Siirry sisältöön
Haku

Aurora-medaljen år 2022 åt Tuula och Harri Gustafsson i Mathildedal

Aurora-medaljen år 2022 har av Egentliga Finlands förbunds landskapsstyrelse  beviljats Tuula och Harri Gustafsson, utvecklarna av Mathildedals bruksområde. Aurora-medaljen tilldelas dem för det arbete som utförts till fromma för den kulturhistoriskt värdefulla miljön och för att utveckla kulturturismen. Valet gjordes utifrån förslag, som inkommit från landskapets invånare och aktörer.   

I Mathildedal värnar man om kultur, hantverk och entreprenörskap som en helhet och denna helhet har de senaste åren stigit fram som ett objekt och en hit inom Finlands turism i hemlandet.  Byn Mathildedal besöks varje år av cirka 100 000 turister. Effekten av Tuula och Harri Gustafssons livsverk är obestridlig för Mathildedal i dag och dess utveckling.  Exakt så som det konstateras i förslaget som inkommit från allmänheten genom landskapets invånare och aktörer: 

”Utvecklingsåtgärderna och aktiviteterna, som företagits på byns område kring bruket har åstadkommits av Tuula och Harri Gustafsson. Utan deras vision för framtiden, samt det idoga och resoluta arbetet, vore ej byn Mathildedal med dess popularitet bland turisterna sådan och så vida känd som den är i denna dag.”

Tuula och hennes nyligen avlidne make Harri Gustafsson bekantade sig med det gamla bruksområdet Mathildedal i dess dåvarande, dåliga skick, men med en värdefull historia, och köpte dess byggnader på hösten 2003. Arbetet med att iståndsätta dem inleddes genast. Bruksområdet fick 2009 en ny plan, som gjorde det möjligt att långsiktigt utveckla Mathildedals verksamhet för turism och kulturverksamhet.

Bruksområdet hör till de mest betydande kulturmiljöerna på riksnivå, och på grund härav reglerar Museiverket noga områdets  reparations- och byggarbeten. I åtgärderna för sanering och byggande har man lyckats med att ta hänsyn till och bevara det äkta och autentiska för området och lyfta fram Mathildedals kulturhistoria.  

På initiativ av Gustafssons grundades år 2004 kulturföreningen Mathildedalin kulttuuriyhdistys ry. med en alltjämt aktiv verksamhet.  Dess syfte är att lyfta fram områdets värdefulla kulturarv samt att arrangera evenemang. Bland byggnaderna på Mathildedals bruksområde, som i år fyller 170 år, finns det i dag, förutom restaurang- och hotellservice året om, även hantverkarföretagare med sina butiker och en utställning över områdets historia. Utöver det ovanstående finns det flera säsongföretagare och även en etablerad sommarteaterverksamhet. I tillägg till detta arrangeras det i Mathildedal varje år ett flertal kulturevenemang, konserter och julmarknader. Samarbetet mellan områdets företagare och aktörer är mångsidigt. 

Egentliga Finlands förbund delar årligen ut Aurora-medaljen åt en person eller en organisation som förtjänstfullt har verkat för Egentliga Finland och för landskapets vetenskap, konst eller annat kulturarbete. Medaljen kan även tllldelas en person som utgått från Egentliga Finland och på ett förtjänstfullt sätt deltagit i nationell kulturverksamhet. Den nu utdelade medaljen är den 98:e i ordningen. Förslag till mottagare av Aurora-medaljen, jämte motiveringar, samlades in från landskapets aktörer och invånare via en blankett på webben. Dessutom har Egentliga Finlands kulturkommitté möjlighet att komma med förslag till mottagare av medaljen. Sammanlagt mottogs 17 förslag. Landskapsstyrelsen utsåg vid sitt sammanträde i april mottagaren av medaljen bland förslagen.

Tilläggsinformation:

Katri Koivisto

specialplanerare

+358 40 025 1771