Siirry sisältöön
Haku

Kuulumisia maakuntahallituksesta

Kesäinen leikkipuisto Paraisilla

Akke-rahoitusta kolmelletoista hankkeelle

Maakuntahallitus päätti myöntää Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusta kolmelletoista hankkeelle.

1. Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Varsinais-​ Suomen Kulttuuri-​Kiitäjät” 37 173 euroa.

 2. Liedon kaupungille myönnetään hankkeeseen ”Yksinyrittäjät ratkaisuna osaajapulaan” 72 042 euroa.

 3. Turun ammattikorkeakoululle myönnetään hankkeeseen ”Smart Gaming -​ Terveellisemmät elintavat lapsille ja nuorille” 11 200 euroa.

4. Turun ammattikorkeakoululle myönnetään hankkeeseen ”Saaristomeren valuma-​ alueen ja rannikon ympäristöseurantajärjestelmä” 47 444 euroa.

5. Turun ammattikorkeakoululle myönnetään hankkeeseen ”Creative work with GenAI” 14 700 euroa.

6. Turun ammattikorkeakoululle myönnetään hankkeeseen ”Autonpurku -​ materiaalien talteenotto,​ uudelleenkäyttö ja uusien tuotteiden kierrätettävyys” 80 626 euroa.

7. Jankko lentopallo ry:lle myönnetään hankkeeseen ”Elinvoimasta Vetovoimaksi yhdessä tekemällä” 48 326 euroa.

8. Pöytyän kunnalle myönnetään hankkeeseen ”Vihreän siirtymän ekosysteemi Loimaan seudulle” 54 521 euroa.

9. Humanistiselle ammattikorkeakoululle myönnetään hankkeeseen ”Luova Eurooppa haun valmistelu: Sense and sensibility in making new musical experiences” 13 021 euroa.

10.Kustavin kunnalle,​ osatoteuttajat Paraisten kaupunki ja Brändön kunta,​ myönnetään hankkeeseen ”Kihti Design” 7 000 euroa.

11. Auran kunnalle myönnetään hankkeeseen ”Aurajoentien tarinat heräävät eloon” 52 818 euroa.

12. Turun yliopistolle myönnetään hankkeeseen ”Saariston kuva” 60 206 euroa.

13. Paimion parantola -​säätiölle myönnetään hankkeeseen ”Paimion parantolan vierailukeskus” 60 000 euroa.

Lisätietoja: Elinkeinopäällikkö Petteri Partanen, p.040 776 0630


Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toteutus etenee hyvin ja kumppanuustyötä pidetään hyödyllisenä

Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimenpiteiden toteutus eteni vuonna 2023 pääosin hyvin.

Varsinais-​Suomen maakuntastrategia 2040+ ja maakuntaohjelma 2022–2025 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa joulukuussa 2021. Strategian missio on rakentaa kestävien kumppanuuksien Varsinais-​Suomi.

Maakuntaohjelman toimenpiteiden toteutus tapahtuu noin 20 kumppanuusverkostossa,​ joissa toimii suuri määrä aktiivisia asiantuntijoita. Maakuntaohjelma-​ ja kumppanuustyön vuosikatsaus 2023 perustuu kumppanuusverkostojen arvioon.

Yhteensä 44 toimenpiteestä verkostot arvioivat 32 toimenpiteen etenevän suunnitellusti (vuonna 2022 tähän kategoriaan arvioitiin 27 toimenpidettä). Kahdeksan toimenpiteen arvioitiin tarvitsevan huomiota,​ ja neljä odotti vielä käynnistymistä. Erityisesti myönteistä liikettä kategorioiden välillä on ollut toimenpiteissä,​ jotka toteuttavat maakunnan visioita muutosten ennakoinnista,​ kasvuhakuisuudesta ja digitalisaatiosta.

Vuosikatsauksen 2023 yhteydessä pilotoitiin ensimmäistä kertaa maakuntaohjelman toimenpiteiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden yhteyden arviointia. Varsinais-​ Suomen liiton toteuttamassa harjoituksessa,​ johon seitsemän kumppanuusverkostoa osallistui,​ arvioitiin lisäksi,​ miten toimenpiteet tavoitteita toteuttavat. Pilottiarvioinnin tuloksena voidaan todeta,​ että kaikki kestävän kehityksen 17 ylätavoitetta linkittyivät ja toteutuivat verkostojen toimenpiteiden osalta. Alatavoitteista toteutui verkostojen toimenpiteissä yhteensä 44 eri alatavoitetta.  

Vuosikatsauksen osana raportoidaan myös Kumppanuusbarometrikyselyn tulokset. Barometri selvittää varsinaissuomalaisten toimijoiden arviota Varsinais-​Suomen maakuntastrategian tavoitteiden toteutumisesta. Barometrin 457 vastaajasta 69 % koki maakuntastrategiaa toteuttavan kumppanuustyön hyödylliseksi. Maakuntastrategian tavoitteiden toteutumista tarkasteltiin 16 väittämän kautta. Parhaiten vastaajien mielestä toteutui tavoite koulutusmahdollisuuksien monipuolisuudesta ja avoimuudesta.

Lisätietoa maakuntastrategiasta ja maakuntaohjelmasta löytyy Varsinais-​Suomen liiton verkkosivuilta osoitteesta www.varsinais-​suomi.fi/maakuntastrategia ja www. varsinais-​suomi.fi/maakuntaohjelma

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki, p. 040 520 0761