Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2018-2021 joulukuun 11. päivänä 2017. Maakuntaohjelman päivitystyön keskeisiä sisältöjä ovat aluekehityksen tilannekuvan päivittäminen sekä maakuntaohjelman toimenpiteiden täsmentäminen. Päivitykset perustuvat muun muassa Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen tuomiin tarpeisiin, valmistavan teollisuuden kasvunäkymiin, merialuesuunnittelun käynnistymiseen, aluerakenteellisesti oleellisten avausten (kuten Tunnin juna ja Pohjoinen kasvuvyöhyke) edistymiseen sekä kumppanuusstrategian mukaisten ohjelmien laadintaan ja jo edistyneisiin toimenpiteisiin.

Maakuntaohjelma 2018-2021 sisältää myös Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen painopisteet. Älykäs erikoistuminen on Euroopan unionin politiikkamalli, jonka mukaisesti alueet tunnistavat omat vahvat osaamisalueet, joihin kehittämisresurssit kohdennetaan. Painopisteet Varsinais-Suomessa ovat:

Maakuntaohjelman päivitys kaudelle 2018-2021 tehtiin normaalia prosessia kevyemmällä menettelyllä maakuntauudistuksen ollessa samanaikaisesti valmisteilla. Työskentelyssä hyödynnettiin maakuntastrategiaa valmistelleita, maakunnan toimijoista koostuneita työryhmiä, jotka käsittelivät päivitystä talouden, osaamisen, ympäristön sekä arvojen ja ilmapiirin näkökulmista. Lisäksi 52 maakunnan toimijaa kommentoi luonnosta kirjallisesti.

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761