Siirry sisältöön
Haku

Kuulumisia maakuntahallituksesta 25.3.

Maakuntahallitus: EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan vaikuttamista lisättävä

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle selvityksen Suomen avaintavoitteista seuraavalle EU-​vaalikaudelle 2024–2029. EU-​asioiden komitean valmistelemat avaintavoitteet ovat Suomen keskeinen väline osallistua EU:n strategisen ohjelman laadintaan ja ennakkovaikuttamista loppuvuonna 2024 aloittavan komission ohjelmaan. Eurooppa-​neuvosto hyväksyy Euroopan parlamentin vaalien (6.–9.6.2024) jälkeen strategisen ohjelman,​ jossa määritetään EU:n prioriteetit uudelle viisivuotiskaudelle.

Varsinais-Suomen liitto toteaa lausunnossaan Suomen avaintavoitteista mm. seuraavaa:

Suomen pääprioriteetit EU:n strategiseen agendaan ja tulevan komission ohjelmaan ovat kannatettavat. Varsinais-​Suomen liitto korostaa,​ että tavoitteiden saavuttaminen edellyttää niiden aitoa integroimista myös maatalouspolitiikkaan ja siten aiempaa kunnianhimoisempaa yhteisen maatalouspolitiikan valmistelua. Suomen ja Euroopan unionin ympäristö-​ ja ilmastotavoitteet eivät toteudu ilman maatalouden keskeisen ohjauskeinon CAP:n (Common agricultural policy) tavoitteellista ja ohjaavaa vaikutusta kestävien ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöönotossa. Suomessa ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen lisäksi keskeinen haaste on vesien tila.  Hallitus on sitoutunut poistamaan Suomen merkittävän kuormituslähteen,​ Saaristomeren valuma-​alueen maatalouden hajakuormituksen,​ Itämeren pahimpien kuormittajien listalta. Tavoite edellyttää Saaristomeri-​ohjelman ja CAP:n yhteensovittamista.

Lisätietoja: Edunvalvontajohtaja Malla Rannikko-Laine, p.040 721 3429


Varsinais-Suomen liiton tilikauden 2023 tulos arvioitua positiivisempi

Varsinais-Suomen liiton tilikauden 2023 tulos on noin 6000 euroa ylijäämäinen. Tulos on huomattavasti ennakoitua parempi. Säästöä syntyi erityisesti henkilöstökuluissa,​ jotka toteutuivat alle suunnitellun. Maakuntavaltuuston on tarkoitus hyväksyä tilinpäätös kesäkuun kokouksessaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Petra Määttänen, p.041 502 5246