Siirry sisältöön
Haku

Aineistopankki

Hae hakusanalla

Aineistotyypit

Aiheet

Turun kaupunkiseudun itäosan tieverkkokysymykset – esiselvitys (2023)

Liikenne

Selvityksessä kuvataan kootusti kaupunkiseudun itäosan tie- ja katuverkkoon liittyvien toimenpiteiden lähtökohtia, verkollisia vaikutuksia ja kytkentöjä toisiinsa. Selvitys on tehty osana kaupunkiseudun jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä, jota koordinoi Varsinais-Suomen liitto. Selvitystä ohjaavaan työryhmään on kuulunut lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turun kaupunki, Kaarinan kaupunki ja Liedon kaupunki. Selvityksen on laatinut Linea Konsultit Oy.

Turun kaupunkiseudun itäosan tieverkkokysymykset – esiselvitys (2023) Turun kaupunkiseudun itäosan tieverkkokysymykset – esiselvitys (2023)

Pyöräliikenteen seudullisten pääväylien tavoiteverkko (2023)

Liikenne

Suunnitelmassa on esitetty pitkän aikavälin tavoiteverkko ja sen tavoitteellinen laatutaso Turun MAL-kaupunkiseudun 13 kunnan alueen pyöräliikenteen seudullisten pääväylien osalta. Tavoiteverkko on laadittu palvelemaan ja ohjaamaan maankäytön suunnittelua, väylien suunnitteluhankkeita sekä yleisesti pyöräliikenteen yhteyksien kehittämistä. Tavoiteverkko on tehty osana kaupunkiseudun jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä vuonna 2023. Työssä on ollut mukana Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä kaupunkiseudun kunnat.

Pyöräliikenteen seudullisten pääväylien tavoiteverkko (2023) Pyöräliikenteen seudullisten pääväylien tavoiteverkko (2023)

Selvitys

Turun kaupunkiseudun digitaalisten tietovarantojen nykytila ja tulevaisuuden käyttötapaukset (2023)

Liikenne

Turun kaupunkiseudulla selvitettiin liikenteen digitalisaation, automatisaation ja palveluistumista tukevien tietovarantojen tilaa sekä tarpeita niiden kehittämiselle. Selvityksessä on esitetty myös toimenpide-ehdotuksia jatkoa varten. Selvitys on luettavissa myös esitysmuotoisena tiivistelmänä.

Turun kaupunkiseudun digitaalisten tietovarantojen nykytila ja tulevaisuuden käyttötapaukset (2023) Turun kaupunkiseudun digitaalisten tietovarantojen nykytila ja tulevaisuuden käyttötapaukset (2023)

Selvitys

Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen organisoitumisen ja kustannusten jakamisen vaihtoehdot (PDF)

Liikenne

Raportti julkaistu 12.1.2023 (90 s.) Selvitys: Sitowise, tilaaja: Varsinais-Suomen liitto / SCALE UP -hanke.

Selvityksessä on tuotettu vaihtoehtoja, miten Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen järjestämiseen liittyviä viranomaistehtäviä voidaan organisoida. Lisäksi selvityksessä on kuvattu erilaisia malleja alueellisen junaliikenteen synnyttämien kustannusten jakamiseksi. Työssä ei ole ollut tavoitteena tuottaa yhtä suositusta alueellisen junaliikenteen järjestämiseksi Varsinais-Suomessa, vaan erilaisia vaihtoehtoja, joista alue voi myöhemmissä prosesseissaan valita sopivimman.

Raportista on julkaistu myös esitysmuotoinen tiivistelmä (PDF)

Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen organisoitumisen ja kustannusten jakamisen vaihtoehdot (PDF) Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen organisoitumisen ja kustannusten jakamisen vaihtoehdot (PDF)

Selvitys

Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen organisoitumisen ja kustannusten jakamisen vaihtoehdot (tiivistelmä, PDF)

Liikenne

Esitys (45s.) liittyen laajempaan raporttiin (PDF). Tekijä: Sitowise, tilaaja: Varsinais-Suomen liitto / SCALE UP -hanke

Selvityksessä on tuotettu vaihtoehtoja, miten Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen järjestämiseen liittyviä viranomaistehtäviä voidaan organisoida. Lisäksi selvityksessä on kuvattu erilaisia malleja alueellisen junaliikenteen synnyttämien kustannusten jakamiseksi. Työssä ei ole ollut tavoitteena tuottaa yhtä suositusta alueellisen junaliikenteen järjestämiseksi Varsinais-Suomessa, vaan erilaisia vaihtoehtoja, joista alue voi myöhemmissä prosesseissaan valita sopivimman.

Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen organisoitumisen ja kustannusten jakamisen vaihtoehdot (tiivistelmä, PDF) Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen organisoitumisen ja kustannusten jakamisen vaihtoehdot (tiivistelmä, PDF)