Siirry sisältöön
Haku

Kuulumisia maakuntavaltuustosta

Yrittäjien Pentikäinen: Varsinais-Suomen vahvaa elinvoimaa voidaan edelleen vahvistaa yhteistyöllä

Ajankohtaisen katsauksen maakuntavaltuustolle piti Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Hän puhui mm. yrittäjyyden kentän muutoksista, työmarkkinareformin tarpeesta, maahanmuuton vaikutuksista ja elinvoiman vahvistamisen mahdollisuuksista.

”Varsinais-Suomella on vahva elinvoima, mutta sitä voi edelleen vahvistaa. Puheiden rinnalla tarvitaan tekoja. Näen erityistä potentiaalia Turun ja maakunnan muiden kuntien yhteistyön sekä korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön vahvistamisessa. Kaikki tarvitsevat toisiaan eikä kukaan ole niin vahva, että selviää yksin, ” muistutti Pentikäinen.

Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen yrittäjät solmivat viime keväänä yhteisen elinvoimalupauksen, jossa organisaatot sitoutuvat yhdessä edistämään maakunnan yrittäjämyönteistä ilmapiiriä.


Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 talous- ja toimintasuunnitelman

Maakuntavaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024 – 2026 talous- ja toimintasuunnitelman.

Maakuntavaltuusto on vahvistanut vuoden 2022 tilikauden tulokseksi 65 243 euroa alijäämää ja vuoden 2023 arvioiduksi alijäämäksi yhteensä 286 484 euroa,​ joka suunnitellaan katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä.  

Nykyisillä toimintatuotoilla vuodesta 2024 arvioidaan tulevan alijäämäinen 287 056 euroa. Alijäämä aiheutuu mm. investointien suunnitelman mukaisista poistoista sekä kertyneen ylijäämän purkamiseksi vuonna 2021 päätetystä lahjoitusprofessuurista Turun yliopistolle. Henkilöstökulujen osalta kunnallinen virka-​ ja työehtosopimus tuo korotuksia talousarvio-​ ja taloussuunnitelmavuosille.  

Liiton toimintatuotot koostuvat pääosin kuntien maksuosuuksista. Varsinais-​Suomen liiton talousarvioon ja kertaluonteisesti kuntien maksuosuuksiin vaikuttaa Varsinais-​ Suomen kuntajohtajakokouksen sopimus lahjoittaa Turun yliopiston kauppakorkeakoululle viisivuotinen taloustieteen professuuri. Lahjoituksen arvo on 600 000 euroa.  Kuntajohtajakokouksen sopimuksen mukaisesti maakuntahallitus ehdotti lahjoituksen läpilaskuttamista siten,​ että vuoden 2024 talousarviossa kustannus katetaan kuntien maksuosuuksien kertaluonteisella korotuksella.  Nyt ehdotettu korotus kattaa siis vain lahjoitusprofessuurin läpilaskutettavan summan,​ eikä sillä kateta liiton toiminnan kuluja.

Esityksen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä on määräaikaan mennessä toimittanut 15 jäsenkuntaa.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Petra Määttänen, puh. 041 502 5246


Muutoksia maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen jäseniin

Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi,​ että


Vastaus kuntalaisaloitteeseen: maakunnan liiton englanninkielisen nimen muuttaminen ei tällä hetkellä ajankohtaista

Kanslianeuvos Mikko Lohikoski on Varsinais-​Suomen liitolle toimittamassaan kirjeessä esittänyt kuntalaisaloitteen Varsinais-Suomen englanninkielisen nimen muuttamisesta nykyisestä Regional Council of Southwest Finland -muodosta muotoon Regional Council of Finland Proper, joka esityksen mukaan olisi paremmin linjassa liiton suomenkielisen ja ruotsinkielisen nimen kanssa.

Maakunnan liittojen englanninkielisissä nimissä on varsin suurta vaihtelua eikä selkeää tai yhtenäistä linjaa ole nimien osalta muodostunut.

Varsinais-​Suomen osalta englanninkielinen nimi ”Regional Council of Southwest Finland” on ollut käytössä ainakin jo 90-​luvulta lähtien.  Termi Finland Proper-​ esiintyy lähinnä erilaisten epävirallisten verkkosivujen,​ kuten wikipedian tai vastaavien sivujen yhteydessä ja se viitannee suoraan käännökseen sanasta ”varsinais”.

Sisäasiainministeriössä on joulukuussa 1998 laadittu suositus maakuntien nimien Varsinais-Suomen liitto vastineiksi englanniksi,​ saksaksi ja ranskaksi. Pääperiaatteen mukaan käytetään maakuntien kansallisia nimiä. Tämän lisäksi Valtioneuvoston kanslia on joulukuussa 2018 antanut ohjeistuksen,​ jonka mukaisesti kaikissa valtionhallinnon teksteissä suositellaan käytettäväksi tämän annetun ohjeistuksen mukaisia käännöksiä. Varsinais-​Suomen liiton osalta käytetään englanninkielistä termiä Regional Council of Southwest Finland.

Maakuntavaltuusto päätti,​ että annettu selvitys maakuntien liittojen englanninkielisistä virallisista nimistä on tässä vaiheessa riittävä eikä Varsinais-​ Suomen liiton englanninkielisen nimen muuttaminen ole tällä hetkellä ajankohtaista.

Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, puh. 040 506 3715


Keskustan valtuustoryhmän aloite: Vihreän siirtymän mahdollisuudet Varsinais-Suomen maaseutukunnissa turvattava

Keskustan maakuntavaltuustoryhmä teki valtuustoaloitteen otsikolla

”Vihreän siirtymän mahdollisuudet Varsinais-Suomen maaseutukunnissa turvattava”.

Aloitteessaan ryhmä esittää, että Varsinais-Suomen liitto ei laajenna maakuntakaavoitusta koskemaan pieniä, maaseudulle luontoisesti sopivia aurinkovoimapuistoja. Pienet alle 150 hehtaarin aurinkopuistot tulee olla mahdollista toteuttaa kevyellä byrokratialla kuntien rakennuslupamenettelyllä.