Siirry sisältöön
Haku

Landskapsfullmäktige 13.12.

Landskapsfullmäktige godkände förslaget om donationsprofessur för Åbo universitet, också budgeten och ekonomiplanen för förbundet godkändes

Landskapsfullmäktige godkände budgeten 2022 för Egentliga Finlands förbund ochekonomiplanen 2022–2024 samt förslaget om donationsprofessur för Åbo universitet. 

Det uppskattade underskottet för år blir ungefär 100 000 euro, vilket planeras att bli täckt från överskottskontot för de föregående åren. Med de nuvarande intäkternas av verksamheten uppskattas att år 2022 ska bli med ett underskott, ungefär 118000 euro. Underskottet beror på investeringarna som är förenade med lokalförändringen och de planenliga avskrivningarna.

Förbundets verksamhetsintäkter består huvudsakligen av kommunernas betalningsandelar. Förhöjningar föreslås inte för det kommande året.  

I den långsiktiga planeringen av ekonomin har förbundet kraftigt fört fram, att de föregående årens överskott finns i aktivt bruk. Förbundet gör det möjligt med ett omfattande projektsamarbete genom att erbjuda projekten den finansieringsbuffert de behöver. I förbundets balansräkning finns det på hösten 2021 i ett överskott från de föregående räkenskapsperioderna på ungefär 2 miljoner euro. På grund av detta ansågs det möjligt att svara positivt på vice rektor Mika Hannulas förslag om en donationsprofessur i produktionsekonomi till Åbo universitet. 

Landskapsfullmäktige godkände Egentliga Finlands nya landskapsstrategi 2040+

Landskapsfullmäktige godkände Egentliga Finlands nya landskapsstrategi 2040+. Landskapsstrategin är ett dokument för landskapets utveckling, vilket innehåller både en landskapsöversikt på lång sikt och ett landskapsprogram som görs upp för varjefullmäktigeperiod. Utarbetandet av dokumenten styrs av lagen om regionutvecklingoch förvaltningen av strukturfondsverksamheten samt av markanvändnings- och bygglagen. 

Beredningen av den nya landskapsstrategin 2040+ för Egentliga Finland inleddes på hösten 2020. I beredningen har deltagit cirka 300 sakkunniga i landskapet. 

Missionen i Egentliga Finlands landskapsstrategi 2040+ är att bygga ett Egentliga Finlandmed hållbart partnerskap. Samarbetets värden utgörs av ansvarighet, tillgänglighet, förtroende och nyfikenhet.

Den digitala berättelsekartan finns på www.varsinais-suomi.fi/maakuntastrategia (tillsvidare på finska).