Siirry sisältöön
Haku

Varsinaissuomalaiset mukana uusissa eurooppalaisissa innovaatiohubeissa

Käyttäjä skannaa näytöltä QR-koodia kännykällään.

Varsinaissuomalaiset toimijat olivat kehittämisen etunenässä, kun Euroopan komissio myönsi kesäkuussa Suomeen neljä uutta EDIH-osaamiskeskittymää. Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs, EDIH) eli digitaali-innovointikeskittymät ovat osa Euroopan unionin Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Ne toimivat digi-investointeja sekä erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota vauhdittavina palvelukeskuksina.

Kesäkuussa 2022 tulleen päätöksen mukaan varsinaissuomalaiset toimijat ovat mukana kolmessa uudessa EDIH:ssä: Health Hub Finland, Location Innovation Hub ja Robocoast EDIH. Osaamiskeskustyö edistää osaltaan myös Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita innovaatiokyvykkyyden ja kilpailukyvyn vahvistamisesta.

Terveysdatasta uutta liiketoimintaa pk-yrityksille

Turku Science Park Oy:n koordinoiman HealthHub Finlandin idea on yksinkertainen. Se on konsortio, joka auttaa pk-yrityksiä digitalisoitumaan ja kehittämään uutta terveysdataan perustuvaa liiketoimintaa. HealthHub Finland kokoaa huippuasiantuntijoita ympäri maan yritysten avuksi, jotta kynnys luoda uusia terveysdataan perustuvia innovaatioita olisi entistä matalampi.

HealthHub Finland saa EU:lta miljoonan euron vuotuisen rahoituksen ensin kolmeksi vuodeksi. Mikäli toiminnalle asetetut tavoitteet täyttyvät, on keskittymällä mahdollisuus saada neljän vuoden lisärahoitus.

Lääke- ja terveysteknologia on yksi Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen (ÄE) painopisteistä. ÄE-yhteistyössä keskitytään terveysteknologian ja terveystiedon analytiikan lisäksi lääkekehitykseen ja diagnostiikkaan, kuvantamiseen sekä erilaisten yritys-, testi- ja tukipalveluiden tuottamiseen.

Uusi paikkatietoon keskittyvä osaamiskeskus

Uusi paikkatietoinnovaatiohubi (Location Innovation Hub LIH) tukee yrityksiä ja yhteiskuntaa paikkatiedon hyödyntämisessä erityisesti rakennetun ympäristön, biotalouden, liikenteen ja hyvinvoinnin alueilla. Hubin muodostaa Maanmittauslaitos yhdessä 27 partnerin ja 20 muun yhteistyökumppanin kanssa. Sen tavoitteena on laajentaa paikkatiedon eli sijaintiin liittyvän tiedon hyötykäyttöä palveluissa, uudessa liiketoiminnassa ja teknologiassa sekä tuottaa näiden avulla uusia hyötyjä yhteiskunnalle.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteinen tietopalvelu Lounaistieto on mukana paikkatietoinnovaatiohubissa alueellisena partnerina ja koordinoi viestinnän ja koulutuksen työpaketin toimintaa, sisältäen muun muassa alueellisten tapahtumien koordinointia sekä verkostoyhteistyön edistämistä. Lisäksi Varsinais-Suomesta mukana on Turun yliopisto.

Teollisuusyrityksille kyberturvallisuus-, tekoäly- sekä automaatio- ja robotiikkaosaamista

Robocoast EDIH -konsortio toteuttaa EDIH-palveluaan toimimalla lähellä yrityksiä ja tunnistamalla yritysten modernisointiin liittyviä haasteita sekä hakemalla niihin parhaiten soveltuvia menetelmiä ja ratkaisuja. Sen vahvuuksia ovat kyberturvallisuus-, tekoäly- sekä automaatio- ja robotiikkaosaaminen. Lisäksi Robocoast EDIH -konsortio välittää korkeakoulujen digitaalista osaamista ja TKI-ympäristöjä sekä myös teknologiakumppaneita yritysten tarpeisiin.

Robocoast EDIH -konsortion koordinoinnista vastaa Prizztech Oy. Lisäksi konsortioon kuuluu 15 suomalaista korkeakoulua ja kaksi elinkeinoyhtiötä yhdeksästä eri maakunnasta. Varsinais-Suomesta mukana ovat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park.

Lisätietoja