Siirry sisältöön
Haku

Hälsningar från landskapsstyrelse 25.3.

Landskapsstyrelsen: Mer behöver göras för att påverka EU:s gemensamma jordbrukspolitik 

Statsrådet har gett riksdagen en utredning om Finlands viktigaste mål under följande EU-valperiod 2024–2029. De viktigaste målen, som beretts av kommittén för EU-frågor, är ett centralt verktyg för Finland när det gäller att delta i utarbetandet av EU:s strategiska program och på förhand påverka programmet för den kommission som inleder sitt mandat i slutet av 2024. Europarådet godkänner efter Europaparlamentsvalet (6–9.6.2024) ett strategiskt program, där EU:s prioriteter för den nya femårsperioden fastställs.

Egentliga Finlands förbund konstaterar bland annat följande i sitt utlåtande om Finlands viktigaste mål:

Finlands huvudsakliga prioriteter i EU:s strategiska agenda och den kommande kommissionens program kan understödas. Egentliga Finlands förbund betonar att för att målen ska uppnås måste de på ett genuint sätt integreras också i jordbrukspolitiken, vilket kräver en mer ambitiös beredning av den gemensamma jordbrukspolitiken. Finlands och Europeiska unionens miljö- och klimatmål kan inte uppnås utan det centrala styrmedlet för jordbruket, CAP (Common agricultural policy), och den målorienterade och styrande effekt som det har när det gäller att införa hållbara och innovativa lösningar. En central utmaning i Finland, förutom anpassningen till klimatförändringen och bevarandet av den biologiska mångfalden, är vattnens status.  Regeringen har förbundit sig att stryka en betydande belastningskälla i Finland, nämligen diffusbelastningen i Skärgårdshavets avrinningsområde, från listan över de värsta belastningskällorna i Östersjön. Målet förutsätter att programmet för Skärgårdshavet och CAP samordnas.

Mer information: Intressebevakningsdirektör Malla Rannikko-Laine, tfn 040-721 3429


Egentliga Finlands förbunds resultat för räkenskapsperioden 2023 positivare än beräknat

Egentliga Finlands förbunds resultat för räkenskapsperioden 2023 uppvisar ett överskott på cirka 6 000 euro. Det är ett betydligt bättre resultat än väntat. Besparingar gjordes i synnerhet i fråga om personalkostnaderna, som blev mindre än planerat. Landskapsfullmäktige ska godkänna bokslutet på sitt sammanträde i juni efter att det har beretts av revisionsnämnden.

Mer information: förvaltningsdirektör Petra Määttänen, tfn 041 502 5246