehittää murrosareenamenetelmää sopimaan varsinaissuomalaisten kuntien ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden innovaatioyhteistyön tarpeisiin. Karttunut osaaminen ja jatkokehitetty menetelmä ovat lopuksi kaikkien kuntien hyödynnettävissä.

Ole yhteydessä, jos kiinnostuit prosessista tai tunnistat paikallisia kansalaisyhteiskunnan toimijoita tai PK-yrityksiä, joiden potentiaali kestävän elämän edistämiseksi olisi hyvä saada käyttöön!

We make transition! on kansainvälinen Itämeren alueen hanke. Varsinais-Suomen liitto toimii hankkeen partnerina ja toteuttaa hanketta kahdella pilottipaikkakunnalla: Uudessakaupungissa ja Kemiönsaaressa. Hankkeen liitännäisjäseniä Varsinais-Suomessa ovat Kemiönsaaren kunta, Uudenkaupungin kaupunki, Ukipolis Oy sekä Varsinais-Suomen Kylät ry. Hanke toteuttaa Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ tavoitteita osallisuudesta, innovatiivisuudesta ja kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomesta. Hanketta yhteisrahoittaa Euroopan unioni osana Interreg Baltic Sea Region -ohjelmaa.  

Lisätietoja

Henna Salminen

projektikoordinaattori

+358 40 569 3554