Siirry sisältöön
Haku

Maakuntahallitus 26.9.2022

Kansainvälinen MSP– Green hanke mahdollistaa kattavan merialueiden välisen suunnitteluyhteistyön

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto on myöntänyt rahoitusta MSP-GREEN (Maritime Spatial Planning as an enabler of the European Green Deal​) -hankkeelle. Hankkeen partnerina Suomessa toimii Varsinais-Suomen liitto, joka merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioliittona edustaa hankkeessa rannikon maakuntien liittoja. Kaikki kahdeksan rannikon maakuntien liittoa ovat antaneet tukensa Varsinais-Suomen liitolle hankkeessa toimimiseksi. Kymenlaakson liitto, Lapin liitto, Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Satakuntaliitto ja Uudenmaan liitto osallistuvat Varsinais-Suomen liiton ohella hankkeen omarahoitusosuuden (yhteensä noin 55 500 euroa) kattamiseen.  Hanke on kaksivuotinen ja kokonaisbudjetiltaan vajaa 2,8 miljoonaa euroa.

Hankkeen vetäjä on Italiasta, Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (CORILA) muina partnerimaina ovat Suomen lisäksi Espanja, Ranska, Bulgaria, Tanska ja Latvia. Saksa, VASAB ja Suomesta ympäristöministeriö ovat hankkeessa seuraavina jäseninä. Hankkeessa on edustus kaikilta Euroopan Unionin merialueilta, mikä mahdollistaa ensimmäistä kertaa kattavan eri merialueiden keskinäisen merialuesuunnitteluyhteistyön.

Hanke tukee merialuesuunnittelun toisen suunnittelukierroksen tietotarpeita erityisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman osalta; miten ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen huomioidaan merialuesuunnittelussa ja miten tuetaan kestävää merellistä ruoan- ja energiantuotantoa.

Lisätietoja:

Heikki Saarento

Heikki Saarento

suunnittelujohtaja

+358 40 720 3056


Maakuntahallitus: ehdotettu muutos kuntalakiin parantaa päätöksenteon jatkuvuutta poikkeusoloissa

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta. Esityksen mukaan kunnan ja hyvinvointialueen olisi otettava hallintosääntöön tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja valtuuston toiminnasta poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa. Ehdotettuja säännöksiä sovellettaisiin myös kuntayhtymiin ja hyvinvointiyhtymiin.

Maakuntahallitus lausui aiheesta seuraavasti:

Luonnos hallituksen esityksesi kuntalain 90 §:n muuttamiseksi on oikea-aikainen, perusteltu ja kannatettava.

Ehdotettu sääntely parantaa päätöksenteon jatkuvuutta poikkeusoloissa sekä normaaliolojen häiriötilanteissa. Häiriö- ja poikkeustilanteet saattavat edellyttää esimerkiksi nopeampaa päätöksentekoa, tehostettua johtamista, tehtävien uudelleen organisointia tai poikkeavaa päätösvallan käyttöä toimivaltaisen viranomaisen ollessa estynyt.

Covid-19 -pandemian aikaiset kokemukset ovat tuoreessa muistissa ja auttavat hahmottamaan häiriötilanteiden moninaista luonnetta. Kokoontumisrajoitusten aikana innovoitiin ennakkoluulottomasti tapoja kokoustaa turvallisesti, kun sähköisiä sovelluksia ei ollut vielä kaikkien käytettävissä. Tuolloin monissa organisaatioissa huomattiin tarve päivittää hallintosääntöjä. 

On hyvä, että kunnat ja kuntayhtymät velvoitetaan ottamaan hallintosääntöihin tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseksi myös kriisitilanteissa. Käytännön hyödyn kannalta on kuitenkin tärkeää, että esimerkiksi Kuntaliitto ohjeistasi mallisäännöllä, missä laillisuuden rajoissa häiriöihin voidaan varautua. Erityisesti tämä koskee tilanteita, joissa valmiuslain käyttöönottokynnys ei ylity, mutta esimerkiksi paikallisesti normaaliolojen häiriötilanne vaikeuttaa tai estää päätöksentekoa.

Lisätietoja:

Petra Määttänen

Petra Määttänen

hallintojohtaja

+358 41 502 5246