Siirry sisältöön
Haku

Älykäs erikoistuminen (Smart Specialisation) on Euroopan unionin politiikkamalli: paikkaan sidottua, alueellisten viranomaisten koordinoimaa ja strategialähtöistä yhteistyötä, jossa alueet tunnistavat omat tulevaisuuden kasvu- ja vahvuusalueensa julkisen, yksityisen ja tutkimussektorin yhdessä etsimän ja tuottaman tiedon pohjalta, kokoavat nämä niin kutsuttuun älykkään erikoistumisen strategiaan (viitataan usein S3-lyhenteellä: Smart Specialisation Strategy), ja suuntaavat resursseja strategian toteuttamiseen. Yhteistyöllä pyritään innovaatioihin, investointeihin, kasvuun ja työpaikkoihin, sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisen monitasoisen yhteistyön kehittämiseen.

Aktiivinen työ älykkään erikoistumisen parissa voi parhaimmillaan tarkoittaa alueille uudenlaisia yhteistyömalleja, kansainvälistä näkyvyyttä ja kumppaneita, innovaatioita, rahoitusta, vaikuttavuutta, houkuttelevuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa kehittämissuunnitelmiin myös laajemmin Itämeren ja Euroopan alueella.

Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen painopisteet maakuntaohjelmassa 2018-2021 ovat 1) Sininen kasvu ja teollisuuden modernisaatio, 2) Innovatiiviset ruokaketjut ja 3) Lääke- ja terveysteknologia. Älykkään erikoistumisen toimintasuunnitelma vuosille 2019-2021 hyväksyttiin lokakuussa 2019 ja tarkentaa yhteistyötä ja tavoitteita. Voit tutustua painopisteisiin liittyvään yhteistyöhön sivun alareunasta löytyvien linkkien avulla.

Ota yhteyttä!

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761