Siirry sisältöön
Haku

Kestävää ja ketterää järjestötoimintaa Järjestöfoorumissa 2023

Maa- ja kotitalousnaisten kokoamalla varautumispöydällä on esimerkkejä ruokatarvikkeista, joita pitäisi olla varastossa, jos tulee jokin yhteiskunnallinen häiriötilanne.

Tänä vuonna Järjestöfoorumissa keskusteltiin varautumisesta ja turvallisuudesta. Vahva ja vakaa järjestökenttä on merkittävä voimavara varsinaissuomalaisille erilaisissa elämäntilanteissa, ja tätä osaamista on hyvä kehittää laajassa yhteistyössä. Varautuminen voi tarkoittaa nykyisen toiminnan laadun vahvistamista, tulevaisuuden muutoksiin valmistautumista, tai vaikka sen tietämistä, kuinka paljon juomavettä on hyvä varata 72 tunnin häiriötilannetta varten.

Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaoston vuosittain koolle kutsuma järjestöfoorumi järjestettiin tänä vuonna 16.11.2023 Aurassa. Tilaisuuden avannut Auran kunnanjohtaja Terhi Källi, joka kertoi kunnan monipuolisesta toiminnasta ja yhteisprojekteista muun muassa yhdistyssektorin kanssa. Källi kertoikin, että läheisyys on Auran kunnalle tapa kohdata ja palvella, tehdä asioita yhdessä.  

Varautuminen on toimintaympäristön tuntemista ja ketterää joustavuutta

Varautuminen ei ole vain reagointia ulkoisiin ärsykkeisiin, vaan se voi olla myös järjestön tai yhdistyksen omaehtoista toiminnan ja kyvykkyyden arviointia ja kehittämistä. Tukenasi ry:n toiminnanjohtaja Katja Suominen esitteli osallistujille Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaoston tekemää itsearvioitikyselyä, jonka tarkoitus on tukea järjestöjä tässä työssä. Työkalu koostuu yksinkertaisesta sähköisestä kyselystä ja kyselyn teemoja syventävästä materiaalista, joiden avulla voi tutkia järjestön tai yhdistyksen laatua, sitoutumista toimintaan ja sopeutumista ja reagointia toimintaympäristön muutoksiin. Jaosto toivoo, että varsinaissuomalaiset toimijat ottavat kyselyn laajasti käyttöönsä!

Katja Suominen kertoo, että järjestöjen toiminnan itsearviointi koostuu kolmesta osa-alueesta: toiminnan laadusta, sitoutumisesta toimintaan ja sopeutumisesta toimintaympäristön muutoksiin.
Katja Suominen Tukenasi ry:stä kertoi järjestöjaoston tekemästä järjestöjen toiminnan itsearviointityökalusta.

Sopeutuuko järjestösi uusiin tuuliin?

Järjestökentän toimintaympäristöä muuttaa tällä hetkellä muun muassa ilmastonmuutos ja yhteiskunnan laajempi pyrkimys kestävyyden vahvistamiseen. Varsinais-Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Tauno Linkoranta, joka toimii myös järjestöjaoston puheenjohtajana, johdatteli kuulijat seuraavaksi pohdiskelemaan järjestöjen ja yhdistysten erilaisia rooleja ilmasto- ja kestävyystyössä. Tällaisia voisivat olla mm. tiedon välittäjä ja aktivoija, varautuja ja ennakoija tai toimija. Yhdistysten kannattaa aktiivisesti etsiä itselleen sopiva tapa olla mukana tukemassa omaa yhteisöään tässä muutoksessa!

Tauno Linkoranta mietti yksittäisten yhdistysten roolia ilmastonmuutostyössä. Maapallon keskilämpötila nousee, ja erilaiset organisaatiot tekevät ilmasto-ohjelmiaan. Onko kansalaistoiminnalla joku rooli?
Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry:stä pohdiskeli yhdistysten roolia ilmastotyössä.

Uusia tuulia pohdittiin myös pienessä paneelikeskustelussa, jossa mietittiin, miten järjestöt voisivat rakentaa kestävää elämää erityisesti nuorille ja nuorten kanssa. Monet toimijat haluavatkin auttaa nuoria tässä teemassa, mikä on hieno asia ja näkyi mm. osallistujien kesken tehdyssä pienessä mobiilikyselyssä. Väestöryhmänä nuoret ovat kuitenkin alati pienenevä ryhmä varsinkin maaseudulla. Olisi tärkeätä lisätä yhteistyötä ja yhdistää eri tahojen voimavarat ja resurssit, jotta nuorille saataisiin tarjottua mahdollisimman hyviä palveluja ja tiloja myös jatkossa. Nuoret saadaan myös osallistumaan paremmin toiminnan suunnitteluun, kun heitä ei olla houkuttelemassa mukaan liian monelta suunnalta vaan yhteisin voimin.

Nuorten kanssa tehtävästä ilmasto- ja kestävyyskeskustelusta ajatuksia vaihtoivat Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry:stä, Katja Suominen Tukenasi ry:stä, Ainokaisa Saarinen Votty ry:stä ja Rotareista, Tove Salovaara Åbolands Ungdomsförbundista sekä Sanna Meska Läntinen Tanssin Aluekeskusyhdistyksestä.
Nuorten kanssa tehtävästä ilmasto- ja kestävyyskeskustelusta ajatuksia vaihtoivat Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry:stä, Katja Suominen Tukenasi ry:stä, Ainokaisa Saarinen Votty ry:stä ja Rotareista, Tove Salovaara Åbolands Ungdomsförbundista sekä Sanna Meska Läntinen Tanssin Aluekeskusyhdistyksestä.

Varautuuko yhdistyksesi häiriötilanteisiin?

Tilaisuuden lopuksi käytiin vielä läpi konkreettisempia riski- ja häiriötilanteita, joita järjestöt ja yhdistykset voivat kohdata. Palotarkastaja Hannu Rantanen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta (Varha) kertoi yleisötapahtumien järjestämisessä huomioitavia asioita. Suuremmissa tapahtumissa näitä käydään läpi vaadittavan pelastussuunnitelman avulla, mutta myös pienessä tapahtumassa on asioita, joihin on hyvä perehtyä! Nämä liittyvät esimerkiksi paloturvallisuuteen, ensiapuun, tilapäismajoituksen järjestämiseen ja sähköturvallisuuteen. Neuvoja ja tukimateriaaleja on olemassa ja niitä kannattaa käyttää. Vinkkejä löydät esimerkiksi Hannun esitysmateriaalista.

SPR Varsinais-Suomen piirin valmiuspäällikkö Tommi Virtanen johdatteli kuulijat tilaisuuden lopuksi yleisempään häiriötilanteisiin varautumiseen. Kotitalouksien olisi hyvä valmistautua selviämään omin neuvoin 72 tunnin ajan, sen jälkeen kunta tulee jo apuun. Varautumiseen liittyen on hyvä miettiä vettä, ruokaa, lääkkeitä, paristoja, lämmitystapoja ynnä muuta. Tätä pohdintaa kukin voi tehdä itsenäisesti, mutta myös yhdistyksen on hyvä pohtia, mitä se voi ryhmänä tehdä. Voiko se palvella jäseniään häiriötilanteessa, tai voisiko se tarjota apuaan laajemmin lähialueen asukkaille? Aiheeseen liittyen järjestöfoorumissa oli esillä myös ns. varautumispöytä (pääkuvassa), jonka avulla Mari Mäenpää Maa- ja kotitalousnaisista esitteli asiaa konkreettisten esimerkkien avulla. Tommin materiaalista löydät lisää esimerkkejä ja linkkejä lisätietoon.

Tommi Virtanen SPR Varsinais-Suomen piiristä kertoi järjestöfoorumin osallistujille kotitalouksien varautumisesta häiriötilanteisiin.
Tommi Virtanen SPR Varsinais-Suomen piiristä kertoi järjestöfoorumin osallistujille kotitalouksien varautumisesta häiriötilanteisiin.

Varaudu itse ja auta muitakin varautumaan!

Järjestöfoorumin 2023 kantava voima oli järjestöjen ja yhdistysten merkittävä potentiaali toimia voimavarana varsinaissuomalaisille erilaisissa elämäntilanteissa myös silloin, kun ympärillä tapahtuu ei-toivottuja muutoksia. On kuitenkin tärkeää, että järjestöt huolehtivat ensin omasta kyvykkyydestään ja valmiudestaan, jotta ne voivat auttaa muita. Hyödynnetään tässä tehokkaasti meille tehtyjä ja olemassa olevia työkaluja ja materiaaleja.

Kiitos kaikille läsnä olleille, ja tavataan taas ensi vuonna järjestöfoorumissa!

Lisätietoja:

Järjestöfoorumi on Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaoston vuosittain järjestämä avoin tapahtuma, joka on tarkoitettu kaikille järjestötoiminnasta kiinnostuneille. Lisätietoja järjestöjaostosta:

Artikkelikuvassa Maa- ja kotitalousnaisten varautumispöytä, joka esittelee konkreettisesti, mitä jokaisella pitäisi olla varastossaan mahdollisia yhteiskunnallisia häiriötilanteita varten, jotta kotitalous selviää omillaan 72 tuntia.