Siirry sisältöön
Haku

Verkostot vauhdissa – Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä edunvalvonnan edistäjänä ja yhteistyön vahvistajana

Esittelemme Verkostot vauhdissa -sarjassamme Kumppanuuden juhlavuoden kunniaksi maakunnan aktiivisia kumppanuusverkostoja. Varsinais-Suomen maakuntastrategiassa keskeiseksi tavoitteeksi määritellään kestävien kumppanuuksien rakentaminen. Yksi maakunnan tärkeistä yhteistyöverkostoista on Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä. Ryhmän muodostavat maakuntamme kaikki kansanedustajat yhdessä puoluerajat ylittäen. Varsinais-Suomella on merkittäviä yhteisiä tavoitteita, joiden saavuttaminen vaatii eri puolueiden kansanedustajien yhteistyötä ja rakentavaa vuoropuhelua.

Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä

Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä toimii aktiivisesti alueemme eduksi. Työllä on vankka pohja ja historia, mutta toimintaa myös jatkuvasti pyritään kehittämään. Tiettävästi Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on maan aktiivisimpia: keskustelemme säännöllisesti ajankohtaisista ja maakuntamme tulevaisuudelle keskeisistä kysymyksistä, tapaamme erilaisten sidosryhmien edustajia ja teemme vierailuja Varsinais-Suomen alueella. Teemme toisinaan yhteistyötä myös muiden maakuntien kansanedustajaryhmien kanssa, sillä alueilla on myös yhteisiä intressejä ja haasteita.

Maakuntastrategiassa nostetaan esille myös uteliaisuus ja tahto oppia uutta. Aloitamme kuukausittain pidettävät kokouksemme eduskunnassa usein sillä, että kuulemme alustuspuheenvuoroja asiantuntijoilta maakunnastamme. Jalkaudumme säännöllisesti myös eri puolille Varsinais-Suomen aluetta tapaamaan maakuntamme toimijoita. Viime aikoina käsittelemiämme aiheita ovat olleet esimerkiksi Varsinais-Suomelle tärkeät liikenneinvestoinnit, valtion aluehallinnon uudistus, viranomaistoiminta, Saaristomeren suojelu sekä työelämä- ja elinkeinoasiat.

Tiivis vuoropuhelu niin julkisen, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin kanssa edistää kestävien päätösten syntymistä. 

Yksi ryhmämme keskeisistä teemoista on Varsinais-Suomen maakunnan yhteinen edunvalvonta. Päätöksenteon tulee perustua ajantasaiseen tietoon ja kokonaisharkintaan, ja kansanedustajaryhmän toiminta tukeekin tärkeää tiedonvaihtoa. Tiivis vuoropuhelu niin julkisen, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin kanssa edistää kestävien päätösten syntymistä. 

Rakentavaa ja ratkaisuhakuista työskentelyä alueen eduksi

Meillä on yhteisinä tavoitteinamme ennen kaikkea varmistaa Varsinais-Suomen kestävä kasvu, asuin- ja investointiympäristön vetovoimaisuus sekä asukkaiden hyvinvointi. Vaikka eri puolueiden edustajilla on luonnollisesti erilaisia näkemyksiä myös alueemme kannalta keskeisiin teemoihin ja hankkeisiin, on kansanedustajaryhmän työskentely ollut rakentavaa ja ratkaisuhakuista. Erilaiset näkökulmat ovat arvokkaita ja yhteistyö aina innostavaa. Kaikki kansanedustajat haluavat edistää Varsinais-Suomen elinvoimaa ja pidän tärkeänä, että työskentelemme yhdessä pitkäjänteisesti ja avoimesti. Kestävämpää tulevaisuutta rakennetaan ennen kaikkea puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä.

Ryhmän toimintaa koordinoi Varsinais-Suomen liiton vt. edunvalvontajohtaja Malla Rannikko-Laine. Hänen kauttaan voi osoittaa kansanedustajaryhmälle vierailu- tai tapaamisehdotuksia. Ryhmän puheenjohtajana kuulen myös aina mielelläni kehittämisehdotuksia ryhmämme toimintaan liittyen. 

Kirjoittaja: Saara-Sofia Sirén, kansanedustaja (kok.), Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän puheenjohtaja

Lisätietoja:

Malla Rannikko-Laine, edunvalvontajajohtaja, Varsinais-Suomen liitto, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi