Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomen maakuntastrategia 2035+ koostuu maakuntasuunnitelmasta, maakuntaohjelmasta, aluerakenteen visiosta ja älykkään erikoistumisen strategiasta.

Maakuntasuunnitelma on maakuntastrategian lakisääteinen osa, joka osoittaa maakunnan tavoitellun kehityksen pitkällä tähtäimellä. Maakuntasuunnitelman kuvaamat missio, visiot ja arvot kertovat, mikä yhteistyön tarkoitus on, mihin pyrimme ja miten yhdessä toimimme.

Maakuntasuunnitelman tärkeä osa on visio maakunnan aluerakenteesta, joka puolestaan kuvailee sitä, miten toimijat alueella asettuvat ja miten toiminnot tulevaisuudessa näkyvät ympäristössä strategian mukaisesti. Aluerakenteen visiolla asetetaan tavoitteita maakunnan alue- ja yhdyskuntakehitykselle siten, että maakuntastrategian tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä olisi alueilla mahdollisimman edullista ja hyödyllistä toteuttaa. Älykkään erikoistumisen strategia keskittyy elinkeino- ja innovaatioyhteistyön kehittämiseen.

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi voimassa olevan Varsinais-Suomen maakuntastrategian 16. kesäkuuta 2014. Strategia on laadittu Varsinais-Suomen liiton johdolla laajassa yhteistyössä muun muassa viranomaisten, kuntien, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. 

Varsinais-Suomessa elämisen laatu on parasta.

Maakuntastrategian vision mukaan ”Varsinais-Suomessa elämisen laatu on parasta. Menestyvää ja hyvinvoivaa maakuntaa rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella”. Kumppanuus kokoaa mukaan yhteiseen tekemiseen varsinaissuomalaiset asukkaat, yritykset, koulutuksen tuottajat, kehittäjäorganisaatiot, järjestöt – kaikki maakunnan keskeiset toimijat. Strategian neljä arvokärkeä, jotka muodostavat yhteiset kehitystavoitteemme vuoteen 2035+ saakka, ovat: