Siirry sisältöön
Haku

Kansainvälisestä yhteistyöstä visioita kuntien ja kansalaistoimijoiden kestävyysyhteistyöhön

We make transition! -hankkeen esittelykuva, jossa on hankkeen ja rahoittajan logot sekä kuva eri ikäisistä hymyilevistä ihmisistä kasvimaalla.

Varsinaissuomalaiset kunta- ja kansalaistoimijat osallistuivat marraskuussa kansainvälisen We make transition! -hankkeen kolmiosaiseen etätyöpajasarjaan. Työpajoissa muotoiltiin kestävän tulevaisuuden visioita vuodelle 2035 sekä suosituksia kuntien ja kansalaistoimijoiden yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi.  

Uusikaupunkilaisina ääninä työpajoihin osallistuivat yrittäjä Päivi Sappinen ja Leader Ravakan Heidi Jaakkola. Kemiönsaaresta mukana olivat kunnan Jaana Eriksson, nuorisoparlamentin Johan Santalahti sekä Kemiönsaaren luonto ry:n Otto Bruun. Varsinais-Suomen Kylät ry:n Tauno Linkoranta toi mukaan varsinaissuomalaista kylätoiminnan näkökulmaa. Yhteensä työpajoihin osallistui hankkeen yhdeltätoista eri toteutusalueelta ympäri Itämerta kolmekymmentä eri taustoista tulevaa kestävyysmurrosten edistäjää sekä useita hankkeen partneriorganisaatioiden edustajia. 

Yhteinen kansainvälinen visiotyöskentely keskittyi neljän eri aiheen ympärille: kierto- ja jakamistalouteen, kestävään elämäntapaan, kestävään ruokajärjestelmään sekä sosiaaliseen kestävyyteen ympäristökriisin ja muiden yhteiskunnallisten haasteiden edessä. Visiotyön välineinä hyödynnettiin Sitran tulevaisuuskolmio-työkalua ja vaiheittain etenevää back-casting -menetelmää. 

Konkreettisten tulevaisuudenkuvien rakentaminen havaittiin innostavaksi ja mukaansatempaavaksi, vaikka yhteisen ymmärryksen ja ideoiden syntyminen edellyttääkin ajallista panostusta. Lisäksi etätyöpajoista saatiin esimerkkejä jakamistalouden ideoiden toteuttamisesta sekä uusia kontakteja.  

Työpajoissa kuultiin myös innostavat vierailijapuheenvuorot Sitran Mikko Dufvalta, Baltic Youth Forumin Silva Laurelta sekä norjalaisen kansalaisjärjestö Future in our Handsin Marte Fordal Melandilta. Puheenvuorot herättivät arvokkaita ajatuksia siitä, miten tulevaisuutta voidaan ajatella, mitä nuorten osallisuus kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa todella tarkoittaa ja kuinka tärkeä arvo kolmannen sektorin toimijoiden työllä on. 

Etätyöpajoissa muotoilluista tulevaisuusvisioiden aihioista muotoillaan yksi tai useampi visio viimeisteltäväksi osallistujien kasvokkaisessa tapaamisessa Puolan Gdyniassa helmikuussa 2024. Hanke levittää visioita sekä kuntien ja kansalaistoimijoiden vuorovaikutukseen muotoiltuja suosituksia toiminnassaan vuosien 2024 ja 2025 ajan.  

Lue koko hankekonsortion nettisivulla julkaistu englanninkielinen uutinen (linkki avautuu uuteen välilehteen)

We make transition! Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation on kolmivuotinen kansainvälinen projekti, jota toteuttavat Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen liitto sekä liitännäisjäsenet Kemiönsaaren kunta, Uudenkaupungin kaupunki, Ukipolis Oy ja Varsinais-Suomen Kylät ry. Kansainvälisen yhteistyön lisäksi toteutetaan maakunnalliset pilotit Kemiönsaaressa ja Uudessakaupungissa. Pilottitoteutuksissa vuorovaikutuksen ja visioinnin menetelmiä kehitetään edelleen myös muiden kuntien työkaluiksi. Samalla työpajoilla edistetään konkreettista murrosta kohti kestävämpää, kunkin paikkakunnan omannäköistä tulevaisuutta. Hanketta osarahoittaa Euroopan unioni osana Interreg Baltic Sea Region -rahoitusohjelmaa.

 
Lue lisää hankkeesta: We make transition! – Varsinais-Suomen liitto (varsinais-suomi.fi).

Lisätietoja

Henna Salminen

projektikoordinaattori

+358 40 569 3554