Siirry sisältöön
Haku

Vetovoimainen yhdistys on kohtaamisen asiantuntija

Torstaina 18.11.2021 järjestetyssä Varsinais-Suomen Järjestöfoorumissa pureuduttiin järjestötoiminnan muutoksiin sekä järjestöjen vetovoimaan ja kohtaamisosaamiseen. Lisäksi esiteltiin juuri valmistuneet työkalut kuntayhteistyön ja järjestöjen itsearvioinnin avuksi. 

Kuten kaikessa yhteisöllisessä työssä, niin myös järjestötyössä onnistumisen kannalta ratkaisevaa on se, miten kohtaamme toisemme. Toiminta eri muodoissaan on tärkeää, mutta jos yhteisön jäsenet, työntekijät tai luottamushenkilöt eivät koe, että heitä kuullaan, jää toiminta toisarvoiseksi ja vajaaksi. Erityisen tärkeää kohtaaminen on vapaaehtoistoiminnassa. Osaatko kunnioittaa toisen näkemystä? Osaatko kohdata toisen ilman ennakkoluuloja? Osaatko ottaa vaikeita asioita keskusteluun rakentavalla tavalla? Näistä teemoista tilaisuuden osallistujia haastoivat Tukenasi ry:n Nuorten raadin jäsenet ja kohtaamiskouluttajat Vanessa Peitilä ja Suvi Saarialho. Esityksen aikana kerätyssä sanapilvessä osallistujat tunnistivat hyvän kohtaamisen aineksiksi muun muassa kunnioituksen, turvallisuuden, tasavertaisuuden, avoimuuden ja läsnäolon.   

Sanapilveen kerättynä hyvän kohtaamisen aineksia.

Järjestöt tarvitsevat työkaluja vetovoiman ja kohtaamistaitojensa kehittämiseen. Järjestöfoorumissa esiteltiin kaksi tähän tarkoitukseen suunnattua materiaalia. Omakotiliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n puheenjohtaja Harri Nurmi esitteli juuri valmistunutta kuntayhteistyön tarkistuslistaa yhdistyksille. Tarkistuslistan tarkoitus on auttaa yhdistyksiä ja järjestöjä valmistautumaan tehokkaasti uuden yhteistyösuhteen käynnistämiseen kunnan kanssa. Auran kunnan kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio näki materiaalissa paljon arvokkaita näkökulmia ja vinkkejä. Aurassa käytössä on jo järjestöyhteistyön ohje, erilaiset yhdistysillat ja yhteinen Auraamo-tila monenlaista kunnan, kolmannen sektorin ja yritysten välistä yhteistoimintaa varten.  

Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Sanna Meska puolestaan kertoi järjestöille ja yhdistyksille valmistuneesta itsearviointityökalusta, joka auttaa järjestöä tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja katsomaan omaa toimintaansa ulkopuolisen silmin. Itsearviointityökalun kysymyspatteriston tueksi valmistuu marraskuun aikana täytettävä lomake, jota järjestöt voivat käyttää arviointityössään. Molemmat esitellyt materiaalit on tuotettu tilaisuuden järjestäneen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaoston jäsenjärjestöjen toimesta.  

Tilaisuuden päätteeksi osallistujat jaettiin hetkeksi ryhmiin keskustelemaan siitä, miten järjestöjen vetovoimaisuutta voitaisiin rakentaa erilaisten kohderyhmien – esimerkiksi uusien jäsenten, työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja rahoittajien – näkökulmasta. Osallistujat tunnistivat, että oleellista on muun muassa toimintaympäristön ja kohderyhmän tarpeiden tunteminen, avoimuus, henkilökohtaiset kontaktit, ja tehokas tiedonvälitys. Yhteistyömahdollisuuksia vetovoiman rakentamisessa varsinaissuomalaiset järjestöt näkivät markkinoinnissa, tarinoiden ja kokemusten jakamisessa, tapahtumien järjestämisessä ja viestinnässä. Yhdessä on hyvä korostaa järjestöjen ja yhdistysten merkitystä osallisuuden ja osallistumismahdollisuuksien tarjoajina.  

Tilaisuuteen osallistui yli 60 järjestötoiminnasta kiinnostunutta henkilöä. Se oli nykyiselle järjestöjaostolle viimeinen lajiaan, sillä parhaillaan valitaan uutta järjestöjaostoa kaudelle 2022–2025. Kuten nykyisen jaoston puheenjohtaja, kyläasiamies Tauno Linkoranta Varinais-Suomen Kylät ry:stä totesi, jaoston ja järjestöfoorumin toiminnan johtoajatus siitä, että yhdistykset ja järjestöt oppivat toisiltaan on ollut kaiken suola ja toiminut erinomaisesti. Jatkossa jaosto käsitellee muun muassa ilmastonmuutoksen vastaista työtä, kestävää kehitystä ja elinvoima-asioita.  

Tutustu kuntayhteistyön tarkistuslistaan järjestöille tästä linkistä (pdf)

Tutustu järjestön toiminnan itsearvioinnin työkaluun tästä linkistä (pdf)