Siirry sisältöön
Haku

Verkostot vauhdissa: Kansainvälisten asioiden foorumista saatava vertaistuki on tärkeää

Kansainvälinen foorumi on tärkeä osa Varsinais-Suomen kumppanuustyötä ja osallistuu maakuntaohjelmatyöhön. Esittelemme Verkostot vauhdissa -sarjassamme Kumppanuuden juhlavuoden kunniaksi maakunnan aktiivisia kumppanuusverkostoja. Kansainvälisten asioiden foorumissa tiivis joukko aihepiirin asiantuntijoita kokoontuu säännöllisesti yhteen ja vapaamuotoisesti jakaa ajankohtaisia kansainvälisiä asioita keskenään.

Varsinais-Suomi on kansainvälinen maakunta ja kansainvälisyys on Varsinais-Suomen valtti. Varsinais-Suomen maakuntastrategia määrittää, että ”alueemme on kansainvälinen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen, ainutlaatuisen Saaristomeren ja ympäristön sekä viljavan maaseutumaiseman maakunta”. Maakunnan vahvat elinkeinot ovat itsessään kansainvälisiä ja houkuttelevat alueelle myös kansainvälisiä osaajia, jota hyvät ja monipuoliset liikenneyhteydet Itämeren alueella ja Eurooppaan tukevat. Haluamme olla myös alueena kansainvälisesti tunnettu ja siihen panostetaan. Tämän tavoitteen eteen tekevät maakunnassa suuri joukko asiantuntijoita ja eri organisaatioita töitä. Yksi esimerkki tästä on Varsinais-Suomen kansainvälinen foorumi.    

Varsinais-Suomen kansainvälinen foorumi on maakunnallinen viestintä- ja yhteistyöverkosto, jossa aktiiviset osaajat työskentelevät alueen kansainvälisyyden, saavutettavuuden ja näkyvyyden kasvattamiseksi. Kansainvälinen foorumi tarjoaa erityisesti alustan tiedon ja kokemusten vaihdolle ja edistää siten toimijoiden yhteisymmärrystä varsinaissuomalaisten toiminnasta erityisesti Itämeren alueella ja Euroopan unionissa.

Kansainvälinen foorumi on aikojen saatossa rakentunut neljän keskeisen pilarin varaan: maakunnallisen tason, kaupunkitason, Itämeren strategisen yhteistyön ja EU-vaikuttamisen näkökulman pohjalta. Tällä hetkellä mukana ovat siis Centrum Balticum -säätiö, Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto, Turun kaupunki ja foorumin kokoonkutsujana Varsinais-Suomen liitto.

KV-foorumilaiset tapaavat säännöllisesti kahden viikon välein. Koska osa jäsenistä vaikuttavat ja työskentelevät Brysselissä saakka, järjestetään tapaamiset pääosin etäkokouksina. Tapaamiset ovat tarkoituksella vapaamuotoisia ja tavoitteena on avoimuus eli kukin tahoillaan voi tuoda kokouksiin omalta työpöydältään asioita laidasta laitaan ja myös niitä haastavia tehtäviä, joihin toivoo muiden tarjoavan omaa osaamistaan ja näkemystään. ”Kansainväliset asiat ovat organisaatiossa usein haastava kokonaisuus, koska ne liittyvät niin moneen asiaan, läpileikkaavat eri teemoja ja osaajia sekä niiden ”koordinointi” ja hallinta on monitahoista. Foorumista saatava vertaistuki onkin jäsenille ollut alusta saakka motivoiva tekijä tulla säännöllisesti yhteen”, toteaa Varsinais-Suomen liiton Jenni Suominen.

KV-foorumi vain yksi alueellinen ”jäävuoren huippu” yhteistyössä

Kansainvälisten asioiden foorumi ja sen aktiivijoukko on lopulta vain pieni osa suurempaa toimijoiden kattausta maakunnassa. Välillä foorumin laajentamista on mietitty, mutta sitä ei ole ehdoin tahdoin haluttu liikaa lähteä suurentamaan, koska perusidea taustalla muuttuisi. Lisäksi kaikki foorumin toimijat ovat omasta näkökulmastaan hyvin verkostoituneita niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti, joten yhteistyötä tehdään jo moneen suuntaan ja monissa muissa verkostoissa.

Viime aikoina onkin nähty tarpeellisemmaksi, että olemassa olevien verkostojen kehittäminen ja niiden tarpeiden kuunteleminen on tärkeää. KV-foorumin lisäksi esimerkki hyvin aktiivisesta ja monipuolisesta kansainvälisiin teemoihin keskittyvästä verkostosta on Turun kaupungin koordinoima Turun seudun kansainvälisten asioiden verkosto. Kyseessä on pitkäaikainen ja avoin yhteistyöfoorumi. KV-verkosto on Turun kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden (mm. Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun AMK, Novia, Varsinais-Suomen liitto, Visit Turku Archipelago, Turun satama, Centrum Balticum -säätiö ja Turun ja Varsinais-Suomen EU-toimisto) muodostama epävirallinen verkosto, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Tavoitteena on tutustua kollegoihin, päivittää tietoja, vaihtaa kokemuksia sekä oppia uutta jakamalla tietoja ja osaamista. KV-verkoston maakunnallista näkemystä haluttiin kuluvan kevään aikana vahvistaa ja laajentaa kutsumalla Varsinais-Suomen muitakin kuntia mukaan yhteistyöhön. Vastaanotto kutsulle oli hyvä, jatkossa mukana ovat mm. Salo, Kaarina ja Naantali.

Lisäksi KV-foorumin ”sivuverkostona” toimii Varsinais-Suomen kuntien EU-rahoitusverkosto. Kyseessä on myös epävirallinen verkosto, joka on lähtenyt kuntajohtajien toiveesta. Verkosto kokoontuu kerran kuukaudessa keskustelemaan avoinna olevista EU-rahoitusmahdollisuuksista ja kuntatoimijat jakavat avoimesti omia kehittämistarpeitaan. Yhteisenä tavoitteena on edistää kuntien mahdollisuuksia olla enemmän mukana partnereina EU-hankkeissa, erityisesti pilottikohteina. Mukana verkostossa ovat tällä hetkellä Salo ja Yrityssalo, Kaarina ja Kaarinan kehitys, Lieto, Ukipolis, Naantali ja Raisio. Verkostoa koordinoivat Turun ja Varsinais-Suomen EU-toimisto, Varsinais-Suomen liitto ja Valonia. Turun AMK:n projektitoimisto tarjoaa myös verkostolle asiantuntemusta ja kontakteja.

Maakunnassa tapahtuu siis kansainvälisen yhteistyön saralla paljon ja asiantuntijat ovat hyvin verkostoituneita. Kansainvälisestä näkökulmasta tarkasteltuna Suomi ja Varsinais-Suomi ovat kuitenkin aika pieniä, joten avoin ja kannustava yhteistyö on avainsana. Jos joku mainituista verkostoista herätti kiinnostusta ja olet halukas kuulemaan lisää, niin kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä!

Lisätietoja antavat:

Jenni Suominen

KV- erikoissuunnittelija

+358 40 144 7926

Sonja Palhus

kansainvälisten asioiden päällikkö

opintovapaalla