Siirry sisältöön
Haku

Paperinmakuisesta pönötyksestä laajaan verkostomaiseen kumppanuustyöhön

Varsinais-Suomen Yrittäjät osallistuu Varsinais-Suomen kumppanuustyöhön ja toteuttaa maakuntastrategiaa muun muassa tukemalla alueen pien- ja yksinyrittäjien toimintaa erilaisten palvelujen, hankkeiden ja edunvalvontatyön avulla. Yrittäjien koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö Johanna Vainio on mukana Varsinais-Suomen liiton kumppanuuden sparrausryhmässä.

Innolla mukana kehittämässä uusia toimintatapoja

Yksi tärkeimpiä asioita Varsinais-Suomen Yrittäjien toiminnassa ovat verkostot, vertaisoppiminen, yrittäjien toiminnan ja osaamisen kehittäminen sekä näiden ja aktiivisen edunvalvonnan kautta koko maakunnan elinvoiman tukeminen.

Olen ollut pitkään mukana varsinaissuomalaisessa kumppanuustyössä. On innostavaa ja antoisaa olla mukana kehittämässä uusia toimintatapoja ja tukemassa alueellista kumppanuustyötä ja kasvattamassa verkostoja, joihin tuomme yksinyrittäjien ja pk-yrittäjien viestiä kentältä.

Esimerkiksi Varsinais-Suomen liiton rahoittama, hiljattain päättynyt Osaamisen ensiapua yrittäjille – kumppanuusmallin rakentaminen -hanke ei olisi ollut mahdollinen ilman sitoutuneita kumppaneita. Mukana selvitystyössä oli yli 200 varsinaissuomalaista asiantuntijaa. Varsinais-Suomen liiton rahoittaman kokeilu- ja selvityshankkeen tarkoitus oli pohtia, miten osaamispalveluja tarjoavat alueelliset toimijat voisivat kumppanuuden kautta tarjota entistä ketterämpiä ja paremmin yrittäjien konkreettisiin tarpeisiin vastaavia ratkaisuja yritysten kasvua rajoittavaan osaajapulaan.

Yrittäjien palvelutarpeisiin ei ole hankkeen tulosten valossa mahdollista vastata ilman eri palveluntarjoajien organisaatio- ja sektorirajat ylittävää aktiivista, rohkeaa ja yrittäjälähtöistä yhteistyötä. Hankkeen työn pohjalta on mahdollista lähteä kehittämään yhteistä, sektorirajat ylittävää palvelupolkua yrittäjille ja se toimii esimerkiksi tukena parhaillaan käynnissä olevan TE-uudistuksen valmistelussa. Tutustu hankkeen loppuraporttiin Varsinais-Suomen yrittäjien sivuilla.

Pk-yrittäjien näkökulmasta haasteena alueellamme on hankkeen laajan selvitystyön valossa juuri toimijoiden pirstaleisuus ja toimintojen päällekkäisyys. On hienoa, että kumppanuustoimijoilla on tahtoa tehdä asiat paremmin ja tehdä tiivistä yhteistyötä. Mitä paremmin kumppanit esimerkiksi tuntevat toisensa, sitä laadukkaammin pystymme ohjaamaan yrittäjän oikean avun piiriin.

Varsinaissuomalaisessa kumppanuustyössä on laajasta toimijoiden kentästä huolimatta onnistututtu rakentamaan yhteinen tekemisen kulttuuri.

Varsinaissuomalaisessa kumppanuustyössä on laajasta toimijoiden kentästä huolimatta onnistututtu rakentamaan yhteinen tekemisen kulttuuri. Keskusteluille on paljon paikkoja ja vuosien aikana on siirrytty pönötyksestä ja paperinmakuisista strategioista laajaan verkostomaiseen kumppanuustyöhön. Tämän merkitys tulee jatkossa kasvamaan ja on hienoa, että Varsinais-Suomi voi toimia suunnannäyttäjänä maakuntastrategiatyössä. 

Varsinais-Suomen yrittäjät on mukana mm. seuraavissa maakunnallisissa ryhmissä:

Johanna Vainio

Johanna toimii Varsinais-Suomen yrittäjissä koulutus- ja osaamisasioiden päällikkönä. Hän on myös liiton vetämän maakuntaohjelmatyötä kehittävän kumppanuuden sparrausryhmän aktiivinen jäsen.

Varsinais-Suomen yrittäjät

Varsinais-Suomen Yrittäjiin kuuluu 30 paikallisyhdistystä – vähintään yksi jokaisessa alueemme kunnassa. Paikallisyhdistyksiin kuuluu noin 7000 jäsenyrittäjää – heistä suurin osa yksin- ja pienyrittäjiä. Suomen Yrittäjien aluejärjestönä Varsinais-Suomen Yrittäjät vaikuttaa päätöksentekoon paikallisesti kunnissa sekä maakunnallisesti ja valtakunnallisesti, jotta yrittäjän olisi mahdollisimman sujuvaa yrittää. Varsinais-Suomen Yrittäjillä on edustus muun muassa Maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR), MYR:n koulutusjaostossa ja MYR:n ilmastovastuujaostossa – lisäksi aluejärjestö on mukana Ennakointiakatemiassa. Tavoitteenamme on olla yrittäjyyden asiantuntija ja pk-yrittäjän ääni ja puolenpitäjä Varsinais-Suomessa. Kun yrittäjyydestä halutaan tietää, meiltä kysytään.