Siirry sisältöön
Haku

Maakuntahallitus 27.2.2023

Ratapihalla monet junakiskot vierekkäin

Maakuntahallitus esittää lisäyksiä väyläverkon investointiohjelmaan – Raisio–Naantali-radan peruskorjaus ja sähköistys kärkenä

Väylävirasto on laatinut valtion väyläverkon investointiohjelman vuosille 2024–2031. Se on 8-vuotinen ohjelma, joka on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne12, toimeenpanoa. Investointiohjelmassa linjataan lähivuosien tärkeimmät liikenneinfrahankkeet. Ohjelma sisältää kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita sekä pienempiä parantamishankkeita.

Investointiohjelman 8-vuotinen talouskehys on 3,7 miljardia euroa, josta uusiin kehittämisinvestointeihin on käytettävissä noin 3,0 miljardia euroa. Maanrakennuskustannusindeksin kasvu on nostanut edellisessä investointiohjelmassa 2023–2030 esitettyjen kehittämishankkeiden kokonaiskustannuksia. Kustannustason nousun johdosta neljä aiemmin esitettyä hanketta on jäänyt ohjelman ulkopuolelle. Käytännössä sitomatonta rahaa uusiin kehittämishankkeisiin on investointiohjelman talouskehyksellä vasta vuodesta 2025 eteenpäin.

Väyläviraston investointiohjelmaluonnokseen sisältyvät Varsinais-Suomesta Turku–Uusikaupunki-radan peruskorjaus, Turun kehätien parantaminen Raision keskustassa sekä Kivimon lossin korvaaminen sillalla Paraisilla.

”Kustannustason nousu on tiputtanut Raisio–Naantali-radan peruskorjauksen ja sähköistyksen investointiohjelmasta. Hankkeen toteuttaminen on kuitenkin edelleen hyvin perusteltu. Peruskorjaus ja sähköistys on ilman muuta palautettava investointiohjelmaan”, painottaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Ville Valkonen.

”Investointiohjelman rahoituskehys ei mahdollista Varsinais-Suomelle tärkeiden liikenneinvestointien toteuttamista. Tärkeitä ovat mm. valtatien 8 Laitilan kiertoeritasoliittymä sekä kantatien 43 Kodjala – Kalanti pyörätie”, korostaa maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Pekka Kuusisto.

”TEN-T-ydinverkon hankkeissa, Tunnin junassa sekä Turun kehätiellä, tulee hyödyntää EU:n CEF-tukea,” muistuttaa maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta.

Varsinais-Suomen liitto esittää Väyläviraston investointiohjelmaan lisättäväksi:

Raideliikenteen kehittämishankkeet

Tieliikenteen kehittämishankkeet

Kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen

Lisätietoja: Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen, p. 040583 6950, suunnittelujohtaja Heikki Saarento p. 040 720 3056, kehittämispäällikkö Malla Rannikko-Laine, p. 040721 3429 erikoissuunnittelija Salla Murmann p. 050 462 3049


Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman rahoitusta kolmelle varsinaissuomalaiselle hankkeelle

Maakuntahallitus esittää Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitusta kolmelle varsinaissuomalaiselle hankkeelle. Maakunnan yhteistyöryhmä käsittelee asiaa tänään iltapäivällä kokouksessaan. Rahoitusohjelmaa koordinoiva Uudenmaan liitto tekeevarsinaiset rahoituspäätökset.

Lisätietoja aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p. 040 506 3715, erikoisuunnittelija Marja Anttila p.040 167 6051


Hanna Mehtonen-Rinne Minna Hemgårdin tilalle kulttuuritoimikuntaan

Kemiönsaaren kulttuurisihteeri Hanna Mehtonen-Rinne tulee jäseneksi kulttuuritoimikuntaan toisiin tehtäviin siirtyvän Minna Hemgårdin tilalle 1.4.2023 alkaen toimikunnan kauden loppuun.

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Riina Kotilainen, p 040 158 9242