Siirry sisältöön
Haku

Maakuntahallituksessa tänään

Maakuntahallitus kiitti hyvästä valmistelusta – Varsinais-Suomen tärkeimmät tavoitteet hallitusohjelmassa saavutettiin

Maakuntahallitus keskusteli kokouksensa alussa vastavalmistuneesta hallitusohjelmasta. Varsinais-Suomen päätavoitteet Tunnin junan ja Saaristomeren suhteen saavutettiin. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Ville Valkonen, useat maakuntahallituksen jäsenet sekä maakuntajohtaja Kari Häkämies kiittelivät lämpimästi vuosien valmistelu- ja edunvalvontatyöstä vastaavia ja siinä mukana olleita liiton virkamiehiä.


Avustettavien liikuntapaikkahankkeiden määrää Lounais-Suomen alueella tulisi maakuntahallituksen mielestä kasvattaa

Liikuntalain mukaan kunnille ja muille yhteisöille voidaan myöntää valtion avustusta liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy vuosittain valtion talousarvion valmistelun yhteydessä seuraavaa neljää vuotta varten valtakunnallisen liikuntapaikkojen rakentamista koskevan rahoitussuunnitelman. Rahoitussuunnitelma toimii pohjana liikuntapaikkojen valtionavustushakemuksia koskevalle seuraavan vuoden käsittelylle ja päätöksenteolle.

Varsinais-​Suomesta tehtiin vuosille 2024–2027 yhteensä seitsemän esitystä,​ joiden kustannusarvio on yhteensä 64,​1 milj. euroa. Lisäksi Varsinais-​Suomesta tehtiin yksi valtakunnallinen hanke-​esitys,​ jonka kustannusarvio on 110 miljoonaa euroa. Hankkeista vuodelle 2024 ajoittuvia on viisi vuodelle 2025 kaksi sekä yksi valtakunnallinen hanke.

Maakuntahallitus lausui esityksestä mm. seuraavaa:

Lounais-​Suomen aluehallintoviraston liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesitys on kannatettava. Esityksessä ovat mukana kaikki maakunnasta ehdotetut hankkeet. Lähtökohta kohdistaa avustukset erityisesti laajoja käyttäjäryhmiä palveleviin liikuntapaikkoihin sekä erityisen huomion kiinnittäminen hankkeiden realistisuuteen sekä taloudelliseen ja tekniseen toteuttamiskelpoisuuteen on perusteltu. Rahoitussuunnitelma-esityksessä tulee kuitenkin huomioida myös edellisen suunnitelman hyväksymisen jälkeen mahdollisten valitusten ynnä muiden seikkojen takia viivästyneet hankkeet.

Koska aiempina vuosina (2025–2021) liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksia on myönnetty vähiten Lounais-​Suomen alueelle 25,​7 euroa/asukas,​ tulee avustettavien hankkeiden määrää Lounais-​Suomen alueella kasvattaa. Avustusten jakaminen näkyy Lounais-​Suomessa tarjolla olevien liikuntapaikkojen määrässä,​ joka on valtakunnallista tasoa alhaisempi. Väkilukuun suhteutettuna valtionavustusta on jaettu maakuntien välisessä vertailussa kaikkein vähiten Varsinais-​Suomeen (21,​8 euroa/asukas). Investointivaje näkyy Varsinais-​Suomessa alueen esitysten määrässä. Kuluvan vuoden tapaan vuodelle 2024 on Varsinais-​Suomesta ehdotettu viittä (5) laajoja käyttäjäryhmiä palvelevia liikuntapaikkoja eri puolilta maakuntaa,​ Salosta,​ Naantalista,​ Nousiaisista,​ Paimiosta ja Paraisilta. Vuodelle 2025 esityksiä on tehty Raisiosta ja Loimaalta. Lounais-​Suomen aluehallintoviraston alueen valtionavustusvajetta tulee kompensoida opetus-​ ja kulttuuriministeriön vuoden 2024 ja tulevissa rahoituspäätöksissä.

Maakuntahallitus pitää aluehallintoviraston ja opetus-​ ja kulttuuriministeriön välisen päätösvallan delegointirajan nostamista 700 000 eurosta ylöspäin hyvänä asiana,​ jottaselkeästi paikalliset hankkeet eivät ajautuisi valtakunnalliseen päätöksentekoon. Maakuntahallitus on myös aiemmassa lausunnossaan liikuntapaikkarakentamisensuunta-​asiakirjasta todennut valtakunnallisen liikuntapaikkahankkeidenrahoitussuunnitelman aikajänteen liian pitkäksi. Aikajänteen lyhentäminen neljästä kolmeen vuotta on tarpeen.

Maakuntahallitus puoltaa lausunnossaan Lounais-​Suomen aluehallintovirastonesitystä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaksi vuosille 2024–2027.

Lisätietoja: Kehityspäällikkö Malla Rannikko-Laine, p. 041 721 3429


Haku Varsinais-Suomen vaikuttajakoulun seitsemännelle kaudelle aukeaa elokuussa

Varsinais-​Suomen liitto on järjestänyt maakuntahallituksen päätöksellä Varsinais-​ Suomen vaikuttajakoulua vuodesta 2016 saakka. Vaikuttajakoulun on kuuden lukuvuoden aikana käynyt 135 nuorta. Hyvien kokemusten ja osallistujilta saadun palautteen perusteella vaikuttajakoulua halutaan edelleen jatkaa.

Vaikuttajakoulu on kohdistettu etenkin yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille toisen asteen opiskelijoille,​ välivuosia viettäville tai juuri korkeakouluopintonsa aloittaneille nuorille. Osallistujat tutustuvat vuoden aikana erilaisiin vaikuttajatahoihin,​ vaikuttamisen keinoihin ja tuloksiin. Tavoitteena on madaltaa nuoren kynnystä ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun,​ kannustaa vaikuttajan uralle ja verkostoitua. Käsiteltävinä aiheina ovat muun muassa päätöksenteko kunnissa,​ maakunnassa ja hyvinvointialueella,​ eduskunnassa sekä Euroopan unionissa. Lisäksi tutustutaan median,​ elinkeinoelämän ja järjestöjen toimintaan sekä kansainvälisiin suhteisiin. Kouluttajina toimivat eri alojen ammattilaiset,​ nuoret vaikuttajat,​ kokeneet poliitikot sekä Varsinais-​Suomen liiton asiantuntijat.

Koulutukseen valitaan avoimen haun kautta noin 20 osallistujaa. Koulutus kestää vuoden ja se käsittää 8–10 tilaisuutta. Vaikuttajakoulu on osallistujille maksuton. Vaikuttajakoulun ohjelmaa, viestintää ja hakuprosessia kehitetään liitossa parhaillaan harjoittelijatyönä. Vuosien 2023–2024 haku on tarkoitus avata 9.-​25.8.2023 väliselle ajalle.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Malla Rannikko-Laine, p. 041 721 3429


Silvia Koski (PS) valittiin CPMR:n Itämerikomission liikennetyöryhmään

Maakuntahallituksen jäsen Silvia Koski (PS) valittiin CMPR:n Itämerikomission liikennetyöryhmään. Varsinais-​Suomen liitto kuuluu Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liittoon (CPMR) ja sen alaiseen Itämerikomissioon (BSC). CPMR on yksi vaikutusvaltaisimmista alueellisista organisaatioista Brysselissä. Liitto kattaa yli 150 aluetta 24 valtiosta EU:n alueella ja sen ulkopuolelta. Sen toimialoja ovat Euroopan unionin aluekehityspolitiikka,​ saavutettavuuteen ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset,​ meri-​ ja kalastuspolitiikka sekä liikenne-​ ja energiapolitiikka. Itämerikomissio (Baltic Sea Commission) on keskeinen verkosto ja yhteistyöväylä Itämeren alueella.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Malla Rannikko-Laine, p. 041 721 3429, kansainvälisten asioiden erikoissuunnittelija Jenni Suominen, p. 040 1447926           


Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutokset

Maakuntahallitus nimesi maakunnan yhteistyöryhmään jäsen Minna Rautelinin varajäseneksi Helena Herttuaisen,​ Suomen metsäkeskus,​ Akava ry Ulla Knifsundin tilalle uudeksi varajäseneksi valitaan Ainokaisa Saarinen (Esimiehet ja Asiantuntijat YTY),​ Akava ry. ja Teppo Virran tilalle uudeksi varajäseneksi valitaan Anu Lääveri,​ Teknologiateollisuus ry

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Esa Högblom, p. 040 776 0310