Siirry sisältöön
Haku

Maakuntahallituksessa tänään

Liiton alustava talousarvio kuntiin kommenteille – maksuosuuksiin kertaluonteinen korotus

Maakuntahallitus hyväksyi liiton alustavan talousarvion 2024 ja taloussuunnitelmaluonnoksen 2025-​2026. Jäsenkunnilla on mahdollisuus tutustua talousarvioon ja tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Nykyisillä toimintatuotoilla vuodesta 2024 arvioidaan tulevan alijäämäinen 287 056 euroa. Alijäämä aiheutuu mm. investointien suunnitelman mukaisista poistoista sekä kertyneen ylijäämän purkamiseksi vuonna 2021 päätetystä lahjoitusprofessuurista Turun yliopistolle. Henkilöstökulujen osalta kunnallinen virka-​ ja työehtosopimus tuo korotuksia talousarvio-​ ja taloussuunnitelmavuosille.  

Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Varsinais-​Suomen liiton talousarvioon ja kertaluonteisesti kuntien maksuosuuksiin vaikuttaa Varsinais-​ Suomen kuntajohtajakokouksen sopimus lahjoittaa Turun yliopiston kauppakorkeakoululle viisivuotinen taloustieteen professuuri. Lahjoituksen arvo on 600 000 euroa.  Kuntajohtajakokouksen sopimuksen mukaisesti maakuntahallitus ehdotti lahjoituksen läpilaskuttamista siten,​ että vuoden 2024 talousarviossa kustannus katetaan kuntien maksuosuuksien kertaluonteisella korotuksella.  Nyt ehdotettu korotus kattaa siis vain lahjoitusprofessuurin läpilaskutettavan summan,​ eikä sillä kateta liiton toiminnan kuluja. Lahjoitusprofessuurin läpilaskutus korottaa kuntien maksuosuuksia arviolta noin 15,5 %.

Kuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio-​ ja taloussuunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa 20.11.2023 ja viedään 11.12.2023 maakuntavaltuuston päätettäväksi.

Lisätietoja: Petra Määttänen, hallintojohtaja, p.041 502 5246


Varsinais-Suomen liitto korostaa rannikko- ja valuma-alueiden merkitystä meriemme tilaan ja alueiden hyvinvointiin

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa Suomen rannikkostrategian luonnoksesta. Rannikkostrategia tarkentaa Suomen merialuesuunnitelman 2030 visiota ja toimenpiteitä rannikolle. Rannikkostrategia tähtää vuoteen 2050.

Varsinais-​Suomen liitto on ollut mukana aktiivisesti rannikkostrategiatyössä sekä kuuluu strategian ohjausryhmään.

Strategialuonnoksessa on mm. nostettu esille hyvinvoiva rannikkoyhteisön ja hyvinvoivan rannikkoluonnon merkitys. Vahva vuorovaikutus rannikkostrategian ja merialuesuunnittelun välillä tulee jatkumaan uuden merialuesuunnittelukierroksen sekä merialuesuunnittelun hankkeiden kautta.

Varsinais-Suomen liitto haluaa lausunnossaan korostaa rannikko-​ ja valuma-​alueiden keskeistä merkitystä meriemme,​ ja erityisesti Saaristomeren,​ tilaan ja alueiden hyvinvointiin niin sosiaalisen,​ taloudellisen,​ kulttuurillisen kuin ympäristöllisen kestävyyden näkökulmista. Ruoan riittävyyden turvaamisen toimenpidekokonaisuudessa liitto alleviivaa kotimaisen kestävän kalatalouden merkitystä.

Muilta osin liitto lausuu mm. seuraavaa:

Suomen kaikki kahdeksan rannikon maankuntien liittoa ovat olleet tekemässä rannikkostrategiaa. Liittojen näkökulmana on ollut Suomen merialuesuunnitelman näkyminen keskeisesti rannikkostrategiatyössä ja sen toimenpiteiden konkretisoivan 2021 hyväksyttyä merialuesuunnitelmaa.

Rannikkostrategiaa on valmisteltu laajan sidosryhmätyön avulla. Strategian visuaalinen ilme on raikas ja positiivisesti ”ei strategiamainen”. Strategialuonnoksen tarinakartta on hyvä ja informatiivinen. Se tällä tavoin toivottavasti tavoittaa laajemman sidosryhmäkokonaisuuden,​ kun strategia pelkkänä pdf-​raporttina.

Kaiken kaikkiaan toimenpiteitä on paljon,​ mikä tuo haasteita strategian konkretisoitumiseen,​ mutta TOP 10 toimenpidettä on hyvä priorisointilista siihen työhön. Nämä keskeiset toimenpiteet on esitetty erillisillä toimenpidekorteilla,​ jolloin ne on helpompi tunnistaa ja ottaa taustatiedoksi niihin moniin prosesseihin,​ joihin rannikkostrategian sisältöä on tarpeen ottaa huomioon.

Lisätietoja: erikoisuunnittelija Timo Juvonen, p. 040 829 5543


Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta neljälle hankkeelle

Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p.040 776 0630


Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutokset

Johanna Riski on ilmoittanut eroavansa maakunnan yhteistyöryhmän jäsenyydestä (kuntajäsen). Varajäsen Antti Virtanen (Turun AMK) on myös eronnut.

Maakuntahallitus valitsi maakunnan yhteistyöryhmän jäseneksi Antti Virtasen tilalle Tommi Forssin (Turun AMK) ja Johanna Riskin tilalle Mimmi Ruususen.


Saaristotoimikunnan jäsenmuutokset

Reijo Nurmio (Naantali, PS) ja hänen varajäsenensä Kauko Kojonen (Naantali, PS) ovat ilmoittaneet eroavansa saaristotoimikunnan jäsenyydestä. Maakuntahallitus valitsi saaristotoimikuntaan jäseneksi Reijo Nurmion tilalle Pekka Sevonin (Naantali,​ PS) ja hänen varajäsenekseen Kauko Kojosen tilalle Ari Wandenin (Naantali,​ PS)