Siirry sisältöön
Haku

Kumppanuusfoorumi 2020: Varsinais-Suomen tulevaisuuskuvat

Varsinais-Suomen kumppanuusfoorumi 2020 kokosi torstaina 26.11.2020 virtuaalisesti yhteen yli satapäisen joukon alueen toimijoita pohtimaan maakunnan tulevaisuuskuvia ja käynnistämään uuden maakuntastrategian 2040+ valmistelun. Vaikka osallistujat arvioivat kyselyssä varsinaissuomalaiset varautuneiksi, luotettaviksi ja ehkä hiukan jäyhiksikin, heti tilaisuuden alussa tehty ”aamupulssikysely” kertoi, että läsnäolijat olivat työssä mukana innolla ja uteliaina. Päivän alustukset ja keskustelut osoittautuivatkin hyvin antoisiksi.

Osallistujat kuvailivat varsinaissuomalaista luonnetta mm. uteliaaksi, varautuneeksi, luotettavaksi, sinnikkääksi mutta jäyhäksi.
Kumppanuusfoorumin osallistujia pyydettiin kuvailemaan varsinaissuomalaista luonnetta.

Maakuntajohtaja Kari Häkämies avasi tilaisuuden palauttamalla osallistujien mieleen maakuntastrategiatyön taustoja ja muistutti, että strategia on koko maakunnan toimijoiden yhteinen tahto- ja tavoitetila. Valmistelutyössä tulee hahmottaa tulevaisuutta, varautua koronan kaltaisiin yllätyksiin jatkossakin, olla avoin ja ennakkoluuloton ja myös kuunnella muita. Maakuntastrategian on tarkoitus synnyttää konkreettisia asioita ja hyvää meille kaikille, hän korosti.

Virittelynä päivään kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja mm. kestävän kehityksen, digitalisaation ja uuden kansalaisyhteiskunnan merkityksestä.

Ryhmäpäällikkö Sanna-Riikka Saarela Suomen ympäristökeskuksesta pohti alustuksessaan, onko kestävää kasvua ja kestävää talouskasvua mahdollista saavuttaa, ja jos niin miten. Hänen mukaansa kestävään talouteen siirtyminen ei ole kivutonta, mutta se on välttämätöntä. Alueet menestyvät, kun ne toimivat talouden uudistamisen kärkijoukoissa. Innovaatioita pitää skaalata yhä laajemmalle ja nopeammin, ja tässä on oleellista tunnistaa alueiden erilaiset toimijajoukot ja rakentaa niiden välistä yhteistyötä. Saarela haastoikin osallistujia kysymällä, voisiko Varsinais-Suomi ottaa tavoitteeksi olla kokoaan suurempi Suomessa ja maailmalla?

Sitran asiantuntija Jenna Lähdemäki-Pekkinen käsitteli omassa esityksessään kansalaisyhteiskunnan uutta tulemista ja niin kutsutun uuden, verkostomaisen vallan kasvua. Hän pyrki muun muassa vastaamaan kysymykseen uudistuuko demokratia riittävästi? Ainakin se vaatii osallistumisen laajentamista, hän totesi. Tämä muutos haastaa julkisia toimijoita ja niiden totuttuja toimintamalleja: asioiden toteuttaminen ”ylhäältä alas” ei enää niin vain onnistu. Merkillepantavaa hänen mukaansa on, että monet julkiset toimijat ovatkin jo alkaneet yhä useammin kääntyä esimerkiksi erilaisten kansalaispaneelien puoleen päätöksenteon valmistelussa.

Teollisuuden ja tutkimuksen osaamista yhdistävän innovaatioalusta DIMECC Oy:n Disruptive Renewal Officer Antti Karjaluoto puolestaan pohti digitaalisen kehityksen seuraavia vaiheita. Olemme matkalla kohti autonomista ekosysteemitaloutta. Tavoitteena on toimia koko ajan vähemmän reaktiivisesti ja enemmän proaktiivisesti. Seuraava digiloikka tulee Karjaluodon mukaan olemaan datan jakaminen. Kun epävarmuuden sietokykyä vaaditaan koko ajan enemmän, on tulevaisuuden menestyvien organisaatioiden oltava avoimia ja ketteriä, hän totesi.

Liiton asiantuntijat esittelivät tilaisuudessa tilannekuvaa ja maakunnan vahvuuksia ja heikkouksia, joita on tunnistettu syksyn aikana tehdyssä tarkastelussa. Tilannekuvaa on rakennettu tarkastelemalla maakuntaa viiden eri näkökulman kautta: ympäristötekijät, sosiokulttuuriset tekijät, taloudelliset tekijät, poliittiset ja lainsäädännölliset tekijät, sekä teknologiset tekijät. Meillä on monta vahvuutta, joista voimme ammentaa. Näitä ovat muun muassa ainutlaatuinen ympäristö ja Saaristomeri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet ja osaava työvoima, vahva elinkeinorakenne, hyvä edustus poliittisten puolueiden johdossa ja ICT-alan kasvu. Maakuntastrategian valmistelussa fasilitointikumppanina toimivan 4FRONTin asiantuntijat toivat tähän lisäksi katsauksen maakunnan kannalta todennäköisiin, tunnistettuihin muutostekijöihin.

Osallistujien mielestä Varsinais-Suomelle tärkeimpiä teemoja ovat kestävä kasvu ja kehitys sekä ilmastonmuutokseen liittyvät ratkaisut.
umppanuusfoorumin osallistujia pyydettiin valitsemaan ennalta muotoilluista teemoista kaksi Varsinais-Suomelle tärkeintä.

Aamupäivän monipuolisten alustusten jälkeen päästiin pohtimaan ryhmissä sitä, millainen haluamme Varsinais-Suomen olevan vuonna 2040. Vastauksissa korostuivat hiilineutraalius, energiaomavaraisuus, vetovoimaisuus, nuorekkuus, osallistaminen, teknologinen edelläkävijyys ja kansainvälisyys. Ajateltiin, että kestävä elämäntapa on vallalla, ja puhuttiinpa myös luontoloikasta, siitä, että kestävyys on itsestäänselvyys, ja luonnossa oleminen on mahdollista, arvostettua ja helppoa kaikille.

Kumppanuusfoorumissa osallistujilta kysyttiin avainsanoja Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ visioon.
Seuraavaksi työ jatkuu sähköisillä alustoilla käytävässä keskustelussa ja neljässä teemaryhmässä, joihin ilmoittautuminen on nyt avattu. Teemaryhmät ovat:

Lisätietoa maakuntastrategiavalmistelusta ja työryhmistä löydät Uusi maakuntastrategia 2040+ osiosta.

Tutustu Kumppanuusfoorumin 2020 esitysmateriaaleihin.

Lisätietoja

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761