Siirry sisältöön
Haku

Maakuntahallituksessa tänään

Maakuntahallitus kannustaa alueen toimijoita sitoutumaan ilmastotiekartan toimenpiteisiin

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta on täydentynyt maankäyttösektorin toimenpiteillä. Koko tiekartta on nyt valmis ja on aika ryhtyä toteuttamaan sitä käytännössä. Ilmastotiekartta määrittelee maakunnan muutostavoitteet ja toimenpiteet energian, liikenteen, maatalouden, rakentamisen ja maankäytön osalta. Tiekarttaan on koottu maakunnan kannalta keskeiset toimet, joilla tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Ilmastotiekartta on maakunnallisen ilmastovastuujaoston hyväksymä asiakirja. Maakuntahallitus merkitsi tiekartan kokouksessaan tiedoksi ja kannustaa kaikkia alueen toimijoita sitoutumaan omilla toimillaan tiekartan toimenpiteisiin.

”Vihreä siirtymä on Varsinais-Suomelle mahdollisuus, joka kannattaa hyödyntää. Meidän tulee varmistaa, että meillä on paras mahdollinen osaaminen, jolla voidaan luoda uutta teknologiaa ja ratkaisuja, jotka kiinnostavat myös kansainvälisesti,” korostaa Varsinais-Suomen maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta.

”Siirryttäessä nyt ilmastotiekartan käytännön toteutukseen, on tärkeää, että alueen jokainen toimija tunnistaa roolinsa ja vastuunsa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa”, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Pekka Kuusisto puolestaan muistuttaa.

Lisätietoja: toimialapäällikkö Riika Leskinen, p. 044 907 5995


Maininta vesistöjen hyvän tilan ylläpitämisestä tulisi lisätä kalastusmatkailun kehittämisohjelmaan

Maakuntahallitus toivoisi mainintaa vesistöjen hyvän tilan ylläpitämisestä lisättäväksi maa- ja metsätalousministeriön kalastusmatkailun kehittämisohjelmaa koskevaan luonnokseen. Maakuntahallitus lausui luonnoksesta mm. seuraavaa:

Kalastusmatkailun kehittämisohjelma tulee todelliseen tarpeeseen ja on teemaltaan erittäin ajankohtainen. Ohjelma tukee vahvasti luontomatkailun kehittämistä maassamme. Maakunnallemme keskeinen Saaristomeri on perinteinen kalatalousalue,​ jossa virkistyskalastuksella ja kalastusmatkailulla on aina ollut oma sijansa. Saaristomeren ekologinen tila on pitkään ollut huolestuttava ja sama kehitys uhkaa myös muita maamme tähän asti puhtaita vesistöjä. Varsinais-​Suomen liiton maakuntahallitus toivoisi muuten ansiokkaaseen kehittämisohjelmaan maininnan vesistöjen hyvän tilan ylläpitämisestä. Kalaston ja vesistöjen tilan huononeminen mainitaan toki nelikenttäanalyysissä uhkakuvana,​ mutta ympäristökysymykset ja vastuullisuus matkailun kehittämisessä ansaitsisi enemmän huomiota kehittämisohjelmassa. Muilta osin maakuntahallitus pitää kehittämisohjelmaa hyvänä ja ajankohtaisena asiakirjana,​ jolla hyvin toteutettuna on edellytyksiä vaikuttaa myönteisesti koko matkailun toimialan kehittymiseen maassamme.

Kalastusmatkailu on Varsinais-​Suomen näkökulmasta olennainen osa lähi-​ ja virkistysmatkailua,​ jolla on merkittävä asema myös maakuntastrategiassamme. Toimintaympäristöä halutaan kalastusmatkailun osalta kehittää vähemmän byrokraattiseksi kalastukseen liittyvän lupamenettelyn ja esim. kalastonhoitomaksun suorittamisen osalta. Valtiota,​ kuntia ja virkistysalueyhdistyksiä kehotetaan ottamaan kalastuspalvelujen tuottamisen huomioon infrastruktuuria kehitettäessä.

Kehittämisohjelma tukee myös Varsinais-​Suomen matkailun tiekartan tavoitteita esim. tuotteiden ja palveluiden digitaalisen ostettavuuden osalta.

Lisätietoja: saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, puh. 0400 413 704