Siirry sisältöön
Haku

Selvityshenkilö Väänänen: Parempaa vaikuttavuutta Saaristomeren suojelussa

Maakuntahallituksen käynnistämä selvityshenkilötyö Saaristomeren suojelun alueellisesta organisoimista on valmistunut. Professori Kalervo Väänänen esittää neljää toimenpidettä vaikuttavampaan Saaristomeren suojeluun: tutkimuksen, viestinnän, edunvalvonnan ja yritysten on toimittava nykyistä paremmin yhteen, jotta tavoite saavutetaan. Saaristomeriselvitys on luettavissa Varsinais-Suomen liiton verkkosivuilla.

Selvitys esittää Saaristomeri-intituutin perustamista. Väänänen ehdottaa, että Turun kaupungin pormestari kutsuu koolle korkeakoulujen rehtoreiden ja säätiöiden asiamiesten kokouksen hankkeen toteuttamiseksi. Tavoitteena on usean tieteenalan läpileikkaava instituutti tai kampus, joka yhdistää tutkimuksen ja tuotekehityksen meren tilan kehittämiseen. Saaristomeren alue toimii pilottina mahdollisesti myöhemmin skaalattaville toimenpiteille.

Toinen ehdotus koskee Saaristomeren tilan viestintää ja yleisen tietoisuuden kasvattamista. Ehdotuksena on perustaa Pro Saaristomeri -foorumi, joka kokoaa yhteen vuosittain Saaristomeren suojelusta kiinnostuneet tahot. Saaristomeri-instituutti yhdessä kuntien kanssa vastaa vuonna 2023 ensimmäisen foorumin järjestelyistä.

Kolmas ehdotus koskee Saaristomeren edunvalvontanyrkin perustamista. Varsinais-Suomen liitto vastaa työryhmän asettamisesta ja kokoaa siihen edustajat. Tavoitteena on tunnistaa ja edistää niitä lainsäädännöllisiä ja valtion rahoitukseen liittyviä tarpeita, joita meren tilan kehityksen kääntäminen edellyttää.

Neljäntenä toimenpiteenä on biokiertotalouteen liittyvän yritystoiminnan kehittäminen. Ravinteiden kierrätys ja kierrätyslannoitteiden tehokkaampi käyttö edellyttävät erityisesti ruuan tuotannon ja meren tilan yhteyden huomioimista. Elinkeinotoiminnan edistämisestä vastaa Turku Science Park.

Maakuntahallitus toteaa kokouksessaan 23.5. antamassa kannanotossaan valtioneuvoston käynnistämän Saaristomeri-ohjelman ohjausryhmälle mm. seuraavaa:

Hallitus on päättänyt poistaa Saaristomeren Itämeren pahimpien kuormittajien listalta. Saaristomeren kehitys ei käänny parempaan, eikä maatalouden hajakuormitus vähenny nykyisillä toimenpiteillä ja rahoituksella. Tavoite edellyttää uusien toimenpiteiden käyttöönottoa ja kohdennettua rahoitusta Saaristomerelle. Uudet toimenpiteet on tehtävä maatalouden elinkeinonharjoittajalle mahdolliseksi kompensoimalla ne täysimääräisesti valtion budjetista. Maakuntahallitus esittää Saaristomeri-ohjelman ohjausryhmälle, että se ottaa huomioon Kalervo Väänäsen selvitystyössä esitetyt toimenpiteet kesäkuussa 2022 julkaistavassa hot spot -tiekartassa sekä kiinnittää erityistä huomiota ohjelman toimeenpanoon.

Lisätietoja:

Malla Rannikko-Laine

Malla Rannikko-Laine

vt. edunvalvontajohtaja

+ 358 40 721 3429