Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartta suuntaa yhteistyön kehittämistä

Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön ensimmäinen tiekartta esiteltiin tänään 19.11.2018 ”Innostus tarttuu!” -järjestöfoorumissa, Raisiossa. Vuosille 2018-2020 laadittu tiekartta kokoaa järjestöjen yhteisiä tavoitteita ja tarpeita, joissa yhteistyöllä voidaan saavuttaa enemmän. Se keskittyy yhteistyön vauhdittamiseen, osaamisen jakamiseen, yhdessä tekemiseen sekä järjestö-kunta-maakunta -yhteistyön kehittämiseen. Se on koottu vuoden aikana avoimiin työpajoihin osallistuneiden järjestöjen työn pohjalta, yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton kanssa.

”Varsinais-Suomessa on lähes 9000 järjestöä. Ihan kaikkien jäsen en ole, vaikka aika monen kylläkin, totesi maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva puheenvuorossaan ja jatkoi sitten vakavammin aiheesta:  ”Järjestöjen, maakuntien ja kuntien yhteistyö voi olla hyvä esimerkki toimivasta lähidemokratiasta. Nyt ollaan kehittämässä todella arvokasta yhteistyötä”.

Vaikuttavuutta tiekartan osoittamilla kehittämispoluilla

Tiekartta esittelee viisi kärkitoimenpidettä ja neljä kehittämispolkua. Kärkitoimenpiteiksi kutsutut yhteistyön ensiaskelet tavoittelevat nykyistä järjestäytyneempää toimintamallia: nimettyä yhteistyöryhmää, järjestöfoorumin toiminnan kehittämistä ja yhteistyön fyysisiä ja sähköisiä tiloja. Niiden kanssa samanaikaisesti edistettävät kehittämispolut toimenpiteineen vahvistavat yhdistysten ja järjestöjen palvelu- ja toiminta-asiantuntijuutta, järjestötoiminnan muutosketteryyttä, järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä sektorien välistä yhteistyötä kuntien ja maakunnan kanssa.

Yksi tiekarttatyön aktiiveista, kyläasiamies Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen kylät ry:stä, esitteli uuden tiekartan järjestöfoorumissa: ”Järjestöyhteistyön tiekartan kova ydin on paitsi järjestöjen keskinäisen yhteistyö, niin järjestöjen yhteistyö kuntien ja maakuntien kanssa. Yhdessä opitaan ja kehitytään, yhdessä osaamme enemmän”.

Tiekarttaa ovat olleet aktiivisesti kirjoittamassa Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n, SPR Varsinais-Suomen piirin, Suomen 4H-liiton, Turun Kaupunkilähetys ry:n, Varsinais-Suomen Kylät ry:n ja Varsinais-Suomen liiton edustajat.

Järjestöfoorumi kokoaa osaamisen

Varsinais-Suomen järjestöfoorumi on yksi Varsinais-Suomen maakuntastrategiaa ja maakuntaohjelmaa toteuttavista verkostoista. Se on avoin ja maksuton yhteistyö- ja viestintäverkosto, jonka tehtävä on tuoda järjestöjen innostuksen kohteet samaan pöytään ja pohtia miten yhdessä voidaan saavuttaa enemmän.

Tänään ensimmäistä kertaa järjestetyssä ”Innostus tarttuu!” -järjestöfoorumissa aiheina olivat muun muassa osaamisen hyödyntäminen muutoksessa. Opintokeskus Siviksen asiantuntija Annika Tahvanainen-Jaatinen keskustelutti noin satapäistä osallistujajoukkoa järjestöjen ja yhdistysten ydinosaamisen tunnistamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin tiedon avaamisen mahdollisuuksista sekä järjestötoiminnan ja -kulttuurin muutoksista.

Seuraavaksi järjestöfoorumin puitteissa pohditaan, minkälaisia malleja maakunnallisen järjestöyhteistyöryhmän muodostamiseksi on tarjolla, rakennetaan yhteistä keskustelua ja edistetään mahdollisuuksien mukaan järjestöjen tapaamis-, koulutus- ja kehittämistoiveita tiekartan mukaisesti. Tilaisuutta avaamassa olleen Turun Kaupunkilähetys ry:n toiminnanjohtajan ja tiekarttatyön aktiivin Katja Suomisen sanoin järjestöfoorumi haastaa jatkossakin ”huomaamaan naapurin innostuksen ja pohtimaan, mistä voimme innostua yhdessä”.

Lisätietoja:

Salla-Maria Lauttamäki

kehittämispäällikkö

+358 40 520 0761