Siirry sisältöön
Haku

Matkailuparlamentti pohti uuden kestävän kasvun mahdollisuuksia

Alueen markkinointia tehostettava – brändissä ja mielikuvissa kehitettävää

Varsinais-Suomen matkailuparlamentti kokosi maakunnan matkailutoimijat ja yrittäjät keskustelemaan ajankohtaista asioista ja pohtimaan tulevaisuutta yhdessä. Paikalla oli runsaat sata osallistujaa. Luontomatkailun tematiikka kulki tilaisuuden taustalla, kun alustajat ja osallistujat pohtivat matkailun uusia mahdollisuuksia alueella.  Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämisen tiekartta muodosti tilaisuuden taustan.

Tilaisuudessa luodattiin laajasti maakunnan mahdollisuuksia ja potentiaaleja vahvistaa alueen kestävän matkailun tarjontaa ja markkinointia sekä pohdittiin yhteistyökysymyksiä. Uusi Turun, Paraisten ja Naantalin Visit Turku Archipelago Oy käynnisti toimintansa vuoden 2023 alussa ja tulee painottamaan toiminnassaan saaristo -ja rannikkoalueen markkinointia ja kehittämistyötä. Keskeistä tulee mm. olemaan alueen brändin ja mielikuvien uudistaminen ja kansainväliseen matkailijasegmenttiin panostaminen. Turku ja koko maakunta näkyvät vetovoimakyselyissä varsin hyvin mutta kärkipaikat menevät pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Lappiin. Alueen markkinointia ja myyntiä tulee siis ainakin tehostaa ja uusi Visit Turku Archipelago Oy tuo tähän jatkossa työkaluja.

Avauksessa Visit Turku Archipelagon Kristiina Kukkohovi käytti termiä ”Must Win Battles”, eli mikä haasteet ainakin on yhdessä taklattava, jotta alueen matkailu saadaan uuteen nousuun. Matkailun ympärivuotisuuden ja alueeseen liittyvien mielikuvien ja tunnettuuden kanssa riittää tekemistä. Potentiaalia on ja yhdessä on mahdollista onnistua.

Kotimaan matkailu elpynyt, kansainvälisten matkailuvirtojen osalta olemme alisuorittajia

Eräs keskeinen havainto asiantuntija-alustuksissa olikin, että samalla kun kotimaan matkailu alueella on toipunut varsin hyvin, olemme alisuorittaja suhteessa kansainväliseen matkailijavirtojen suhteen. Taustalla on erilaisia syitä mm. alueen fyysiseen saavutettavuuteen liittyviä kysymyksiä kuten lentoyhteyksiin ja muuhun liikenneinfraan liittyvät haasteet. Esimerkiksi Turun lentoaseman liikenne ei ole palautunut vuoden 2019 tasolle. Lisäksi alueen matkailuimago perustuu pitkälti perinteisiin- ja toki myös merellisyyteen mutta esimerkiksi perhematkailun osalta on edelleen tehtävää niin imagon kuin tarjonnan suhteen. Matkailuyritysten työntekijäpula oli myös vahvasti esillä ja erityisenä haasteena nähtiin kohtaanto-ongelman kärjistyminen. Keinoja haettiin mm. ulkomaisesta rekrytoinnista.

Hakamaan maaseutumatkailutilan esittely tarjosi hauskalla tavalla esimerkin siitä, miten ennakkoluuloton yrittäjyys voi onnistua hyvin. Eri seutukuntia edustaneiden matkailuyrittäjien paneelikeskustelun viesti painotti verkostomaisen kehittämistyöskentelyn tärkeyttä ja sitä, kuinka koko alueen menestys ja positiivinen kehitys ruokkii lisää yhteistyötä ja lisämenestystä. Todettiin myös, että alueellinen yhteistyö on tärkeää, mutta rajojenkin yli on uskallettava kurkottaa. Yhteistyö muiden yrittäjien, julkisten toimijoiden ja matkailukehittäjien kanssa on kantava voima, koska yksin on haastavampaa saada aikaan menestystä. Verkostoitumisen, digitalisaation ja ristiinmyynnin avulla tuodaan kaikille varsinaissuomalainen matkailutarjonta mm. luontokohteet lähelle. Menestyksen avaimina nähtiin erityisesti asiakaspalvelun rooli, sillä ihminen tekee kokemuksesta elämyksen. Matkailutulo eli eurot nähtiin tärkeämpänä tuloksen mittarina kuin pelkät yöpymisvuorokaudet.

Osallistujat toivat esille omia näkemyksiään matkailun kehittämistarpeista kahvitauolla kevyessä työpajassa. Työpajassa matkailuelinkeinon kehittämisen tiekartta muodosti keskustelun pohjan. Moninaiset kestävän matkailun palvelutarpeet ja tuotteet nousivat pajassa esille.

Varsinais-Suomen matkailuverkoston yhteinen työ jatkuu yhteisillä kärkiteematyöpajoilla vuonna 2023.

Tilaisuuden esitysmateriaalit voi halutessaan pyytää erikoissuunnittelija Esa Högblomilta sähköpostitse.

Lisätietoja:

Esa Högblom

erikoissuunnittelija

+358 40 776 0310