Siirry sisältöön
Haku

Vuoden 2022 Aurora-mitali Tuula ja Harri Gustafssonille Mathildedaliin

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus on myöntänyt vuoden 2022 Aurora-mitalin Mathildedalin ruukkitehtaiden alueen kehittäjille Tuula ja Harri Gustafssonille. Aurora-mitali myönnetään heille kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöön hyväksi tehdystä työstä ja kulttuurimatkailun kehittämisestä. Valinta tehtiin maakunnan asukkailta ja toimijoilta saatujen ehdotusten perusteella.

Mathildedalissa vaalitaan kulttuuria, käsityöläisyyttä ja yrittäjyyttä yhtenä kokonaisuutena ja se on noussut viime vuosina yhdeksi Suomen kotimaanmatkailun hittikohteista. Mathildedalin kylässä vierailee vuosittain noin 100 000 matkailijaa. Tuula ja Harri Gustafssonin elämäntyön vaikutus Mathildedalin nykytilaan ja kehitykseen on kiistaton. Kuten maakunnan asukkailta ja toimijoilta saadussa yleisöehdotuksessa todetaan: 

”Ruukkitehdasalueelle tehdyt kehittämistoimet ja toiminnot ovat Tuula ja Harri Gustafssonin aikaan saamaa. Ilman heidän tulevaisuuden visiotaan, sekä 20 vuoden työtään ja päättäväisyyttään tätä idyllistä, matkailijoiden keskuudessa suosittua Mathildedalin kylää ei olisi sellaisena kuin se tänä päivänä tunnetaan.”

Tuula ja hänen hiljattain edesmennyt puolisonsa Harri Gustafsson tutustuivat vanhaan, huonokuntoiseen, mutta historiallisesti arvokkaaseen Mathildedalin ruukkitehdasalueeseen ja ostivat sen rakennukset syksyllä 2003.Kunnostustyö alkoi heti. Tehdasalue sai vuonna 2009 uuden kaavan, joka mahdollisti Mathildedalin matkailu- ja kulttuuritoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen.

Ruukkitehdasalue kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin, joten Museovirasto sääntelee tarkasti alueen korjaus- ja rakennustöitä. Kunnostus-toimenpiteissä ja rakentamisessa on onnistuttu huomioimaan ja säilyttämään rakennusten alkuperäistä ulkoasua ja näin pystytty säilyttämään alueen autenttisuus ja aitous Mathildedalin teollista kulttuurihistoriaa esille tuoden.  

Vuonna 2004 perustettiin Gustafssonien aloitteesta Mathildedalin kulttuuriyhdistys ry., joka toimii aktiivisesti edelleen. Sen tarkoitus on tuoda esille alueen arvokasta kulttuuriperintöä sekä järjestää tapahtumia. Tänä vuonna 170 vuotta täyttävän Mathildedalin ruukkialueen rakennuksista löytyy nykyisin ympärivuotisesti paitsi ravintola- ja hotellipalveluita, myös käsityöläisyrittäjiä puoteineen ja historianäyttely. Kesäsesonkiyrittäjiä on edellisten lisäksi useita ja myös kesäteatteritoiminta on vakiintunut. Näiden lisäksi Mathildedalissa järjestetään vuosittain lukuisia kulttuuritapahtumia, konsertteja ja joulumarkkinat. Alueen yrittäjien ja toimijoiden yhteistyö on monipuolista. 

Varsinais-Suomen liitto jakaa vuosittain Aurora-mitalin Varsinais-Suomen hyväksi tieteen, taiteen tai muun kulttuurityön alalla ansiokkaasti toimineelle henkilölle tai yhteisölle. Mitali voidaan myöntää myös Varsinais-Suomesta lähtöisin olevalle, valtakunnalliseen kulttuurityöhön merkittävällä tavalla osallistuneelle henkilölle. Nyt jaettu mitali on järjestyksessään 98. Ehdotuksia Aurora-mitalin saajaksi perusteluineen kerättiin maakunnan toimijoilta ja asukkailta verkkolomakkeen kautta. Lisäksi Varsinais-Suomen liiton kulttuuritoimikunnalla oli mahdollisuus ehdottaa mitalin saajaa. Ehdotuksia saatiin yhteensä 17 kpl. Maakuntahallitus valitsi huhtikuun kokouksessaan mitalin saajan ehdotusten joukosta.  

Lisätietoja:

Katri Koivisto

Katri Koivisto

erikoissuunnittelija

+358 40 025 1771