Siirry sisältöön
Haku

Maakuntavaltuusto 13.12.

puheenjohtajan nuija

Maakuntavaltuusto hyväksyi lahjoitusprofessuurin yliopistolle – myös liiton talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksyttiin

Maakuntavaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen liiton vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman.  Vuoden 2021 tuloksen arvioidaan olevan noin 100 000 euroa alijäämäinen. Toimintatuottojen pysyessä ennallaan myös vuodesta 2022 arvioidaan tulevan noin 118 000 euroa alijäämäinen. Alijäämä on mahdollista kattaa edellisten tilikausien ylijäämätililtä.  Alijäämä aiheutuu liiton syksyllä 2021 toteutuneesta muutosta uusiin toimitiloihin.

Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Korotuksia ei esitetä tulevalle vuodelle.  Jäsenkunnilla on ollut mahdollisuus antaa lausuntonsa talousarviosta ja kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä. Lausunnon toimitti 11 jäsenkuntaa.  

Talouden pitkäjänteisessä suunnittelussa liitto on tuonut vahvasti esiin, että aiempien vuosien ylijäämä on aktiivisessa käytössä. Liitto mahdollistaa laajan hankeyhteistyön tarjoamalla hankkeille niiden tarvitsemaa rahoituspuskuria. Syksyllä 2021 liiton taseessa oli edellisten vuosien ylijäämää noin kaksi miljoonaa euroa. Tämän vuoksi katsottiin mahdolliseksi vastata Turun yliopiston vararehtorilta Mika Hannulalta tulleeseen ehdotukseen tuotantotalouden professuurin lahjoittamisesta yliopistolle. Lahjoitus on viisivuotinen ja 600 000 euron suuruinen.

Valtuusto hyväksyi Varsinais-Suomen uuden maakuntastrategian 2040+

Maakuntavaltuusto hyväksyi Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ ja maakuntaohjelman 2022–2025. Uusi strategia tarjoaa tavoitteita, toimenpiteitä, työkaluja ja yhteistyöalustan maakunnan kehittämiseen. Maakuntastrategia on maakunnan toimijayhteisön, eli kuntien, korkeakoulujen, oppilaitosten, kehittämisorganisaatioiden, virastojen, järjestöjen ja yritysten, yhteinen tulevaisuuden tahtotilan ilmaisu. Se on lakisääteinen asiakirja, jonka maakunnan liitto kokoaa.

Uuden maakuntastrategian missio on rakentaa kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomea. Yhteistyön arvot ovat vastuullisuus, saavutettavuus, luottamus ja uteliaisuus. Maakuntaohjelmassa 2022–2025 määritellään ohjelmakaudelle yhteistyön tavoitteet (18 kpl) ja toimenpiteet (44 kpl). Maakuntastrategiaa täydentävä älykkään erikoistumisen strategia 2021–2027 esittelee maakunnan vahvat toimialat sekä näiden kärjet ja innovaatioyhteistyön tehtävät. 

Maakuntastrategian valmistelu käynnistyi syksyllä 2020 ja sitä on kuluneen vuoden ajan työstetty laajassa yhteistyössä. Valmisteluun on osallistunut noin 300 maakunnallista asiantuntijaa. Strategiasta laadittuun digitaaliseen tarinakarttaan voi tutustua osoitteessa: www.varsinais-suomi.fi/maakuntastrategia

Valtuustoaloitteet liittyen hyvinvointialueen joukkoliikenteen koordinointiin, tuulivoiman rakentamiseen, sekä kotimaisen ruuan tuotantoon

Kokouksessa tehtiin kolmen valtuustoaloitetta.

Perussuomalaisten aloite koski tulevan hyvinvointialueen joukkoliikenteen koordinointia ja johtamista; miten maakunnan liitto, kunnat ja joukkoliikenteen järjestäjät voivat koordinoida asiaa yhdessä siten, että joukkoliikenne palvelisi mahdollisimman hyvin kaikkia maakunnan sote-asiakkaita.

Sari Murron (SDP) ja Jyrki Susin (Liike Nyt) yhteinen aloite koski tuulivoimaa, sen rakentamista ja sijoittamista siten, että siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille ja muille toiminnoille.

Keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmien yhteinen aloite koski kotimaisen ruuan priorisointia maakunnan liiton ja alueen kuntien tarjoiluissa sekä kotimaisen ruuan tuotannon ja jalostuksen edistämistä edelleen Varsinais-Suomessa.