Siirry sisältöön
Haku

Maakuntahallitus 24.10.2022

Maakuntahallitus puolsi uuden EAKR-ohjelmakauden rahoituksen myöntämistä kymmenelle hankkeelle

Etelä-​Suomen maakuntien ohjelmakauden 2021-​2027 ensimmäinen EAKR-​hankehaku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 12.5.-​16.6.2022.  Haun painopisteitä ohjasivat maakuntaohjelma 2022–2025 sekä siihen liittyvä alueen älykkään erikoistumisen strategia. Varsinais-​Suomen osalta maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen kärjiksi on valittu seuraavat teemat: 1) Sininen talous ja uudistuva teollisuus,​ 2) Innovatiiviset ruokaketjut sekä 3) Lääke-​ ja terveysteknologia. Varsinais-​Suomen liiton käytössä oleva myöntövaltuus tässä haussa oli yhteensä 3,​41 miljoonaa euroa. Rahoitusta esitetään kymmenelle hankkeelle yhteensä 2 749 766 euron edestä.

Maakuntahallitus esittää Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman rahoitusta kolmelle hankkeelle

Maakuntahallitus esittää Kestävää kasvua ja työtä 2014-​2020 Suomen rakennerahasto-​ohjelman EAKR-​kehyksestä rahoitusta myönnettäväksi kolmelle varsinaissuomalaiselle hankkeelle:

Lisätietoja:

Tarja Nuotio

Tarja Nuotio

aluekehitysjohtaja

+358 40 506 3715

Marja Anttila

erikoissuunnittelija

+358 40 167 6051


Muutoksia maakuntavaltuuston jäseniin

Auran kunnanvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston jäseneksi Laura Alikeskikylän Sanna Laineen tilalle.Pöytyän kunnanvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston varajäseneksi Juha Pihtilän Katri Keloniemen tilalle. Kaikki valinnat koskevat jäljellä olevaa toimikautta.

Lisätietoja:

Petra Määttänen

Petra Määttänen

hallintojohtaja

+358 41 502 5246


BalticSea2Land -hanke tukee merialuesuunniutelmien ja rannikkostratgegian alueellista toteutusta

Interreg Baltic Sea Region 2021–2027 rahoitushausta on myönnetty rahoitus BALTIC SEA2LAND (Fostering integrated governance for the joint sustainable use of human and nature capital in the near shore zone) -​hankkeelle. Hankkeen partnerina Suomessa toimii Varsinais-​Suomen liitto,​ joka merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioliittona edustaa hankkeessa rannikon maakuntien liittoja.  Hankkeen toteutusaikataulu on 1.1.2023–31.12.2025 ja budjetti on 3 447 155,​80 euroa.

BALTIC SEA2LAND -​hanke tukee merialuesuunnitelmien ja rannikkostrategian alueellista toteutusta. Hankkeessa toteutetaan alueellisia tapaustutkimuksia kaikilla Suomen merialuesuunnittelualueilla. Tapaustutkimusten avulla on tarkoitus saattaa yhteen alueen merialuesuunnittelun,​ merenhoidon ja vesienhoidon viranomaisia,​ sekä merellisten elinkeinojen harjoittajia ja asiantuntijoita. Samalla luodaan käytännönläheiset toimintamallit merialuesuunnitelmien ja rannikkostrategian alueelliselle toteuttamiselle.

Hankkeen partnerit koostuvat Itämeren maiden kansallisista,​ alueellisista ja paikallisista edustajista. Hankkeen vetäjä on Ministry of Environmental Protection and Regional Development (MoEPRD,​ Latvia) ja muina partnerimaina ovat Suomen lisäksi Viro,​ Liettua,​ Puola ja Saksa. VASAB ja HELCOM,​ sekä Suomesta ympäristöministeriö,​ Kymenlaakson liitto,​ Pohjanmaan liitto,​ Pohjois-​Pohjanmaan liitto ja Lapin liitto ovat hankkeessa mukana seuraajajäseninä. 

Lisätietoja:

Heikki Saarento

Heikki Saarento

suunnittelujohtaja

+358 40 720 3056


Valuma-aluetason vesienhallinnalla kuivuusriskien hallintaa

Valuma-​aluetason vesienhallinnalla kuivuusriskien hallintaa -​pilottihankkeen tavoitteena on tuottaa monistettava esimerkki siitä,​ miten toteutetaan vesienhallinnan,​ ja etenkin valumavesien pidättämisen avulla valuma-​alueella kuivuusriskejä vähentäviä toimia. Kuivuusriskeissä tarkastellaan erityisesti riskejä maataloustuotannolle ja huomioidaan myös se,​ ettei ympäristön tila heikkene.

Pilottihanke toteutetaan Aurajoen valuma-​alueella Paattistenjoella Maarian altaan yläpuolisella alueella. Pilottialue kuuluu Saaristomeren valuma-​alueeseen. Pilottialueelle ehdotetaan ja suunnitellaan konkreettisia vesienhallinnan toimenpiteitä,​ joilla pyritään tasaamaan virtaamahuippuja ja tuottamaan viljelijöille mahdollisuus kasteluun kesän kuivimpina aikoina,​ kuitenkin huomioiden kasteluvesistön ekologinen tila. Ehdotetut toimenpiteet ylläpitävät myös luonnon monimuotoisuutta. Valonia ja Varsinais-Suomen ELY-keskus osoittavat hankkeeseen työaikaa. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2022 -​ 31.10.2024 ja budjetti 250 134 €.

Jarkko Lekan kasvokuva

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija

+358 40 197 2265