Siirry sisältöön
Haku

Terveisiä maakuntahallituksesta

Maakuntahallitus julisti maakuntajohtajan viran haettavaksi

Maakuntahallitus päätti julistaa maakuntajohtajan viran haettavaksi julkisella haulla 19.12.2023-​26.1.2024 välisenä aikana. Virka täytetään 1.10.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan kesäkuun kokouksessaan.

Hakuilmoitus julkaistaan Helsingin Sanomissa, Turun Sanomissa ja Åbo Underrättelserissä, sekä Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, puh. 040 506 3715


Maakuntahallitus vaatii E18 Turun kehätielle ja Turku-Uusikaupunki -radalle valtion investointirahoitusta

Väyläverkon investointiohjelmaan lisättävä maakunnan puuttuvat hankkeet

Väylävirasto on pyytänyt lausuntoa valtion väyläverkon investointiohjelmaluonnoksesta vuosille 2025–2032.Väylävirasto laatii väyläverkon 8-​vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanoa.

Maakuntahallitus esittää lausunnossaan, että E18 Turun kehätielle Raision keskustassa ja Turku–Uusikaupunki -radalle osoitetaan valtion investointirahoitusta. Lisäksi investointiohjelmaan tulee lisätä muut maakunnalle tärkeät hankkeet.

Investointiohjelmassa mukana olevista isoista kehittämishankkeista E18 Turun kehätie Raision keskustassa on tärkein TEN-​T -​ydinverkon hanke. Kehätiellä satamien kuljetusten ja kaupunkiliikenteen sekoittuminen aiheuttavat ruuhkia. Raision keskustan liikenteen pullonkaula on tarkoitus poistaa rakentamalla mm. maantietunneli sekä risteävän valtatie 8 ylittävä kiertoeritasoliittymä. Eurooppalainen ydinverkkostatus edellyttää kehätien palvelutason nostamista 2020-​luvun loppuun mennessä. Maakuntahallitus vaatii, että hankkeen 235 miljoonan euron rahoituksesta tehdään kokonaisuudessaan päätös kevään 2024 hallituksen kehysriihessä. Lisäksi investointiohjelmassa on varauduttava kehätien Naantalin ja Raision välisen osuuden parantamiseen.

Investointiohjelman luonnoksesta puuttuvat Varsinais-​Suomen muut merkittävät maanteiden kehittämishankkeet. Maantie 180 Kurkela–Kuusisto eli Kaarinan läntinen ohitustie on hyöty-​kustannussuhteeltaan erittäin kannattava ja saaristoyhteyksien kehittämiselle kriittisen tärkeä hanke. Hankkeen lisäämistä investointiohjelmaan tukee maan hallituksen syksyn päätös suunnittelun kiirehtimisestä. Varsinais-​Suomen valtateiden 8 ja 9 liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantavat hankkeet tulee lisätä investointiohjelmaan. Lisäksi Salon itäinen ohikulkutie tulee toteuttaa suunnittelun valmistuttua investointiohjelmakauden loppupuolella.

Turku–Uusikaupunki-​ radan peruskorjaus on mukana investointiohjelmassa. Juuri sähköistetyn radan peruskorjaus tukee vaarallisten aineiden kuljetuksia ja on tärkeä huoltovarmuudelle. Parannus mahdollistaa myös henkilöliikenteen käynnistämisen Turun ja Uudenkaupungin välillä,​ minkä vuoksi hankkeen toteuttamisessa on huomioitava myös henkilöliikenteen vaatimukset.

Investointiohjelmaan tulee lisätä Raisio–Naantali-​radan peruskorjaus ja sähköistys. Varsinais-Suomen alueellisen henkilöjunaliikenteen käynnistäminen on nopeimmin tehtävissä jatkamalla Helsingin ja Turun välisten kaukojunien liikennöintiä Raision kautta Naantaliin.

Seudullisten pyörätieverkkojen ja pyörämatkailureittien kehittämisen kokonaisuudessa ovat mukana Varsinais-​Suomelle tärkeät hankkeet kantatie 43 Kodjala–Kalanti ja maantie 180 Prostvik–Nauvo. Laitilan Kodjalan ja Uudenkaupungin Kalannin välinen tieosuus on vaarallinen ja on aiheuttanut vuonna 2022 kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden. Saariston rengastien jalankulun ja pyöräliikenteen väylän rakentaminen Nauvossa on erittäin tärkeä turisteja houkuttelevan reitin liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Molemmat hankkeet ovat investointiohjelman heti toteutettavien kohteiden joukossa. 

Liikenne 12 -​suunnitelmasta on rajattu pois suuret raidehankkeet. Koska valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on pitkäjänteinen, yli hallituskausien jatkuva ennakoitava toiminta, tulisi raidehankkeiden valtionrahoitus huomioida osana investointiohjelmaa. Euroopan unionin Verkkojen Eurooppa -​rahoitusvälineestä (CEF2) tulee Tunnin junan lisäksi​ tavoitella TEN-​T-​verkon satamayhteydelle eli E18-​kehätielle ja Raisio–Naantali -​raideyhteydelle rahoitusta.

Varsinais-​Suomen liitto esittää Väyläviraston investointiohjelmaan lisättäväksi:

Raideliikenteen kehittämishankkeet:

·       Tunnin juna,​ Espoo–Salo-​oikorata

·       Tunnin juna,​ Salo–Turku-​kaksoisraide

·       Raisio–Naantali peruskorjaus ja sähköistys

Tieliikenteen kehittämishankkeet:

·       E18 Turun kehätie,​ Naantali–Raisio 

 ·      Mt 180 Kurkela–Kuusisto (Paraisten väylä/Kaarinan läntinen ohitustie)

 ·       Vt 8 Laitilan kiertoeritasoliittymä

 ·       Vt 9 Lieto–Aura leveäkaistatien nelikaistaistus

 ·       Kt 52 Salon itäisen ohikulkutien 2. vaihe

  ·      Vt 10 kääntö Liedon kohdalla

         Vt 10 liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen

Kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen:

·       Saariston rengastiellä pyörätien puuttuvat osat

Lisätietoja: vt. edunvalvontajohtaja Malla Rannikko-Laine, puh. 040 721 3429

Maakuntahallitus päätti varata uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman rahoitusta kahdelle hankkeelle

Maakuntahallitus päätti,​ että Varsinais-​Suomen liiton vuosien 2021,​ 2022 ja 2023 indikatiivisesta EAKR-​kehyksestä varataan: 

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:lle hankkeeseen Puettava teknologia kestävän ruokajärjestelmän ja yrittäjien 31 092 euroa

Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle hankkeeseen Automaatio ja tekoäly vesiliikenteen kehittämisessä 150 447 euroa

Koordinoiva Uudenmaan liitto vastaa tuen myöntämisestä hankkeille ja tekee viranomaispäätökset EURA 2021-​järjestelmässä. Vasta nämä päätökset ovat valituskelpoisia.