Siirry sisältöön
Haku

Verkostot vauhdissa: Ruokakehittäjien foorumissa tärkeintä ovat suorat kontaktit ja avoin dialogi

Ruokakehittäjien verkosto on tärkeä osa Varsinais-Suomen kumppanuustyötä ja osallistuu maakuntaohjelmatyöhön. Esittelemme Verkostot vauhdissa -sarjassamme Kumppanuuden juhlavuoden kunniaksi maakunnan aktiivisia kumppanuusverkostoja. Ruokakehittäjien foorumin työ tukee suoraan Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2022-2025 toteutumista. Ohjelman toimenpiteiden mukaan tehdään varsinaissuomalaisesta ympäristövastuullisesti tuotetusta ruoasta vahva brändi, ja tehdään Varsinais-Suomesta maatalouden kestävien ratkaisujen pilotointialue.

Varsinais-Suomen ruokakehittäjien foorumi

Varsinais-Suomen ruokakehittäjien foorumin tavoitteena on kehittää Varsinais-Suomen innovatiivista ruokaketjua edistämällä alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä ruokaketjun yritysten kilpailukyvyn ja vientivalmiuksien kehittymistä.  Foorumi kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Mukana työskentelyssä on Varsinais-Suomen liiton lisäksi ruoka-alan toimijoita muun muassa Turun yliopistosta, Turun AMK:sta, Turun kaupungilta, LUKE:lta, Business Turusta, Rasekosta, Yrityssalosta, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta, alueen Leader-ryhmistä sekä Pyhäjärvi-instituutista. Lisäksi mukana on myös alueen yritysten edustajia.

Ella Koivuniemi, Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus, TY ja Mari Norrdal, Aistila Oy

Ruokakehittäjien foorumin toiminnassa tärkeintä on mielestämme suorat kontaktit ja avoin dialogi alueen toimijoiden kanssa. Ruoka-ala on tällä hetkellä kovin pirstaloitunut ja on tärkeää saada alueen eri toimijat yhteen ideoimaan uusia avauksia ja käytännön toimia, joita voimme yhteisvoimin tehdä edistääksemme ruokaketjujen kehittämistä alueellamme. 

Innostavinta työssä puolestaan on se, että verkostossa on laaja joukko alan asiantuntijoita, jotka katsovat aihetta eri näkökulmista (tuottajat, jalostajat, kauppa, tutkimus ja kehitys). Siksi tapaamiset ovat mainioita tilaisuuksia paitsi hedelmälliselle keskustelulle, myös uuden oppimiselle ja oman asiantuntijuuden kehittämiselle. 

Kaikki ruokaketjun kehitys tehdään yhdessä kumppanien kanssa. Puhutaan sitten viljelymenetelmien kehittämisestä, sivuvirtojen jalostamisesta tai kuluttajalähtöisten tuotteiden kehittämisestä, yhteistyöhön tarvitaan tutkimusta, kehittäjiä ja uutta kaupallistavia yrityksiä. Verkosto kertautuu jäsentensä verkostoilla, mistä on suuri etu sekä kansallisia että kansainvälisiä hankkeita suunniteltaessa.

Verkosto kertautuu jäsentensä verkostoilla, mistä on suuri etu sekä kansallisia että kansainvälisiä hankkeita suunniteltaessa.

Verkostoyhteistyö vaatii live-kohtaamisia, luottamuksen syntymistä ja asioiden avointa jakamista. Jakamalla omia ajatuksia ja suunnitelmia saa myös itse yhteistyöltä paljon. Verkosto tukee hankesuunnittelua, kansainvälisiä kumppanuuksia ja fokusoi alueen ruokaketjun tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Pyrimme laajentamaan verkostoamme, jotta saamme kaikki oleelliset toimijat aktiivisesti mukaan sekä aktiivisesti testaamaan erilaisia toimintamalleja verkostotyön kehittämiseksi. Toivomme tulevaisuudessa kumppanuusyhteistyömme Varsinais-Suomen liiton kanssa jatkuvan aktiivisena ja entistäkin tiiviimpänä yhdessä määriteltyjen tavoitteiden ohjaamana.

Lisätietoja:

Ella Koivuniemi, erikoistutkija, Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskus (ent. FFF), Turun yliopisto

Mari Norrdal, toiminnanjohtaja, Aistila Oy