Siirry sisältöön
Haku

Verkostot vauhdissa: Lounais-Suomen metsäneuvosto lisää metsäalan näkyvyyttä alueella

Lounais-Suomen metsäneuvosto on tärkeä osa Varsinais-Suomen kumppanuustyötä ja osallistuu maakuntaohjelmatyöhön. Esittelemme Verkostot vauhdissa -sarjassamme Kumppanuuden juhlavuoden kunniaksi maakunnan aktiivisia kumppanuusverkostoja. Metsäneuvoston työ toteuttaa useita Varsinais-Suomen maakuntaohjelman 2022-2025 tavoitteita muun muassa bio- ja kiertotalouden toimialojen vahvistamisesta maakunnan elinkeinorakenteessa.

Lounais-Suomen metsäneuvosto

Lounais-Suomen metsäneuvosto on Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toimiva lakisääteinen yhteistyöverkosto, joka edistävää metsiin perustuvia elinkeinoja ja metsäsektorin alueellista yhteistyötä. Metsäneuvosto kokoaa yhteen metsäelinkeinojen parissa työskenteleviä maakuntatason toimijoita ideoimaan ja kehittämään yhdessä. Metsäneuvosto ylläpitää metsätalouden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä tekee erilaisia aloitteita metsiin liittyvien elinkeinojen kehittämisessä. Neuvoston yhdessä laatima alueellinen metsäohjelma eli Lounais-Suomen metsäohjelma sisältää metsäalan kehittämistarpeet ja niitä muutetaan aktiivisesti konkreettiseksi käytännön toiminnaksi alueella. Neuvostossa on jäseniä 24 organisaatiosta.

Markus Nissinen, pj. ja Minna Rautalin, sihteeri, Lounais-Suomen metsäneuvosto

Lounais-Suomen metsäneuvoston työskentelyn ytimessä ovat metsäasioiden kehittäminen ja edistäminen. Neuvostossa käydään tärkeää, ajankohtaista metsäkeskustelua sekä vaihdetaan ajatuksia ja näkemyksiä. Lounais-Suomen metsäohjelman toimeenpanoryhmätyön kautta on käynnistynyt runsaasti uusia, alueellisia metsäalan kehittämishankkeita. Toissavuonna toteutettiin koko vuoden kestänyt virtuaalisten metsäaamukahvien sarja, josta saatiin hyvää palautetta.

Ryhmäytyminen ja jäsenten keskinäinen tutustuminen uuden verkostotyön käynnistyessä on ensisijaista jatkotyöskentelyn onnistumisen kannalta. On myös tärkeää kohdata aika ajoin kasvokkain, ei pelkästään virtuaalisissa kokouksissa.

Neuvostossa käydään tärkeää, ajankohtaista metsäkeskustelua sekä vaihdetaan ajatuksia ja näkemyksiä

Metsäneuvoston näkökulmasta Varsinais-Suomen liitto tekee laadukasta työtä mm. maakuntakaavoituksessa. Toimintaa voisi kuitenkin kehittää esimerkiksi Satakuntaliiton toimintamalleista oppien. SataAlsu-ryhmässä käydään läpi laajasti maakunnan aluekehitystä ja SataYTR-ryhmässä pureudutaan Satakunnan maakuntakaava 2050:n laatimiseen. Myös osalle maakuntakaavan taustaselvityksistä on perustettu omat yhteistyöryhmät, joista esimerkkinä voimassa olevan maakuntakaavan suojelumerkintöjen toteutumista tarkastellut SataLuonto-ryhmä. Entistä avoimemman yhteistyön kautta sidosryhmät kokisivat voivansa vaikuttaa esimerkiksi Varsinais-Suomen maakuntakaavoitukseen aidommin. Samalla yhteistyöhön sitouduttaisiin voimakkaammin. Avoin keskusteluyhteys on tae myös Lounais-Suomen metsäneuvoston aktiiviselle toiminnalle.

Artikkelikuvassa Markus Nissinen, Lounais-Suomen metsäneuvoston puheenjohtaja (ympäristöasiantuntija, Satakunnan kenttäpäällikkö, MTK Metsänomistajat) ja Minna Rautalin, Lounais-Suomen metsäneuvoston sihteeri (Lounais-Suomen elinkeinopäällikkö, Suomen metsäkeskus)