Siirry sisältöön
Haku

Väänänens utredningsarbete för ett mer effektivt skydd för Skärgårdshavet

Egentliga Finlands förbund var oroat över Skärgårdshavets tillstånd och fragmenteringen i fråga om ansträngningarna för detta havsområde, och beställde därför av Kalervo Väänänen, tidigare rektor vid Åbo universitet, ett utredningsarbete om hur arbetet för Skärgårdshavet skulle kunna bli effektivare och mer samordnat. Rapportens resultat blev klara den 12 maj. Utredningsarbetet för Skärgårdshavet kan läsas på Egentliga Finlands förbunds webbplats.

Åtgärd 1. Effektivera forskning och produktutveckling som stöder målet. Inrätta ett ”Skärgårdshavsinstitut/campus” för att samordna framställning och distribution av information med anknytning till ämnet.

Åtgärd 2. Inrätta ett ”Pro Skärgårdshavet-forum” som en gång per år skulle samla aktörer som är intresserade av skyddet av Skärgårdshavet, dvs. forskare, frivilliga aktörer, jordbruksproducenter, olika medier samt politiker, och ge dem tillfälle att diskutera läget, vad man vill uppnå och hur det ska gå till.

Åtgärd 3. Inrätta en ”Skärgårdshavsnäve”, dvs. en arbetsgrupp som drar nytta av resultaten av ovanstående åtgärder, skapar en situationsbild och samordnar regionens påverkansarbete gentemot staten och EU.

Åtgärd 4. Utveckla regionens företagsverksamhet inom cirkulär bioekonomi. Vidta både snabbverkande åtgärder och mer långsiktiga åtgärder för återvinning av näringsämnen och för effektivare användning av återvunnen gödsel. Tillsätta en huvudansvarig instans bestående av utvalda representanter för näringsverksamheten. Regionalt innebär detta ökat beaktande av biobaserad cirkulär ekonomi, särskilt kopplingen mellan livsmedelsproduktionen och havets tillstånd.

Under sitt möte noterade landskapsstyrelsen Väänänens utredningsarbete Parempaan vaikuttavuuteen Saaristomeren suojelussa (”för ett mer effektivt skydd av Skärgårdshavet”) och beslutade att avge följande ställningstagande till styrgruppen för det Skärgårdshavsprogram som statsrådet inlett: Skärgårdshavet utvecklas inte i en positiv riktning, och den diffusa belastningen från jordbruket minskar inte heller fram till 2027 med nuvarande åtgärder och finansiering. Landskapsstyrelsen föreslår för styrgruppen för Skärgårdshavsprogrammet att den i sin hot spot-vägkarta som offentliggörs i juni 2022 ska beakta de åtgärder som föreslås i utredningsarbetet och att den ska fästa särskild uppmärksamhet vid genomförandet av programmet.

Tilläggsinformation:

Malla Rannikko-Laine

stf. intressebevakningsdirektör

+ 358 40 721 3429