Siirry sisältöön
Haku

Uusi tapa arvioida ja kehittää järjestötoimintaa

Kaksi naista istuu portailla ja keskustelee.

Varsinais-Suomen järjestöjaosto tarjoaa uuden tavan arvioida ja kehittää järjestötoimintaa.

Varsinaissuomalaiset järjestöt haluavat olla yhä tiiviimmin mukana rakentamassa Varsinais-Suomen elinvoimaa yhdessä yritysten, oppilaitosten ja julkisen sektorin kanssa. Järjestöjen moninaisuus ja niiden erilaiset toimintaympäristöt luovat erinomaisen mahdollisuuden maakunnan asukkaille tuoda oma panoksensa maakunnan kehittämistyöhön.

Juuri päivitetyn Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartan 2023–2025 tavoite on, että Varsinais-Suomi on järjestöyhteistyön mallimaakunta ja tarjoaa hyvinvoinnin mahdollisuuksia kaikille. Tiekartta esitteleekin teemoja ja keinoja, joiden avulla järjestöjen on helppo osallistua tavoitteen toteutukseen.

”Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekartassa järjestöjen toimintaa peilataan ja sovitetaan maakunnan yhteisiin tavoitteisiin. Tämä yhteys on meillä jopa harvinaisen vahva.”

Järjestöjaoston puheenjohtaja Tauno Linkoranta.

Yhteistyö keskittyy syrjäytymisen ehkäisemiseen ja osallisuuden vahvistamiseen, aktiiviseen kansalaisuuteen, kuntien palveluvalikoiman monipuolistamiseen, kulttuurin saavutettavuuteen ja ympäristön hyvinvointivaikutusten vahvistamineen. Tiekartan kokoaa ja sen toteutumista edistää Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaosto.

Työkalu auttaa tekemään toiminnan näkyväksi

Yhteisten tavoitteiden lisäksi järjestöjaosto tarjoaa osana tiekarttaa ketterän ja helppokäyttöisen kyselytyökalun, jonka avulla järjestöt voivat arvioida ja kehittää omaa toimintaansa. Tavoitteena on, että tarkastelun myötä järjestötoiminnan vaikuttavuus ja näkyvyys vahvistuvat.

Itsearviointityökalu on kaikille tarkoitettu, maksuton ja selainpohjainen kysely, jossa vastaaja arvioi järjestönsä toimintaa kolmen teeman näkökulmasta: järjestön laatu, sitoutuminen toimintaan, sopeutuminen ja reagointi toimintaympäristön muutoksiin.

Vastattuaan kyselyyn vastaaja voi hyödyntää vastauksia järjestön sisäisissä keskusteluissa, ja jatkaa teemojen tutkimista tarkemman materiaalin avulla, jonka järjestöjaosto on koonnut. Kyselyvastauksista järjestöjaosto saa nimettömästi materiaalia ja tietoa niistä asioista, joihin järjestöt tarvitsisivat tukea tai vaihtoehtoisesti niistä asioista, joissa järjestöt voisivat olla tukemassa muita toimijoita. Näin järjestöjaosto voi toteuttaa tehtäväänsä Varsinais-Suomen järjestöjen yhteistyöelimenä.

Lisätietoja: