Siirry sisältöön
Haku

Aineistopankki

Hae hakusanalla

Aineistotyypit

Aiheet

Suunnitelma

Etelä-Suomen liikennestrategia 20240617

Liikenne

Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntien liitoilla on ollut yhdessä laadittu Etelä-Suomen liikennestrategia vuodesta 2020 alkaen. Liikennestrategia on nyt päivitetty valtakunnallisen liikennejärjestelmän Liikenne 12 valmistelun tarpeisiin neljän maakunnan liiton yhteisenä virkatyönä. Strategiassa kuvataan neljän maakunnan yhteinen tavoitetila aluerakenteelle ja liikennejärjestelmälle sekä niiden kehittämistarpeet.

Suunnitelma

Joukkoliikenteen solmukohtavisio Turun kaupunkiseudulla 2024

Liikenne

Kuvaa karttaesityksenä yhteisen seudullisen näkemyksen joukkoliikenteen tulevaisuuden solmukohdista sekä esittää tärkeimmät
lähiajan suunnittelu- ja kehittämiskohteet.
• Palvelee liikenteen ja maankäytön suunnittelua: tavoitteena on, että solmukohdat ja niiden kehittämistarpeet muistetaan ottaa
huomioon kaikessa suunnittelussa.
• Perustuu ja kokoaa yhteen aiempia selvityksiä ja suunnitelmia (mm. Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman
2020 visio joukkoliikenteen tavoitteellisesta rakenteesta, Väyläviraston solmupysäkkiselvitys, valtateiden 8 ja 9
kehittämisselvitykset, Varsinais-Suomen paikallisjunaselvitykset, kaupunkiseudun ja maakunnan liityntäpysäköintiselvitykset,
Turun vaihtopaikkojen toteuttamisohjelma) sekä liikennejärjestelmätyön yhteydessä laadittuja luonnoksia erilaisista solmukohtien
kehittämistarpeista.
• Esityksen on koonnut Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyöryhmän ohjaamana Linea Konsultit Oy.

Joukkoliikenteen solmukohtavisio Turun kaupunkiseudulla 2024 Joukkoliikenteen solmukohtavisio Turun kaupunkiseudulla 2024

Toiminta-asiakirja

Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020 ajantasaisuuden arviointi

Liikenne

Suunnitelman taustaksi yhteisen kuvan muodostamista nykytilasta ja kehityksestä sekä tulevaisuuden muutoksista ja epävarmuuksista liikennejärjestelmän näkökulmasta

Suunnitelman punaiseksi langaksi maakunnan tärkeimpien ”isojen” tavoitteiden kirkastaminen, ristiriidat ja priorisointi

Suunnitelmaan tavoitteellisuutta, realismia ja joustavuutta

Lopputuotoksiin suunnitelman sisältöä havainnollistavia visiokuvia ja -karttoja sekä toimenpidepolkujen
visualisointia

Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020 ajantasaisuuden arviointi Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020 ajantasaisuuden arviointi

Turku–Toijala-taajamajunaliikenteen liikennöintikustannusten määrittäminen (2023)

Liikenne

Selvityksessä arvioitiin alustavasti uusien junavuorojen liikennöinnin mahdollisia tuotantokustannuksia ja lipputuloja välille Turku–Toijala–Tampere. Arvioiden pohjana on käytetty saatavilla olevia tietoja, kuten Väyläviraston ja HSL:n käyttämiä kustannustietoja, sekä esimerkkejä mahdollisesta liikennöinnistä. Selvitys on jatkumoa aikaisemmalle Turku–Toijala-välin asemapaikkojen kehittämissuunnitelmalle, jonka yhteydessä VR suunnitteli uusille taajamajunille kaksi alustavaa aikataululuonnosta.
Selvitys on luettavissa myös esitysmuotoisena tiivistelmänä.

Turku–Toijala-taajamajunaliikenteen liikennöintikustannusten määrittäminen (2023) Turku–Toijala-taajamajunaliikenteen liikennöintikustannusten määrittäminen (2023)

Turku–Toijala-taajamajunaliikenteen liikennöintikustannusten määrittäminen (2023): esittelyaineisto

Liikenne

Selvityksessä arvioitiin alustavasti uusien junavuorojen liikennöinnin mahdollisia tuotantokustannuksia ja lipputuloja välille Turku–Toijala–Tampere. Arvioiden pohjana on käytetty saatavilla olevia tietoja, kuten Väyläviraston ja HSL:n käyttämiä kustannustietoja, sekä esimerkkejä mahdollisesta liikennöinnistä. Selvitys on jatkumoa aikaisemmalle Turku–Toijala-välin asemapaikkojen kehittämissuunnitelmalle, jonka yhteydessä VR suunnitteli uusille taajamajunille kaksi alustavaa aikataululuonnosta.

Turku–Toijala-taajamajunaliikenteen liikennöintikustannusten määrittäminen (2023): esittelyaineisto Turku–Toijala-taajamajunaliikenteen liikennöintikustannusten määrittäminen (2023): esittelyaineisto