Siirry sisältöön
Haku
Keltaiset tammen lehdet nurmikolla

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa vietiin eteenpäin kiertotalouden käytännön toimenpiteitä yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa. Lisäksi edistettiin kansallisen jätehuoltosuunnitelman toteutumista. Hanke toteutettiin vuosina 2016–2023.

Osana hanketta toteutettiin konkreettisia demonstraatioita, joita Varsinais-Suomen alueella olivat mm. tilakoon biokaasutuotannon edistäminen (Turun amk), ruokahävikin vähentäminen Arkean ravintoloissa sekä Turun kaupungin Saramäen maa-ainespuiston kehittäminen.

Hankkeessa laadittiin alueelliset toimintalinjaukset jätehuoltosuunnitelmien toteutukseen ja seurantaan yhteistyössä jätehuollon kunnallisten toimijoiden, valvontaa suorittavien viranomaisten ja yritysten kanssa.

Hankkeessa tuotiin myös esille jätehuollon edistämismahdollisuuksia ja tavoitteita sekä osoitettiin jätehuollon tutkimuksellisia tarpeita alueen korkeakouluille ja yrityksille. Yhteistyötä tehtiin myös perustettavan valtakunnallisen resurssitehokkuuskeskuksen kanssa.

Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toimivat hankkeen alueellisena (Varsinais-Suomi ja Satakunta) koordinaattorina. Hankkeen kansallinen koordinaattori oli Suomen ympäristökeskus ja rahoituksen hanke sai Euroopan Unionin Life IP -rahoitusohjelmasta.

Lue hankkeen alueellisesta toiminnasta Valonian Circwaste-hankesivulta.

Lue lisää Circwaste-hankekokonaisuudesta valtakunnalliselta sivustolta.

Kiertotalouden Varsinais-Suomi -sivusto esittelee monipuolisesti alueellisia esimerkkejä.

Lisätietoja: Riikka Leskinen, riikka.leskinen@valonia.fi.

Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa (Digi-SAAPAS) -hankkeessa hyödynnettiin aiemmassa Virkistä Dataa! -hankkeessa toteutettua virkistys- ja luontomatkailutiedon ylläpitotyökalu Virmaa ja sen avulla kerättyjä virkistyskohdetietoja.

Hankkeessa on kehitetty reitti- ja kohdetietoa kokoava karttapalvelu Virma Kartta, joka julkaistiin maaliskuussa 2021. Palvelun suunnittelussa on panostettu erityisesti mobiilikäyttöliittymään, jotta palvelua voi käyttää retkien suunnittelun lisäksi myös maastossa liikkuessa. Virma Kartan ja tietojen ylläpitotyökalun ansiosta varsinaissuomalaisilla kunnilla on mahdollisuus ottaa käyttöön digitaalista virkistyskohdetietoa käsittelevä kokonaisratkaisu virkistyskohteiden tietojen syötöstä palvelun hyödyntämiseen markkinointitarkoituksessa.

Hankkeen yhtenä lopputuloksena julkaistiin kunnille virkistyskohteiden ja reittien kehittämisen suositus. Materiaali on tehty kuntien ylläpitämien ja omistamien sekä muiden kunnan alueella olevien retkeily- ja ulkoilureittien ja –kohteiden kehittämisen tueksi. Sisältö koostuu suosituksista ja ohjeista virkistyskäytön ja luontomatkailun laajempaan kehittämiseen ja yhteistyön edistämiseen kunnassa. Tutustu materiaaliin!

Hankkeen päätoteuttaja oli Varsinais-Suomen liitto (mukaan lukien Lounaistieto ja Valonia) ja lisäksi mukana ovat ProAgria Länsi-Suomi ry sekä Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos.

Lisätietoja: Maiju Kähärä, maiju.kahara@lounaistieto.fi.

Varsinaista kulttuuria -hankkeen tavoitteena oli tukea kuntien kulttuuripalvelujen tuottamista koko Varsinais-Suomen alueella. Kohderyhmänä olivat maakunnan kuntien kulttuurin viranhaltijat ja työntekijät sekä alueen kulttuurialan verkostot, taiteen ammattilaiset ja kuntiin kulttuuripalveluita tuottavat toimijat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kehittämistehtävän toteuttajat olivat Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuus. Hanke kesti vuoden 2023 loppuun.

Lue lisää täältä

Lisätietoja: Iina Wahlström, iina.wahlstrom@varsinais-suomi.fi