Siirry sisältöön
Haku

Varsinais-Suomi tulevaisuuden Suomessa – keskustelutilaisuus valtakunnallisen alueidenkäytön kehityksestä

Maisema jossa vasemmalla Naantaliln kirkon torni, katulamppu, iso puu ja keltainen puutalo. Oikealla Suomen kartta, josta korostettu punaisella Varsinais-Suomen maakunta.

Turussa järjestetään huhtikuun lopussa 28.4.2022 iltapäivän mittainen seminaari ja työpaja-tilaisuus siitä, mitkä ovat valtakunnallisen alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämistarpeet ja -tavoitteet Varsinais-Suomen näkökulmasta. Tilaisuuden keskusteluissa tarkoituksena on myös tunnistaa keinoja ja toimenpiteitä, joilla alue- ja yhdyskuntarakenteen kestävyyttä voidaan edistää.

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ovat käynnistäneet koko maan alueidenkäyttöä koskevan kehityskuvan laatimisen. Alueidenkäytön kehityskuvasta on tarkoitus kehittää jatkuvasti ajan tasalla oleva seurannan ja ennakoinnin väline, jolla alue- ja yhdyskuntarakenteelle luodaan muuttuvassa toimintaympäristössä valmiuksia kestää muutoksia, sopeutua niihin ja uudistua kestävällä tavalla. Kehityskuvan on tarkoitus toimia myös valtakunnallisena ja alueellisena foorumina ilmiöpohjaiselle, strategiselle sekä poikkihallinnolliselle alue- ja yhdyskuntarakenteen yhteiskehittämiselle ajantasaiseen tietoon nojautuen. Kehityskuvaa voidaan hyödyntää maakuntien, kaupunkiseutujen ja kuntien suunnittelussa ja strategiatyössä, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden päivittämisessä, liikennejärjestelmän suunnittelussa, aluekehittämisessä, muussa eri hallinnonalojen suunnittelu- ja ohjelmatyössä sekä hallitusohjelman valmistelussa.
Olennainen osa valtakunnallisen alueidenkäytön kehityskuvatyötä ovat valtakunnallisille ja alueellisille sidosryhmille järjestettävät työpajat. Varsinais-Suomi on ensimmäinen alue tässä työpajojen sarjassa. Kehityskuvatyön on tarkoitus valmistua vuonna 2023, jonka jälkeen sitä on tarkoitus pitää ajan tasalla jatkuvasti.
Lue Alueidenkäytön kehityskuvatyöstä lisää Ympäristöministeriön sivuilta.

Valtakunnallisen alueidenkäytön kehityskuvan lähtökohtana on aluekehityksen skenaarioihin paneutuvassa PERUS-SKENE -hankkeessa tuotettu tilanne- ja tulevaisuuskuva Suomesta. PERUS-SKENE -hanke on valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshanke (VN TEAS) ja sen toteuttaa Aalto-yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen ja MAL-verkoston muodostama konsortio Aalto-yliopiston johdolla. Lue hankkeesta enemmän Aalto-yliopiston sivuilta .

Varsinais-Suomen keskustelutilaisuus järjestetään Turussa Auriga Business Center:n tiloissa torstaina 28.4.2022 klo 12-16. Tilaisuuteen voi osallistua koko ohjelmaan paikanpäällä ja osaan ohjelmasta etänä.

Varsinais-Suomi tulevaisuuden Suomessa – tilaisuuden ilmoittautumislinkki ja ohjema julkaistaan liiton tapahtumat -sivulla.

Virpi Mamia

maakunta-arkkitehti (kaavoituspäällikkö)

+358 40 631 2868