Siirry sisältöön
Haku

Verkostot vauhdissa: Lääke- ja terveysteknologiaryhmässä tähytään yhdessä EU-tason mahdollisuuksiin

Esittelemme Verkostot vauhdissa -sarjassamme Kumppanuuden juhlavuoden kunniaksi maakunnan aktiivisia kumppanuusverkostoja. Varsinais-Suomen lääke- ja terveysteknologiaryhmä on tärkeä osa Varsinais-Suomen kumppanuustyötä ja osallistuu maakuntaohjelman ja erityisesti älykkään erikoistumisen strategian toteutukseen. Tärkeä tavoite näissä asiakirjoissa on muun muassa rakentaa kärkialoja tukevia kokeilu- ja testialustoja, kasvattaa toimijoiden datakyvykkyyttä, ennakoida osaamistarpeita ja tukea elinkeinojen kansainvälistä näkyvyyttä.

Varsinais-Suomen lääke- ja terveysteknologiaryhmä

Varsinais-Suomen lääke- ja terveysteknologiaryhmä vastaa älykkään erikoistumisen strategian vastaavan painopisteen edistämisestä yhdessä sovittujen tehtävien mukaisesti. Ryhmä kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa ajankohtaiskokouksiin ja osallistuu vuosittain maakuntaohjelmatyön suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.

Ryhmään kuuluu asiantuntijoita Business Turusta, Turun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta sekä yliopiston innovaatiopalveluista, Turun ammattikorkeakoulun tekniikan ja liiketoiminnan yksiköstä ja terveyden ja hyvinvoinnin yksiköstä, Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnasta, Varhasta, Yrityssalosta, Turun Terveyskampukselta, InFlames-lippulaivahankkeesta, Turku BioImaging / Euro BioImaging ERIC -verkostosta, Turun PET-keskuksesta, Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimistosta ja Varsinais-Suomen liitosta.

Tero Piispanen, johtaja, Business Turku Oy

Johtaja Tero Piispanen Business Turusta on toiminut Varsinais-Suomen lääke- ja terveysteknologiaryhmän puheenjohtajana ryhmän perustamisesta, vuodesta 2019, saakka.

Mikä mielestäsi on tärkeintä ryhmän toiminnassa?

Tärkeintä lääke- ja terveysteknologiaryhmän toiminnassa on ryhmän idea tuoda alueella toimivat organisaatiot saman pöydän ääreen. Yhdessä keskustelemme siitä, miten voimme vauhdittaa maakunnan kehittämistä lääke- ja terveysteknologiasektorin osalta: miten voimme tukea olemassa olevia sekä luoda uusia keihäänkärkiä.

Entä mikä on innostavinta?

Innostavinta on kuulla muiden asiantuntijoiden näkemyksiä sekä uutisia siitä, mitä virstanpylväitä on saavutettu tai mitä on juuri tapahtumassa.

Tuleeko mieleesi onnistumisia tai aikaansaannoksia, jotka eivät olisi olleet mahdollisia ilman ryhmän tuomaa kumppanuutta?

Älykkään erikoistumisen strategian luominen ja organisaatioiden sitoutuminen siihen ei olisi ollut mahdollista ilman kumppanuuden tunnetta ja luottamusta yhteistyöhön.

Entä mitä ryhmä on mielestäsi oppinut matkan varrella?

Euroopan unioni tuo monenlaisia uusiakin mahdollisuuksia muun muassa lääke- ja terveysteknologiasektorille. Meillä ei kuitenkaan usein ole riittävästi resursseja hyödyntää kaikkea täyteen mittaan. Mielestäni tärkeä oppi on, että organisaatioiden välinen vuoropuhelu voi olla merkittävä väline EU-instrumenttien (rahoituksen, tukitoimien) oikeassa kohdentamisessa ja EU-rahoituksen lisäämisessä alueelle.

Kun nyt juhlimme kumppanuustyön kymmentä vuotta, mikä mielestäsi voisi olla lääke- ja terveysteknologiaryhmän kumppanuustyön seuraava taso? Mitä kohti olemme menossa?

Ryhmällä on hyvät edellytykset suunnitella seuraavaksi jotain aikaisempaa selkeämpää ja konkreettisempaa poikkileikkaavaa yhteisponnistusta, joka koskisi koko aluetta (tai mahdollisesti useata organisaatiota) ja jonka vaikutukset olisivat laajoja. Hyvä paikka tälle keskustelulle voisi tulla ensi syksynä pikkuhiljaa alkavan maakuntaohjelman 2026–2029 valmistelun osana.

Lisätietoja: johtaja Tero Piispanen, Business Turku Oy